XI Jornades de Memòria Històrica de Castelló (desembre 2013)

XI Jornades de Memòria Històrica de Castelló, Conferència de Javier Chinchon Alvarez, professor de Dret Internacional Públic de la Universitat Complutense de Madrid.

Títol de la conferència: Desaparicions forçades. El cas d'Espanya. Passat o futur?
Lloc: Llotja del Cànem, Castelló. Dia 14 de desembre de 2014
Assistència: Saló d’actes ple, persones de peu. Més de cent assistents.

Presentació a càrrec de Maribel Peris, membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, que després de presentar al conferenciant en la seua faceta de professor i investigador del tema, va situar-nos en el context actual del problema, de manera breu.

En primer lloc el conferenciant va anar definint el concepte de desaparicions forçades i el fet de què per més que passés el temps el concepte de desaparició forçada no prescriu i quina és la posició del govern al respecte, tenint en compte el que diuen les Nacions Unides i la Convenció de Ginebra.

Després va presentar alguns casos de sentències de tribunals que no permetien seguir endavant perquè segons ells havien prescrit, han mort els diferent autors i a més existeix l’amnistia de l’any 1976 que tanca totes les possibilitats, però el cas és que els tribunals no han entrat a investigar cas per cas en cadascú dels extrems. En aquest sentit el paper que pot jugar el Tribunal Constitucional potser fonamental però encara no s’ha donat cap cas favorable a la investigació dels crims del franquisme. Per tant les portes judicials a Espanya sembla que estan tancades.

Què passa fora d’Espanya? En el Tribunal Europeu de Drets Humans  és una via que segons el conferenciant no té possibilitats. En tant a Nacions Unides, les seues amonestacions no tenen caràcter vinculant, però es pot seguir treballant amb futur. A  Espanya no s’han  complit els principis de veritat, justícia i reparació. les desaparicions segueixen vigents però no obliga a l’estat a investigar, per tant té unes conseqüències molt limitades. Actualment la via d'Argentina i l’obertura de nous processos a l’estranger com  a  Mèxic sembla que tinguen alguna possibilitat.

Finalment es va  obrir un temps de torn obert de paraula amb diverses intervencions entre altres sobre les possibilitats de canviar les lleis per part dels diferents governs, cosa que de moment sembla que no es vullga fer . L'acte va concloure a les 13.45h


Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7