LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CABANES

 

 
Alumne, Carles Mulet i García

Index


1.INTRODUCCIÓ:

1.1. Documentació:

1.2. Metodologia

1.3. Abast de la investigació:


2 . LA LEGISLACIÓ REPRESSIVA FRANQUISTA:


3. EL CAS DE CABANES:

3.1 contextualització

3.2.cronologia dels anys de la República i la Guerra Civil a Cabanes.

3.2.1. 1933, la tranquil·litat republicana.

3.2.2, 1935: preludi de la revolució.

3.2.3, 1936: Entre la revolució i la Guerra

3.2.4. 1937

3.2.5 1838

3.2.6 . 1939


 1. Les víctimes de la repressió a Cabanes

  1. Les víctimes dels republicans

  1. Les víctimes del franquisme

CASOS CONCRETS

 1. Absolucions

 2. Expedients incomplets

 3. Expedients sobreseguts

 4. Auxili a la rebel·lió

 5. Exaltació a la rebel·lió

 6. Adhesió a la rebel·lió

 7. Excitació a la Rebel·lió

 8. Alcaldes

 9. Regidors d’abans de la guerra civil

 10. Morts

 11. la repressió contra la pròpia gent de dretes.

k.1 Sedició

k.2 traïció

 1. Testimonis

5. l'hospital d’avantguarda de la guerra, a Cabanes.

 1. Conclusió

7. Fonts documentals

8. Bibliografia
1. INTRODUCCIÓ:


Les escasses publicacions editades d’història local del municipi de Cabanes solen basar-se en fer un repàs de les fites més importants de la localitat, de manera prou superficial en la majoria dels casos, i es limiten a dades sobre l’arc romà que es conserva a poc més de dos quilòmetres del casc urbà, de la carta de població concedida pel Bisbat de Tortosa en 1243, d’alguns apunts d’arquitectura civil o religiosa, i poc més. Els anys referents a la II República i el primer franquisme semblen no haver existit a nivell local, tot i haver estat un dels episodis més excepcionals de la història recent.

Molt s’ha parlat, i es continua fent-ho, sobre la República i la repressió franquista, però sempre en àmbits més generals. D’aquest període històric referit a les comarques de Castelló, es comença ara per fi a editar investigacions interessants, però del cas concret de Cabanes, ben poc, per no dir res, s’ha dit. D’ací parteix, per tant, el principal interès d’aquest treball.


  1. DOCUMENTACIÓ:


Les fonts orals de qui va viure i patir aquella època poc a poc van desapareixent i, a nivell documental, a primer cop d’ull sembla ser escàs i dispers el que es conserva. Per tant, aquest treball pretén en un principi fer una aportació a la recuperació en part d’eixa memòria històrica. L’abast de la repressió franquista a Cabanes seria per tant, l’objecte d’investigació.

El tractar-se d’un àmbit reduït, el d’una població que aleshores tenia 3631 habitants, segons el darrer cens oficial d’abans de la guerra fet en 1930, facilita i delimita moltíssim el camp d’estudi. Si es vol parlar de la repressió franquista a Cabanes, cal una introducció als aspectes generals d’aquesta repressió, emmarcar- en la realitat de la repressió del País Valencià ( No de la resta de l'Estat, ja que es dóna un espectre temporal específic diferent a la d’altres territoris de l'Estat). Aquesta tasca no esdevé molt complicada donat la qualitat d’estudis fets sobre aquest tema per historiadors com Vicent Gabarda, Albert Girona, ( Director científic dels 18 volums sobre la Guerra Civil de la Comunitat Valenciana editats pel diari Levante fa pocs mesos), o per les edicions dels Congressos d’Història Local Contemporània de Castelló, que ve publicant (des de fa poc) el Departament d'Història de la Universitat Jaume I de Castelló. La consulta a pàgines webs, i diverses publicacions que anirem esmentant, serà contínua.


Contextualitzar la realitat concreta de Cabanes. Ací apareix un primer problema, per no existir un arxiu municipal en condicions, ni publicacions de l’època ni cap font escrita predeterminada on acudir. Per tant, deixant a banda les fonts orals ( les quals, si pugera trobar, seria objecte d'un altre treball, i no d'aquest per la limitació d'espai que té), calia una recerca documental. En principi les fonts per emmarcar el cas de Cabanes serien en aquest treball exclusivament documentals


a. Arxiu Municipal de Cabanes, tot i l'escepticisme del què podria trobar a aquest arxiu era gran; perquè sempre s’havia comentat que es va incendiar l’ajuntament quan van aplegar els feixistes al poble ( segons versions, es va cremar tota la paperassa per evitar deixar documentació compromesa en mans del franquistes), i el fet que la localitat aparega en la llista de pobles amb documentació segrestada a l’Arxiu de Salamanca. No obstant això, per un banda he pogut accedir al llibre de defuncions del registre civil municipal, que no ha aportat massa llum, ja què tot i estar complet fins unes setmanes abans de l’entrada “dels nacionals”, s’estén que no és complet, ja que el nombre d’inscripcions no es correspon amb el que seria “normal” en un poble de més de tres mil habitants, i sobre tot, en període bèl·lic.

Les actes de les sessions plenàries, replegades en llibres d’actes serà la més important de les fonts documentals. No es conserva el llibre de 1936, el de 1937 només té les sessions compreses entre maig fins a novembre, estan les demés pàgines arrencades, i del 1938, només estarà el llibre d’actes del nou ajuntament franquista.


b. Fonts Hemerogràfiques.

1-Butlletí Oficial de la Província del període comprès entre els anys 36 i 41. Disponibles a la Biblioteca Pública de Castelló (BPC). Ací només hi haurà aquells pocs anuncis oficials de l'ajuntament de Cabanes o genèrics de l’administració central que hi facen referència a aspectes que puguen afectar a la localitat. Tot i això, trobarem una font boníssima; trimestralment s’enviava, un resum del que s’acordava en cada ple. D’aquesta manera, hem reconstruït l’activitat política municipal de 1936 ( sent una llàstima no haver-se publicat les referides als mesos del 37 i 38 que ens faltes). Aquests reculls, tardaven prop d’un any a publicar-se, per aixó ja no tindrem el dels darrers mesos de la Guerra.


2 Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC)

- Fons del Govern Civil de Castelló , on es trobarà documentació com ara les actes de constitució de partits polítics locals ( PC, Partit Socialista..etc), correspondència de l’alcalde amb les autoritats provincials, i tot tipus de papers)

- Expedients de responsabilitats polítiques; i ací apleguem al moll de l’ós: el poder consultar i transcriure el poc que queda físicament dels expedients.


1.2 METODOLOGIA


Com hem vist, el fet d’acudir a totes les fonts esmentades, ens donarà elements per a anar muntant, com un gran puzle, peça a peça, un treball que ajude a apropar-nos d’una manera objectiva a la història local del període comprés entre 1936, fins a aproximadament el 1942, tenint com a principal protagonista la repressió que es va partir per part de molts veïns.

La primera i laboriosa tasca ha consistit en anar cercant els expedients de responsabilitats polítiques referides a persones de Cabanes que es conserven a l’Arxiu Històric Provincial de Castelló. La realització, per part d’aquest Arxiu, d’un índex per localitats dels expedients que es conserven, em va ajudar en primer lloc a saber en quines caixes es trobaven els 109 expedients referits a gent del poble. La següent tasca era anar buscant en un total de 30 caixes ( arxivadors, la majoria sense ordre intern), els expedients.

