Propostes de polítiques de memòria (març 2015)

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica ha elaborat dos documents sobre polítiques de memòria histórica destinats a l’àmbit del País Valencià i al municipal, recollint els principis del dret a la veritat, la justicia i la reparació que tenen les víctimes de la guerra civil i el franquisme. Els documents han sigut presentats i debatuts en diferents reunions amb alguns dels grups polítics que es presenten a les próximes eleccions autonòmiques i municipals del 24 de maig per tal d’aportar propostes efectives de polítiques que es puguen posar en marxa.