Jornada de memòria històrica a Vilafranca (juliol 2012)

El passat 29 de juliol el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló va organitzar una jornada de memòria històrica a Vilafranca, amb un itinerari guiat pel col·laborador i veí de la localitat Emilio Pons.

Ens van explicar algunes de les singularitats del poble durant la guerra civil i la postguerra: la violència revolucionària a la qual va sotmetre al poble el Comité encapçalat pel malauradament conegut Baeta, i la posterior repressió franquista i dels suposats col·laboradors de la guerrilla que va provocar l’assassinat de joves com Julián Marqués –detingut i mort a dispars acusat de l’autoria d’uns pasquins subversius contra el Règim- i de masovers com Felipe Casanova Colom –del mas del Carro visitat a l’itinerari.

Es van visitar diferents llocs de memòria con el cementiri de Vilafranca, els restes de l’hostal o mas de la Llàstima, el mas del Carro, algunes cases i edificis històrics del poble, l’antiga presó municipal, el barranc de la Fos, el mas de la Pallaresa i el cementiri de Portell on un equip d’arqueòlegs excaven en busca d’indicis dels restes de tres guerrillers executats per la Guardia Civil.

La visita va contar amb les explicacions d’Emilio Pons.


Cementeri de Portell

Cementeri de Portell. Excavacions prop de la fossa comú

Mas dels Carros

Carrer d'en Pons. Antiga presó

Carrer d'en Pons. Antiga presó

Pou de la Llamia des de l'ereta del Castellar

Barranc de la Fos des de l'ereta del Castellar

Mas de la Pallaresa