L'estat de conservació de cada un dels expedients ha estat molt dispar; en alguns casos, com veurem, només es conserven les tapes, on posa referència a la persona expedientada, sense que puguem traure més informació de què se li imputa, de a què se’l condemna; és a dir, trobarem poc més que el nom escrit en unes tapes que no contenen res.

En altres expedients, podrem replegar tot tipus d’informació; on va estar pres, si va estar executat. De què l’acusa el Tribunal, els escrits inculpatoris de l’alcalde, de la Guàrdia Civil, del cap local de la Falange i del Capellà. Declaracions jurades de l’acusat defensant-se de les imputacions. Informes dels quatre “ acusadors” fent una relació de béns de l’acusat i de la seua dona, declaració jurada de l’acusat ( des de sa casa o de la presó, valorant els seus béns de cara al pagament de multes o expropiacions), certificats de persones de dretes del poble defensant la innocència de l’acusat, acusaments de rebut... i un llarg etcètera que vorem cas per cas.

Per tant, o bé per mitjà de fotocòpies, fotografies, o transcripció literal, s'ha anat replegant el contingut de tots aquests expedients de responsabilitats polítiques de veïns i veïnes de Cabanes .

Aquesta investigació ens ha ajudat a trobar noms i acusacions a altres veïns de la localitat dels quals no es conserva cap expedient ( per exemple, hi ha en expedients personals, notificacions de sobreseïment de penes que fan referència a més persones; i trobem noms de gent que no està en l’índex d’expedients conservats); d’aquests expedients, dels quals no ens ha arribat informació, se’n farà menció.

Un cop “buidat” i transcrit el contingut dels expedients, s’ha intentat agrupar en forma de relat ordenat. Bé siga per penes imposades, per càrrec polític i/o orgànic, per estat de conservació; per poder fer d'ells una lectura còmoda i aclaridora.

A partir d'aquesta redacció del què seria el cos principal del treball, la contextualització a nivell de la repressió al País Valencià, i el cas concret de Cabanes, aplegarem a la conclusió, que serà una espècie d’intent d’aproximació objectiva a la repressió política en el municipi un cop entraren els franquistes. La contextualització del cas local ens aportarà altres dades de gran interès, com per exemple, els assassinats pel bàndol republicà, aspectes de l’activitat econòmica de la localitat...etc.

Tot junt, per tant, serà una aproximació el més científica possible a un període concret de la història local


1.3. ABAST DE LA INVESTIGACIÓ:

En cap cas aquest treball pot ser entès com un relat total, absolut, enciclopèdic de tots els aspectes de la repressió franquista al poble. Cal avisar que ni de lluny es conserven tots els expedients de responsabilitat política de gent de Cabanes; abans d'estar guardats i conservats com toca els fons del Govern Civil de Castelló ( i entre ells els expedients de responsabilitat política) en l'Arxiu Històric Provincial de la Biblioteca Pública de Rafalafena (Castelló), aquests estaven emmagatzemats en els soterranis del Govern Civil, ara Subdelegació del Govern Central, en la plaça Maria Agustina. Segons s'ha donat a saber, la inundació dels baixos de les dependències, l’acció dels rosegadors i d’insectes van destrossar i fer desaparèixer bona part d’aquesta documentació. Per tant, només tenim part dels expedients1.

En base al que es conserva, i al que ens aporten altres fonts, es farà una aproximació, on, sobra dir-ho, falta moltíssima gent. És més, moltes altres persones van ser víctimes d'aquesta repressió, sense necessitat de l’obertura dels expedients; pensem en les dones dels tancats a la presó que van haver de patir la humiliació de a més de ser “ roja”, haver de traure endavant la família amb fills menors d'edat, en un ambient de postguerra i penúria econòmica, de gent que va parar directament a la presó només entrar els feixistes a la localitat, estant tancats en la mateixa durats mesos o anys sense cap imputació ni expedient concret. La gent que va haver de fugir amb l'entrada dels franquistes a la localitat, bé per tornar i parar directament a la presó, o bé per córrer la sort de l'exili.

Són també els fills qui pateixen la repressió, a més de l'estigma de ser marcats com a “rojos”, les privacions per l’embargament de béns familiars, i per tindre al cap de família empresonat, en una societat eminentment agrícola.

2 . LA LEGISLACIÓ REPRESSIVA FRANQUISTA:

Si bé des de juliol a octubre de 1936, en la zona de l'Estat ocupada pels franquistes, es practica l’assassinat d'aquelles persones vinculades amb la República, es a partir de febrer del 1937 que s'intenta donar una aparença de legalitat a aquesta exterminació ideològica, per mitjà d’expedients que s'obrin als detinguts, on, sense prendre’ls declaració ni escoltar-los, es dicten nombroses sentències de mort. El País Valencià, fins al 4 d'abril del 1938, quan cau Morella ( Els Ports) i comencen a avançar les tropes rebels, es mantindrà en la seua integritat dins del bàndol republicà, i viurà eixa repressió ja en una fase més desenvolupada: les víctimes són executades o condemnades a anys de presó, després de simulacres de judicis sumaríssims en Consell de Guerra.

La repressió no serà només l’eliminació física dels adversaris polítics, sinó que es complementarà amb els anys de presó, les imposicions de sancions econòmiques grandíssimes, la privació de drets, la humiliació, i un llarg etcètera de repercussions.

En novembre del 36, l'estat franquista declarava fora de la llei les organitzacions i individus que componien el Front Popular: d'aquesta manera intentaven internament refermar la rebel·lió en tot el territori ocipats i assegurar-se que de cap manera es podria produir una reacció contrària dels partidaris de la República. La millor manera d’aconseguir assentar-se còmodament en el poder sense preocupar-se era per mitjà de l’aniquilació física de qui fóra destacat defensor de la República, o simplement sospitós de ser-ho. Els Consells de Guerra comencen a instruir-se contra tots aquells que s’havien mostrat contraris a l’aixecament

El 25 d’octubre de 1936 són suprimides les activitats polítiques i sindicals.

El 9 de febrer de 1939, es dicta la Llei de Responsabilitats Polítiques, que serà la justificació de la majoria dels processos que es van dur a terme en la postguerra; reformada al febrer de 1942, va tenir vigència fins novembre de 1966.

Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde 1 de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración (...) quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Artículo 3º. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes”.


Com molt bé ens explica Juan Luis Porcar1 , la Llei de Responsabilitats Polítiques serà juridícament una barbaritat al tindre caràcter retroactiu, afectant a fets comesos des d'octubre de 1934 i pel seu caràcter pòstum, ja que en cas de mort de l'inculpat o en cas d'ignorar-se el seu parador, la seva responsabilitat recau en els seus hereus o familiars, sent multats i perdent els seus béns. “S'obria expedient automàticament per ostentar algun càrrec en partits de l'extint Front Popular, ser inculpat en Consell de Guerra, ocupar càrrecs en el govern, ser diputat , i als candidats o interventors del Front Popular en les eleccions de 1936, havent un total de 17 causes possibles de responsabilitat política en la llei, afectant a tot sospitós de ser simpatitzant del Frente Popular, es consideraven circumstàncies atenuants tenir entre 14 i 18 anys, i circumstàncies agreujants l’alta consideració social, política i cultural del inculpat i la seua pertinència a la maçoneria”.

