Presentacions del llibre Maquis i masovers: entre la resistència,
la supervivència i el terror
(octubre 2018)

El passat 29 de setembre el membre del GRMHC Raül González Devís presentà el llibre Maquis i masovers: entre la resistència, la supervivència i el terror, a Benlloc (La Plana) i el 6 d'octubre, el mateix autor presentà el llibre a Santa Cruz de Mora (Conca), en el marc de les jornades sobre la guerrilla antifranquista que es celebren annualment en aquell municipi.


Fotografia 1

Fotografia 2