¿¡ Símbols franquistes !? (gener 2009)

Símbols franquistes són les restes de la dictadura en forma d´escuts, plaques o creus. Els trobem a edificis públics o privats deixant la imatge d´un període de por i manca de llibertats. En qualsevol lliberació de l´opressió en una ciutat o un país s´enderroquen els símbols de l´antic règim. Ací el canvi no s´ha acabat; encara hi han rètols d´un passat totalitari i, sobre tot, manca actitud política per acabar amb qualsevol objecte que recordi la dictadura.

Admiració (!): per què han passat 33 anys de la mort del dictador i el seu escut llueix en façanes públiques.
Interrogant (?): per preguntar quan retornarà la legalitat democràtica a les parets i els carrers.
La negativa de les autoritats a retirar els símbols franquistes provoca estupefacció i vergonya. A una democràcia no és digne la plaça Serrano Súñer o una àguila de S.Joan –‘l´aguilucho’- a Correus. Ens preguntem les raons a tants impediments per retirar distintius d´un dictadura. Es qüestiona des dels partits de l´oposició, associacions i ciutadans què passe amb la simbologia franquista (?). La resposta és el silenci (!).

Fa cinc anys des del Casal Popular es denunciava el nomenclàtor Serrano Súñer – una plaça i un col.legi- a la ciutat. El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló ha continuat la feina amb actes reivindicatius i escrits contra el nomenclàtor i els símbols franquistes.

La Llei de la Memòria Històrica, aprovada el 26 de desembre del 2007, en l´article 15 parla dels símbols i monuments públics. L´article 1 diu: “Les administracions públiques , en l´exercici de les seues competències, prendram les mesures oportunes per la retirada d´escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d´exaltació, personal o col.lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”. En l´article 3 menciona que el govern central col.laborarà amb les administracions autonòmiques i locals per fer un catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura.

El text és fidel a les demandes, però hui, en la pràctica, no s´aplica la Llei. No hi ha intenció de fer un catàleg dels símbols i tampoc de la seua retirada.

Els símbols franquistes deuen ser registradats, fotografiats i datats abans de ser retirats. El seu lloc pot ser un arxiu o un museu, però no el carrer. Tenen que ser part de la història i explicats a escoles i instituts.
Denunciem la desídia administrativa del govern de Madrid, autonòmic i local per no desenvolupar la Llei de la Memòria. Volem l´aplicació de la normativa i no permetre que l´ajuntament ‘democràtic’ de l´Alfondeguilla defenga l´escut franquista a la seua façana (!).

Cal seguir les normes amb un consens social, sense tancar els ulls i la boca a la història. L´admiració i la interrogació han fet avançar la societat. La reflexió i el debat permetran créixer cap al futur però sense oblidar el nostre passat.

Joan Miquel Palomar Martínez. Historiador i membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.