El 27 de juny del 1939, la legislació amplia la capacitat del Tribunal de Responsabilitats Polítiques, que era l’òrgan provincial que establia les sancions. Ara es marca com s'han d’administrar els béns de les persones encausades i dels partits polítics declarats fora de la llei. Les condemnes, quan no seran a mort, podran anar des l’any als trenta anys de presó, a més de les “ accesorias de inhabilitación para cargos públicos y suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de condena”. Per tant, a una pena de presó, acompanyava segurament un embargament de béns, multes i el total ostracisme.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas comença a funcionar al juliol de 1939 , i ací es crea el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de València i sota aquests el Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castelló, “La majoria dels expedients eren sobreseguts per la insolvència dels inculpats i la seua falta de patrimoni sobre el qual actuar, però la mera amenaça de sanció ja exerceix un caràcter intimidatori. Persones republicanes destacades de posició acomodada van quedar en la ruïna, multes de 200 o 500 pessetes significaven en l'època el salari d'un o dos mesos, en un temps de fam i subsistència”( segons explica Juan Luís Porcar, en l'article esmentat)

A l'estar declarat des de l’aixecament franquista l'Estat de Guerra, els judicis es desenvolupen dins l’ordenament militar, i es practiquen Consells de Guerra com a l’eina més eficient i ràpida; les presons “normals” com la de Castelló, o les improvisades de Borriana, Benicarló, i un llarg etcètera de grans localitats, es trobaven desbordades. Castelló serà, com a capital de província, el lloc on es produeixen les Auditories de Guerra corresponents a tota la demarcació.

Resulta curiós com els rebels contra l'ordre establert condemnen els partidaris de la causa legítima republicana, com a partícips de la rebel·lió ( amb els adjectius despectius que vorem després en els distints casos).

El Codi de Justícia Militar estableix la següent catalogació penal dels delictes:

 • Auxili a la rebel·lió ; de 6 anys i 1 dia a 12 anys . Serà referit a qui ha cooperat amb la República en lloc d’escassa importància, i que posseeix una ideologia poc definida).

 • Excitació a la rebel·lió; 12 anys i 1 dia a 20 anys. Quan no s'ha pres físicament part d'ella, però es comparteix.

 • Adhesió a la rebel·lió; de 20 anys a 30 anys, o pena de mort. Entra dins aquesta la participació decidida a favor de la República, bé en l’avantguarda militar, en càrrec públic, compenetració ideològica amb la subversió roja..etc .


Un cop l’autoritat tenia els expedients, l’auditor donava ordre de procedir al Consell de Guerra. Els expedients que aplegaven als tribunals de Castelló, estaven formats per informes del cap local de la “Falange” (F.E.T. y de las J.O.N.S), pel cap de la Guàrdia Civil, per l’alcalde franquista i pel capellà del poble. En els casos que es conserven tots quatre informes, observarem com són tots còpies idèntiques en tots casos, transcriuran literalment uns la versió dels altres, fins la darrera coma o error ortogràfic. El fiscal solia demanar les penes més elevades, el defensor ( oficial d’armes, per tant, sense capacitat de dur cap defensa efectiva) sol·licitava la clemència per al seu defensat , i el consell dictava la sentencia. Les penes de mort podien ser indultades només pel cap de l'Estat ( és a dir, per Franco). Aquest consell de guerra sumaríssim, van acabar baix el Tribunal de Responsabilitats Polítiques

 

3. EL CAS DE CABANES:

3.1 contextualització

El 12 de juny del 1938 l’exèrcit franquista ocupa Cabanes i Borriol, i el 14 entren a Castelló de la Plana i “alliberen” els pobles dels voltants.

És immediatament a partir de l’ocupació militar, que comença la repressió franquista.

Vicent Gabarda va ser un dels primers historiadors contemporanis que va intentar fer una retrat escrupolós del que va significar en nombre les víctimes més evidents de la repressió franquista al País Valencià, en una meticulosa tasca de recerca, tal i com explica al seu llibre “Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)” aproximadament uns 4.714 valencians van morir afusellat entre 1938 i 1956 ( tot i que 3495 d’ells ho van ser només entre 1939 i 1940)

Afusellats a la Plana Alta

Localitat

Habitants

Executats

Tant per mil

Almassora

8072

64

7,92

Benicàssim

1841

7

3,8

Borriol

3142

23

7,32

Cabanes

3631

3

0,82

Castelló

36781

94

2,55

Coves de Vinromà

3592

4

1,11

Orpesa

1029

4

3,88

Torreblanca

3689

6

1,62

Vall d'Alba

2719

1

0,36

Vilafamés

4154

12

2,88

Vilanova d'Alcolea

1969

3

1,52


Veiem doncs, que el percentatge d’afusellats de Cabanes és molt inferior al de la comarca, que està en un 2,89 per mil.


Aquestes tres persones de Cabanes del quadre, seran, segons les investigacions dutes a terme per Gabarda, totes tres afusellades a Castelló2 ;

 • Miguel Andreu Boira de 27 anys d'edat, vaquer, casat, afusellat el 30-7-403

 • Bautista Ferrando Pauner, de 44 anys, Llaurador,casat, afusellat el 29-5-41

 • Ezequiel Agut Tena, 29 anys, electricista, solter, el 21-5-41.

Els dos darrers vocals de comitè revolucionari


En les mateixes investigacions de Gabarda, se cita, com a reus morts en el centre penitenciari de la província de Castelló, als següents veïns de Cabanes:


-Juan Bautista París Bellés, 60 anys, jornaler, casat, mort el 21-1-38

-Elias Boira Capdevila, de 53 anys, jornaler, casat, mort a la presó provincial de Castelló el 2 del 9 de 1941

- José Pelechá Bellés, 54 any, xofer, casat, 26-10-434


I en el llistat de presoners morts en centres sanitaris:

- Maria Guimerà Pauner. Mestressa de casa, Cabanes, 6.9-1941


Cap la possibilitat que altres executats a Castelló, en l’apartat de “geogràficament il·localitzables”, poden ser veïns de Cabanes ( per tindre cognoms molt típics de la localitat):

-José Queral Selma; 50 anys, llaurador,casat, 23-11-38 ( tenim a altres Queral Selma “implicats”)

-Francisco Branchadell Valls 49, llaurador, solter.22-11-38 ( nom que coincideix amb el d’un membre del Front Popular que va formar part d’un dels ajuntaments republicans)

Els expedients de responsabilitats polítiques que hem aconseguit, ens parlen de 114 casos sobre els que anem a entrar, òbviament el més cridaner són les morts ja documentades.


3.2 Cronologia dels anys de la República i la Guerra Civil a Cabanes.

3.2.1. 1933, la tranquil·litat republicana.

Segons llegim en les minses anotacions dels llibres d'actes, en Maig de 1933, Manuel Cuevas és l'alcalde. Es crea una Comissió Gestora de l’ajuntament, la qual la formen els vocals Desamparados Franco Escobí i Pedro Escuriola Llansola , baix la presidència Vicente Baset Capdevila


- El dia 10 de maig 5, la Comissió Gestora dimiteix i dóna pas als 11 regidors triats en les eleccions d'abril;

 • Francisco Llorens Noel

 • José Amela Segarra

 • Manuel Cuevas Bellés

 • Antonio Queral Selma

 • Francisco Torres Soriano

 • Daniel Planell Soldevila

 • Lorenzo Navarro Condill

 • Daniel Bonet Guimerà

 • Miguel Selma Pitarch

 • Antonio Marqués Moliner

 • Vicente Borras Segarra

En votació secreta, 9 vots a favor i dos en blancs, donen l’alcaldia a Manuel Cuevas. Emprant la mateixa fórmula, eixirà triat primer tinent d’alcalde Lorenzo Navarro per set vots contra els tres que va traure Daniel Planell, i un vot en blanc.

Francisco Torres serà triat per set vots a favor i quatre en blanc, com a segon tinent d’alcalde. S’acorda igualment que setmanalment, cada dissabte, a les 10 de la nit es realitzaran les sessions ordinàries del Ple Municipal.

Aquest mateix any s’aprova el pressupost municipal per a 1934, que serà de 89.367 pessetes

Eixe estiu, el Ple acorda la construcció de l’escola de la partida de la Ribera, amb una casa per al mestre.

3.2.2, 1935: preludi de la revolució.


Gener. En les actes del plens de l’ajuntament1, llegim coses com què, en gener d’aquell any l’ajuntament decideix plantar arbres en les vies públiques per compte del municipi, havent de designar els llocs adients la Comissió de Policia Urbana. També es tria la finca de Juan Bta Francisco Llorens Llorens, en la partida del Polido de la Ribera, per construir les aprovades escoles del districte costaner. Es paguen en concepte de jornals de carro per la reparació del Carrer de les Eres, noranta set pessetes , i 18 pessetes i cinquanta cinc cèntims en els materials empleats.

Sent les sessions setmanals, és curiós veure com hi ha un seguit de regidors, que sempre solen ser els mateixos, que no acudeixen als plens, sense justificar la seua absència ( Vicente Borràs, José Amela... etc) .


Febrer. Es paguen huit pessetes i trenta cèntims a Vicente Segarra Llobet pel subministrament de dinamita i altres explosius per la reparació del camí de Mocoró . Els metges titulars Juan Bautista Torlà Pallarés i Enrique Casans Diaz, són designats per al reconeixement dels joves del reemplaçament de l’any . S’acorda la reparació del camí del Pla de l’Arc i es paga a Juan Sales Capdevila cinc pessetes per “ extinción de animales dañinos en el término municipal”.


Març Es construeixen les voreres del carrer Pi i Margall. Es paguen 33 pessetes a Antonio Selma Pitarch per tres jornals de carro empleats en el transport dels postes de telèfon. Es dóna compte d’un llistat dels veïns que es consideren amb dret a l’assistència benefico - sanitària, i s’acorda aprovar-la i remetre-la a cada un dels metges titulars i als farmacèutics.

S’acorda la reparació del camí de Miravet. Es paga a Rigoberto Tejedor Garcés 97 pessetes per la confecció ( incloent la tela) d’un capot per un vigilant nocturn. Es compra una columna de formigó armat per a instal·lar una fanal en la Plaça de la República.( Valdrà 238 pessetes i 25 cèntims, es portada des de Barcelona. 18 pessetes dur-la en ferrocarril des de Barcelona fins l'estació de Castelló, i d'ací fins a Cabanes). Serà tot un esdeveniment com veurem en les actes dels següents plenaris. S’acorda que per commemorar el quart aniversari de la República, es celebren festes des de l’onze al dèsset d’abril.

Es paga 10 pessetes a Manuel Artola en concepte de dos romanes2 per al servei públic.


Abril Obres particulars en el carrer Fernando Gasset. Es paguen 18 pessetes a Manuel Toran per dos llaços per replegar els gossos que vagen solts pel poble.

Es paguen les reparacions dels camins Senieta, Arc, Teuleria i Peirò d’Engalia. En total 540 pessetes. Es paga a Felicidad García Chiva 150 pessetes per el lloguer de l’auto de la seua propietat per realitzar tres viatges de la Comissió de festes a Castelló i Torreblanca, i per l’estança i manutenció del dolçainer i tabaleter durant cinc dies de festes ( en commemoració de la proclamació de la República, s’entén) . Igualment, es donarà a Antonio Selma Pitarch tres-centes pessetes per tocar la banda de música en eixes festes. Després dels bous, se li haurà de pagar al metge Enrique Casans 100 pessetes per l’assistència i cura de tres ferits en la correguda

Les corregudes de bous d’aquestes festes costaran 275 pessetes les dos del ramader Francisco Reula Bojadós, 300 dos de German Vidal Amer, 137 una de Joaquin Antoni,i 325 dos de Bautista Tárrega

Es paguen jornals per 170 pessetes per treballs en el barranc del Ravatxol.


Maig El regidor Antonio Queral informa que ha acudit en representació de l’ajuntament a una assemblea convocada per l’ajuntament de Benicàssim, per tractar la venda de raïm moscatell, on es va acordar que vaja a Madrid una delegació integrada per representants de tots els pobles de la zona productora, per aconseguir del Govern un equitatiu repartiment del contingent per la venta durant la propera temporada.

Es paguen a Manuel Royo 32 pessetes per la “ recomposició” de dos escopetes i dos carrabines per als Guardes de Camp . Es construeixen les voreres del carrer 14 d’abril.


Juny S’aprova per unanimitat la construcció per compte de l’ajuntament, en la partida de Miravet, d’un edifici destinat a escola mixta ( 10.000 pessetes) , i un altra com a casa del mestre, ( 3.000 pessetes) . Es paga a la pirotècnica Espinós de Reus, 323 pessetes i 93 cèntims, per 35 coets “granífugs” per desfer tempestes, incloent en el preu el transport per ferrocarril. Plàcido Beltran Guia cobrarà 12 pessetes i 80 cèntims pel transport dels coets i material escolar des de Castelló al poble.

Aprovada una relació de medicaments subministrats pel farmacèutic Pedro Escuriola Llansola, pels malalts de la beneficència municipal, que ascendeix a 66 pessetes i 40 cèntims . El mes següent serà el farmacèutic titular Augusto Leuba el què passarà la relació de medicaments subministrats a la beneficència, per 150 pessetes amb 50 cèntims


Juliol. Es paga pels viatges de personal encarregat de crear una instal·lació telegràfica al poble, així com dels treballs de peó. Es compren 100 llums elèctriques per a l’enllumenat públic ( per 100 pessetes en total)


Agost. Obres de reparació de les canonades que porten aigua per abastir al veïnat.

Els encarregats de construir el Quartell de la Guàrdia Civil diuen que les 50.000 pessetes pressupostades són insuficients, ja que la seua suma aplega a les 91.754,47 pessetes. Es construeixen nous nínxols en el Cementeri Municipal i obres al carrer Pablo Iglesias, nº47


Setembre es demana llicència de particular per instal·lar un motor de triturar garrofes, i dos regidors viatgen a Castelló per fer gestions per la instal·lació del telèfon en Cabanes i altres pobles del voltant.


Octubre. Es paguen 337 pessetes per les obres de reforma de l’edifici municipal destinat a Hospital, i 186 pessetes i 36 cèntims, pels material per a aquest obra.

D’acord a l’article 489 de l’estatut Municipal de 8 de març de 1924, es fa una relació de contribuents , designat a la part real del repartiments a :

 • José Borràs Ferrando, major contribuent de rústica domiciliat en el terme.

 • Francisco Blasco Fabregat major contribuent de rústica domiciliat fora del terme.

 • Vicente Cuevas Montserrat, major contribuent per urbana domiciliat en el terme

 • Jaime Bernal Navarro, major contribuent per industrial domiciliat en el terme

I per la part personal de repartiment:

- Manuel Segarra Pelechá, major contribuent de rústica domiciliat en “esta vila” (s’entén, en el casc urbà)

- Vicente Navarro Sirvent major contribuent d’urbana domiciliat en la vila.

- Vicente Cuevas Marco, major contribuent per industrial domiciliat en la vila.


Novembre Es compra un nou molí de vent per 1076 pessetes per extraure aigua del Pou de la Cava. Es tria que l’alcalde i 1 o 2 representants dels partits polítics locals, vagen a Madrid a vore l’expedient que ha servit per concedir a Antonio Vidal Suarez el sanejament i dessecació de la zona humida del Prat ( “Lagunas de Albalat y Miravet”), així com altres temes importants per la poble com és la construcció d’una carretera que unisca Cabanes amb Benicàssim, i subvencions per a les escoles i el Quarter de la Guàrdia Civil. En desembre d’eixe any es donarà compte de les despeses ocasionades pel viatge a Madrid de l’alcalde i de “ dos representants de l’agrupació política de Dretes”

 • Es presenta el següent pressuposts municipal

Despeses

Capítols

Conceptes

Pessetes

cèntims

1

Obligacions generals

2.305

84

2

Representació municipal

1.000

3

Vigilància i seguretat

2.290

4

Policia Urbana i Rural

1.1478

70

5

Recaptació

1.000

6

Personal i manteniment d’edificis

1.1010

7

Salubritat i higienes

1.350

8

Beneficència

12.948

20

9

Assistència social

250

10

Instrucció Pública

7.170

11

Obres públiques

7.930

13

Foment dels interessos comunals

3.650

14

altres

2.308

17

Ingressos

Cap

Conceptes

Pessetes

cèntims


Ingressos

6.265

90

1

Rendes

2.875


2

Aprofitaments de bens comunals

2875

3

Eventuals i extraordinaris

750

8

Drets i taxes

1.650


9

Quotes, recàrrecs i participacions en tributs nacionals

10.649

01

6

Imposició municipal

49100

11

Multes

150

13

Resultes

14000Total

85439

91

Desembre. L’advocat de l’ajuntament informa sobre una reclamació feta per Joaquin Pastor Centelles, el qual, com arrendatari de l’arbitri de peses i mesures durant l’any, demana rebaixar la quantitat total del remat d’eixe arbitri, a causa de les pèrdues que ha tingut en rebre els drets assenyalats en la tarifa, ja que han hagut dificultats en la venda del blat, així com per les operacions de venta realitzades pel Sindicat Agrícola del municipi . L’informe de l’advocat és contrari als interessos del reclamant.


Per fer un cens per renovar el padró d’habitants, l’ajuntament divideix en terme municipal en 4 seccions ( aspecte interessant, ja que ens donarà a conèixer els noms republicans dels carrers de tot el poble)

+ Secció 1, escoles de xiquets; comprèn la Plaça Salmeron, C/ Pi I Margall, del Mar, Plaça del Molí, Engalia, Fernando de los Rios, Fernando Gasset, Aljub, Morera, Ramon i Cajal i 14 d Abril.


+ Secció 2, Sant Mateu; masades de Mas d’Enqueixa, Subarra, Venta de Sant Antoni, Estació de Ferrocarril, Casa dels Guardes, Albalat, Aljubet, Ventorrillo, Mas de Tarambana, Mas de Roc, Font Tallà, Mas de Torrens, Font de la Escudella, Jubellús, Mas de Montó, Mas de Cullatà, Torre la Sal, Brosseral, El Polido, Serreta, Font de Miravet, Pedrera, Senieta, Santes, Mas de Garrama, Mas de Santiago, Gasiona, El Calvari, Sernavives, Ravatxol, i tot els edificis disseminats


+Secció 3, Plaça Fermin Galan, Carrer del Calvari, Marcelino Domingo, Delegado Valera, Eres, Font Nova, Hort, Blasco Ibáñez, i Alcalá Zamora .


+ Secció 4, Plaça Esglèsia, Plaça la Font, García Hernàndez Roda, Plaça Sitjar, Pablo Iglesias, Victoria Kent, c/ Andreus i Plaça Nova.


Es paguen, entre altres conceptes com transports a Castelló, extinció d’animals, 5 pessetes per un litre de tinta per als serveis de Secretaria, medicament subministrats pels dos farmacèutics.

L’ acta de la sessió ordinària del 31 de desembre del 1935, serà la darrera que es conservarà fins a maig de 1937, perdent-se d’aquesta manera informació valuosíssima d’un període convuls local. Tot i ser el darrer dia de l’any, l’activitat plenària continua, faltant; com ha estat habitual durant tot l’any, els regidors Amela, Lorens i Borras. Després les al·legacions presentades per Joaquin Pastor pel pagament dels arbitris de peses i mesures, l’ajuntament acorda condonar-li la quantitat de 1000 pessetes de l’import total de 12.500 pessetes a que ascendia el contracte adjudicat al seu favor.

Es paga a Vicente Siurana Bou 90 pessetes pels treballs de tot l’any per la conservació i direcció del rellotge públic.


3.2.3, 1936: Entre la revolució i la Guerra.3

Abril S’adquireixen lots de llibres per regalar-los als xiquets de les Escoles, el dia de la festa del 14 d’abril. S’inclou en la llista de beneficència municipal a Emilia París Bellés

El 23 d’abril, es donen “ dos mesos de llicència” a l’alcalde Manuel Cuevas, i ja no tornarà a exercir el càrrec mai més, com més tard veurem


Maig Es canalitza l’aigua per abastir les “Escoles graduades”. El dia 30 es concedeixen 15 dies de llicència al primer tinent d’alcalde Lorenzo Navarro Condill


Juny. El 20 de juny, es torna concedir una pròrroga de dos mesos més a l’alcalde Manuel Cuevas


Juliol Es canalitza l’aigua per al Grup Escolar, i es paga 19 pessetes en gasolina per donar llum a l’escola de la Ribera.


Agost Es contracta l’ebenista Tomàs Aicart perquè construisca el mobiliari necessari per al local de l’estació telegràfica.

 • L’1 d’Agost “és aprovada una relació de 278,70 pessetes, import de les subsistències subministrades per la manutenció del veïns que amb motiu dels successos revolucionaris són designats per garantir l’ordre en la població, i vigilar les carreteres, servei que disposa per ordre de la Superioritat, en atenció a què la Guàrdia Civil del poble ha estat concentrada a Castelló”.

 • El 8 del mateix mes, es destinen 339,30 pessetes per despeses de viatges i manutenció a les Comissions que han tingut la necessitat de gestionar assumptes relacionats amb el manteniment de l’ordre públic amb motiu dels “successos revolucionaris”( aquesta terminologia és la que s'empra en les actes, en cap moment són adjectius meus)

El dia 91, per la via d’urgència, hi ha plenari extraordinari, fet excepcional. És la constància de l’aixecament militar i l’esclat de la guerra , s’ordena2 emetre un informe sobre els empleats del municipi que hagen pres part en el “moviment enemic del règim”. S’examinen detingudament les actuacions de tot els funcionaris del municipi, i la corporació acorda per unanimitat informar en el sentit de proposar la destitució del secretari de la Corporació; Juan Bautista Martí Paredes, de l’Oficial Major de Secretaria, Luís Hipólito Latorre Pérez “ perquè si bé no han pres part en el moviment subversiu, en canvi s’ha demostrat no ser addictes l’actual govern constituït.

També es proposa destituir per considerar-los notòriament enemics del règim republicà a :

 • Juan Bautista Torlá Pallarès i Enrique Casanz Diaz, metges titulars.

 • Augusto Leuba Fabregat, farmacèutic titular.

 • Francisco Serrano, veterinari inspector municipal.

 • Ricardo Martí Aicart, Practicant titular.

 • Remigio Martí Bellés, algutzir de l’ajuntament

 • José García Verdoy, “ carter peató”-


 • Segons el llibre d’actes de defuncions de l’ajuntament de Cabanes, el dia 10 d’Agost, s’inscriu la defunció d’un “home desconegut” de uns 50 anys, “el cual vestía camisa de color a rallas blancas y negras, camiseta de punto calzoncillos con las letras P.S.G. en la tirilla de tela de algodón. Pantalón de lana negro y alpargatas blancas. Falleció en carretera del Empalme, en el llano casita de Perol, ayer, a las 3 horas y treinta, a consecuencia de tiro con arma de fuego”. En una anotació marginal en eixe pàgina, de data Juliol de 1942, “se hace constar que el desconocido a que se refiere la presente acta es Francisco Gil Llop, de treinta seis años de edad, natural de Villareal, provincia de Castellón, hijo de D Pascual y Doña Maria Gracia, domiciliado en Villareal, de professión religioso, de estado civil soltero”.3


 • Eixe mateix dia 10 d’Agost, s’incriu un altre “hombre desconocido” en el registre de defuncions, d’uns 25 anys, en el mateix punt ( carretera de l’Empalme), i s’escriurà que: “el cual vestia chaqueta de algodón a cuadros muy pequeños blancos y negros, jersey blanco “destirilla” . Camiseta interior de punto blanco con una M: calzoncillos cortos de punto, pantalón a rayas color marron de lana , calcetines a círculos azules y zapatos blancos. Mort al mateix hora que l’anterior, i també de tret d’arma de foc.

Telegrama de 11 d’agot de 19364 Signat per l’alcalde i adreçat al Governador Civil “ Ruego conteste a esta alcaldía con urgencia paradero vecino de esta localidad, Augusto Leuba Fabregat, farmacéutico que ha sido detenido y conducido 19 horas por los milicianos. El telegrama és emès a les 20 hores i 19 minuts, poc més d’un hora després de la detenció

- El 16 d’agost, assassinen als capellans nascuts a Cabanes, Eleuterio i Victorio Llorens Muñoz a la veïna població de Vilanova d’Alcolea. 5


El dia 17, en la sessió ordinària, es dóna lectura d’una comunicació del Govern Civil on tota la llista adés citada, són cessats dels seus càrrecs, menys el carter. I es nomena com a secretari a Antonio Barrachina Segarra, oficial de secretaria a José Barbarà Manzano, i algutzir a Elias Boira Capdevila, i es va acceptar l’oferiment dels dos metges de prestar gratuïtament els serveis de la seua professió.

- El 26 d’agost mort violentament a Castelló, el Guàrdia Civil de Cabanes, Ernesto Segarra Simó6.

Setembre . Es concedeix un nou mes de permís a l’alcalde Cuevas, que des d’abril ja no exerceix com a tal

El carrer Alcalá Zamora passarà a dir-se Francisco Casas Salas, i el Carrer Fernando Gasset es dirà ara Manuel Azaña. S’obri un carrer en front de l’antic escorxador, i prendrà el nom de Carrer Luis de Sirval. El carrer de la Font Nova serà ara Carrer Joaquín Maurin, i el Carrer Nou ara Francisco Ferran Guàrdia.

S’acorda nomenar xòfer de la corporació, “mentre duren les actuals circumstàncies” a Francisco Guia Alcacer, per 5 pessetes diàries. Es nomenen practicant interí a Francisco Vidal Amer, i farmacèutic gratuït a Pedro Escuriola Llansona


 • S’inscriu, el 19 de setembre en el registre provincial7 la “Hermandad de Socorros Mútuos de Cabanes” . President: Francisco Valls , Secretari, Juan Bautista París Bellés , demés membres, Miguel Montroy, José Eixau, Vicent Pauler, Eduardo Marzá, José Valls, José Llorens, Ernesto Llorens,

 • S’acorda que la mestra nacional Desamparados Ausias, que prenga possessió, o en el cas de no poder exercir, que dimitisca.


Octubre Apareixen dos publicacions en el BOP referides a Cabanes, on signa com alcalde “Lorenzo Navarro Condill, alcalde constitucional”

 • El dia 1 es constitueix el Comitè Local Agrícola, presidit per l’alcalde, fent de secretari el de la Corporació, i amb tres llauradors més del poble pertanyents al Front Popular.

 • Es fa rectificar l’haver declarat com enemic de la República al veterinari Francisco Serrano Maranillo, ja que no ha intervingut políticament en res.

  • S’acorda un viatge a Castelló de l’alcalde, el secretari i un regidor, per tractar “l’aspiració d’aquest poble” de tindre llum i energia elèctrica durant tot el dia. Així con la instal·lació d’un telèfon urbà.

  • Es tornen a donar dos mesos de llicència a l’alcalde.

  • Juan Torlà Pallarés, Ricardo Martí Aicart i Enrique Casanz, presenten tres instàncies perquè no comparteixen que se’ls identifique com a enemics del règim. Es fa constar en acta l’afiliació d’estes persones a l’esclatar la guerra; els dos primers al Partido Radical, i el tercer a la Unión de Derechas, i simpatitzava amb el Partido Conservador.

  • El 22 de setembre, assassinen a Castelló al capellà nascut en Cabanes, Juan Baustista Garcés Falomir


  Novembre. El dia 7 es constitueix la Junta Local d’expropiació de finques rústiques , el Consell Local de refugiats, i el Consell Local de Primera ensenyança.

  • El dia 19 es constitueix la “ Comissió Gestora”1 (nou ajuntament), per part dels partits polítics i organitzacions sindicals del Front Popular:

  • 4 Per Izquierda Republicana, Arturo Llorens Beltran, Manuel Casañ Ceprià, José Ibañez Valls i Francisco Branchadell Valls.

  • 4 Per la UGT; Vicente Baset Capdevila, Elias Manzano Guimerà, Vicente Esteller Ibáñez i Vicente Branchadell Soldevila.

  • 3 de la CNT; Manuel Esteller Planell, Juan Bautista París Bellés i José Forés Julve


  A continuació, l’alcalde eixint , Lorenzo Navarro Condill ( ja ni es fa menció de Cuevas), en unió dels regidors Francisco Torres Soriano, Daniel Bonet, Miguel Pitarch, Antonio Queral i Daniel Planell, presenta la dimissió. I la comissió gestora pren possessió del govern de l’alcaldia de Cabanes. José Ibañez Valls serà triat com a primer president( alcalde), Vicente Baset segon president ( tinent d’alcalde) i síndic Manuel Casañ


  • El 17 de novembre, es registra l’Agrupació Socialista de Cabanes (PSOE)2 , President: Francisco Torres Soriano, Vicepresident Plàcido Segarra Alcàcer, Secretari: Lorenzo Navarro Condill, Vicesecretari José Barberà Manzano, Comptador: Francisco Guia Alcacer , Tresorer: Elias Boira Capdevila , Vocals, Daniel Rives Roca, Argimiro Traver Carceller, Victorino Moliner Reula i Antonio Mulet Julvei.


  • El 23 de novembre s’inscriu la “Mutualidad Escolar Fraternidad y Previsión” 3, President Ramon Bruñó Calduch, secretari David Solsona Nebot. Tresorer Emilio Planell. Comptador , Narciso Tejedor Garcés. Vocals; Francisco García, Francisco Llorens, Carmen Tejedor, Manuel Planell. President adjunt Narciso Tejedor Siurana. Secretari Adjunt Llorens Salvador ( no figura el nom). Tresorer adjunt, Francisco García Manzano. Comptador Adjunt; Eulogio Tejedor Siurana. Vocals adjunt; Vicenta Reula Tejedor, Delfín Planell Rubio, Josefina Andres Rubio i Francisco Soldevila


  • El 21, l’alcalde dóna compte del viatge Castelló “ en allò referent a la dissolució del Comité del Front Popular”

  Desembre:

  • En sessió del dia 5 de desembre, el president de la Gestora ( triada feia menys d’un mes), dóna compte de l’ofici del Governador en el que s’indica la dissolució de la Gestora per formalitzar d’una nova que ha de substituir a la que acaba d’extingir-se, on CNT guanya representació, IR en perd i apareix el Partit Socialista,.

  *2 per Izquierda Republicana, Arturo Llorens Beltran i José Ibañez Valls

  *4 per la UGT; Vicente Baset Capdevila, Elias Manzano Guimerà, Vicente Esteller Ibáñez i Vicente Branchadell Soldevila.

  *4 de la CNT; Joaquin Lopez Sànchez, Floreal Mayorga, Juan Bautista París Bellés i José Forés Julve

  * 1 per al Partit Socialista; José Barberà Manzano

  Continuarà exercint d’alcalde- president, José Ibañez. Es dissol el Comitè de Guerra i el del de Reforma Agrària passa a tindre possessió l’alcaldia. Es reforma la Junta d’expropiacions de finques rústiques.


  • El dia 21, es crea el Partit Comunista d’Espanya (S.E. de la I.C) Ràdio Cabanes4, per part de Pedro Vilarroig, Vicente Gual, Antonio Planell, Plàcido Beltran i Federico Ribesii.

  • Antonio Mulet Julve publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)5 signant com President del Consell Municipal de Defensa de la Vila de Cabanes, arbitris sobre distints aspectes per al 1937

  • Es destitueix al vigilant nocturn Francisco Soldevila Ribes per unanimitat, per no complir com ciutadà en els moment actuals. S’intenta evitar el trasllat del secretari municipal, Antonio Barrachina,

  • S’aprova el pressupost per al 1937.

  • Ixen a subhasta els estancs del poble i de la Ribera.

  • Es nomen nou metge Luís González, Practicant a Francisco Vidal, Farmacèutic a Pedro Escuriola, vigilant nocturn ( interí) a Gabriel Vidal Boira

  - Veurem en l’expedient de responsabilitat política d’Antonio Mulet Julve6 com se li acusa de ser alcalde des del 8 de desembre de 1936 fins a juny de 1937, possiblement les dades no siguen exactes ja que hem vist com el dia 5 José Ibañez es de nou triat com alcalde, no obstant, podria ser aquest triat a finals del 36.  3.2.4. 1937


  ABRIL . Es registra el 3 d’abril el Sindicat Unificat d’Oficis varis de Cabanes-CNTiii , sent els seus membres “comissió organitzadora” Silvino Planell i Arturo París 7

  • El dia 27, es dóna d’alta el Sindicat Unificat d’Oficis Varis de la Ribera de Cabanes-CNT 8. President en funcions: Vicente Francisco Bellés Agut. Secretari en funcions Isidro Juan Fabregat. President: Leonardo Lima de López. Tresorer Mateo Ros Tena. Comptador, Manuel Estelles. Arxiver: Vicente Beltrán. Bibliotecari Francisco Montoliuiv.

  MAIG

  • Retornem l’1 de maig, al llibre d’actes que es conserva en l’Arxiu Municipal de Cabanes, des del 31 de desembre de 1935, fins al maig del 37, no queda constància de l’activitat municipal, i un cop acabat aquest any, dels primers mesos el 38 tampoc hi restarà res de l’ajuntament republicà, fins l’entrada dels feixistes al poble i la creació del nou ajuntament franquista9.

  • Nova corporació: L’1 de maig, presideix l’ajuntament “ el camarada” Antonio Mulet Julve, i sent consellers Arturo Llorens Beltran, Manuel Falomir Gual, Juan Fernandez Julve, Francisco Torres Soriano, José Ibáñez Valls, José Fores Julve, Federico Ribes Lavernia i Daniel Mulet Marques. En posteriors plens10 vorem com també forma part de l’ajuntament Juan Bautista París Bellés i Vicente Francisco Bellés Pitarch11.


 • Es sol·licita que el tren correu núm. 722 de la línia València a Barcelona tinga parada en l’estació de la Ribera de Cabanes

  Aquest apartat costa d’entendre “s’autoritza al veí Vicente Planell Reula perquè se reintegre de 255 pessetes de la llibreta 28403 de la Caixa d’Estalvis i Monte de Piedad de Castelló en la que existia un saldo al seu favor de 3000 pessetes, i destinar-les al pagament d’una factura d’adobs, i que després torne la lliberta al Consell que la tenia confiscada”

  • Ha dimitit l’encarregada de la neteja de l’ajuntament, i com no es troba substitut s’ha d’encarregar provisionalment l’agutzil, el qual cobrarà 50 cèntims diàriament, fins que troben una nova dóna de neteja. S’acorda arreglar els camins del terme, i es comença eixa setmana pel de Miravet. Es subhasta l’aprofitament de palma ( margalló) del monts comunals de la Ferradura, Sufera, Sernavives, Castell de Miravet, Serra d’Orpesa i Caragol.

  • Es nomena com a secretari interí de l’ajuntament al veí Domingo Llobet Mateu, per 2500 pessetes anuals, cessant del càrrec al “camarada” Vicente Moreno Giménez” .

  • El 12 de maig, la CNT i la UGT presenten al Consell Municipal propostes d’empleats municipals. CNT proposa com a Guàrdies a Vicente Llorens Sanchez, i Vicente Bellés Planell i com a peó al conseller Daniel Mulet Marqués. La UGT per la seua part proposarà com a Guarda local a Francisco Guimerà Balaguer i Vicente Gauchia Manzano, i com a vigilant nocturn a Manuel Bonet Guimerà. L’alcalde diu que es dóna per informat de les propostes, però no les pot fer efectives ja que no existeixen cap vacant d’aquests llocs, i que en cas de substitució, fer-la efectiva correspondria al Consell. I que, en cas de què el funcionaris actuals mereixeren ser cessats, el Consell Municipal, per acord a la representació que en ell té cada organització sindical, es podran fer propostes de substitució

  • Govern Civil remet un telegrama per la neteja d’infiltrats en organitzacions polítiques i sindicals, i es dóna 5 dies a totes les organitzacions polítiques i sindicals perquè faciliten una llistat de tots els seus afiliats amb posterioritat al 18 de juliol de 1936.


  • Problemes amb el racionament de l’arròs i del pa. El conseller Torres pregunta als consellers d’abastos la raó per la qual se va vendre al detall en el magatzem un sac d’arròs. El conseller d’abastos Falomir respon que com l’arròs escasseja, s’ha de racionar i en els comerços el venien sense racionament. Però que un cop entregats als residents del municipi les parts del racionament, s’entregarien al comerç totes les mercaderies per a la venda.

  El conseller d’abastos prega a la presidència, que no es done més ració per persona de pa que l’acordada de 250 grams per dia als que estiguen en les seues cases, i de 500 grams als que treballen en el camp, donat que com escasseja la farina no poden donar-se racions més grans sense perill que en breu es queden tots sense pa. La presidència contesta que així es farà.

  • El dia 15, Emilia Dotres Falcó demana autorització per poder treballar en una era de trillar, de la seua propietat, la qual va ser expropiada en part. Argumenta que per poder trillar necessita terreny suficient, i per a d'això ha de fer ús de la part expropiada. El Consell accepta la petició

  • Es continua pagant als farmacèutics pel subministrament de medicaments a malalts.

  • Es convoca per al dia 16 als components que han de formar el Comitè de Refugiats segons ordre d’11 de març, designant al Conseller Falomir perquè represente en eixe Comitè a Assistència Social.

  • Es paga a Franciso Garcés Esteve i altres 70,50 pessetes per la reparació de la font de la Plaça de Galan.

  • El Partit Comunista demana al Consell la cessió d’un local en la casa que va estar el Comité en la Plaça Galan per emprar-lo com local social. El Consell accepta a canvi de pagar la contribució del citat immoble, i de que totes les reparacions a efectuar foren a càrrec del Partit.

  • El Sindicat d’Oficis Varis CNT i AIT de la Ribera, demana siga dissolta l’anomenada Junta del Pa de la Ribera, i que siguen les sindicals d’eixa partida del terme (CNT i UGT), les que una setmana cada una repartisquen el pa en la zona, i a compte del municipi. La corporació dissol la junta del pa, però acorda que el cost l’ha d’assumir el districte de la Ribera, i no tot el poble.

  • La CNT de la Ribera denuncia que el veí José Gonzàlez Calpe ha venut pel seu compte de 600 a 700 quilos d’amoníac que li havien estat facilitats per a les seues terres, i s’acorda per unanimitat que es comprove eixa denuncia en cas de ser certa, se li impose un correctiu.

  • Es demanen dades sobre la casa en la que està instal·lada l’escola de xiquetes de la Ribera, “ en el sentit que està controlada pels obrers de la Companyia Autos Mediterráneo, casa que va ser de Manuel Cuevas”


  JUNY

  • El Govern Civil demana a l’ajuntament es respecte la Cooperativa creada en la Ribera, amb l’advertència de sanció a qui entorpisca el seu funcionament.

  • Es paga a Francisco Mateu Centelles quatre pessetes per arreglar el molí de vent per trau aigua per al grup escolar avui hospital de sang” (després veurem una interessant crònica del què va ser l'hospital de sang de Cabanes)

  • Es paga 12 pessetes a Vicente Vives Manzano per portar el cadàver que va aparèixer en el Campello, en 20 de maig fins al dipòsit del cementeri , i dos pessetes a Amparo Martí per rentar la roba del cadàver.

  • La societat de treballadors de la terra i Oficis varis de la UGT notifica al Consell Municipal, que eixa sindical ha aprovat en junta Ordinària de 22 de maig , el preu dels jornals: Per llaurar amb matxo amb “vernet” 14 pessetes diàries i per fer-ho amb forcat 12. Per cavar tarongers 8 ptes diàries, per segar, 10 i pels demés treballs de bracer1 . El consell accepta eixa tarifa i l’aplica per a la present temporada

  • Els Guardes de camps, Plàcido Segarra i José Soldevila demanen un increment del jornal. El consell diu que durant aquest any continuen cobrant el mateix, i que siga a partir del següent pressupost quan s’equipare el seu jornal al mínim d’un bracer de la localitat.

  • Es paguen factures per a “l’escola de nova creació núm. 3” sense especificar res més. Es constitueix pel Consell el Comitè Agrícola local.

  • El 26 de juny el conseller Juan Bautista París Ballés, en nom de la CNT informa que el sindicat, en la seua darrera assemblea va acordar que cessaren del seu càrrec tots els afiliats que ocupen càrrecs públics. I en base a això, París presenta la seua dimissió del càrrec de vice-president del Consell i com a conseller. El Consell accepta eixa dimissió lamentant aquesta abandonament dels treballs que venia fent.

  JULIOL

  • El Partit Comunista proposa substituir al conseller Federico Ribes Lavernia ( el qual ha hagut d’incorporar-se a files ), per José Toran Sanpedro, també del PC

  • El Comitè de Refugiats presenta un compte de 26 pessetes amb 10 cèntims.

  • Es posa un impost del 2% de tots les mercaderies que isquen del poble de l’espectre d’abastos per a la província i fora d’ella, excepte quan es tracta de mercaderies.

  • El 10 de Juliol fa efectiva la seua dimissió l’altre conseller de la CNT, Daniel Mulet Marqués ( en el ple anterior no havia acudit),.

  • El president del Consell, Antonio Mulet Julve, presenta la seua dimissió del càrrec de President del Consell, quedant com a simple conseller, els consellers Torres i Fores no li accepten la dimissió, i els conseller Ibáñez i Falomir li demanen que abans d’acceptar la dimissió, explique els motius en els que es fonamenta per poder-li-la acceptar. Ell respon que dimiteix perquè va acceptar el càrrec per a quinze dies, i ja porta més de sis mesos. El Conseller Fernàndez demana que no li accepten la dimissió fins que exististica un conseller que accepte substituir-lo.

  • El 17 de juliol, ix en el ple una polèmica per la venda de garrofes i pel Consell se li pregunta al conseller Falomir Gual la raó per la qual se va pagar als propietaris a un preu que no es corresponia al del mercat. El conseller explica que no va ser la Comissió d’Abastos la que va confiscar les garrofes, sinó els sindicats CNT i UGT, i que aquesta s’ha de pagar al preu de la mitjana a la qual siga venuda i no a un estipulat prèviament.

  • Es pregunta a la Delegació d’Hisenda els tràmits per a substituir el Comité d’Abastos per una Cooperativa Municipal.

  • S’acorda tornar les escriptures que existeixen en el Consell Municipal als propietaris de les mateixes, ja que aquells que van ser declarats “ desafectes al règim” , les seues finques ja van ser confiscades per la Reforma Agrària. S’entén que no hi ha motiu per retindre’ls la documentació.

  • Es torna a reiterar la petició a Constancio Claret, com arrendatari dels terrenys pantanosos del Prat durant el passat 1936, perquè pague el que deu per eixe concepte, i en cas de no pagar voluntàriament, s’òbriga un expedient de constrenyiment corresponent  AGOST

  • S’ha de pagar, el 4 d’agost, al Consell Provincial l’aportació forçosa corresponent a 1936, de 1232 pessetes, ja que del contrari el Comitè Provincial d’Abastos no anava a facilitar mercaderies el comitè d’abastos local.

  • Els consellers d’abastos informen que per part del Consell Municipal de Morella s’ha ofert blat a canvi de pesolí, donant igual quantitat i abonant la quantitat de la diferència de preu. Es convoca una assemblea per al següent dissabte entre els posseïdors de pesolí perquè decideisquen.

  • UGT demana una reunió per diumenge, amb els compradors de raïm moscatell, per fer-los saber l’acord d’aquest sindicat i de la CNT, perquè no s’admitisquen peons per la verema d’altres municipis, mentre existeisquen obrers aturats en la població.

  • El Governador Civil comunica accepta la dimissió de Mulet Julve com a President del Consell , i demana siga substituït per un conseller de la mateixa organització política.

  • El 10 d’agost, tenint damunt la taula la dimissió del President del Consell, les vacants deixades pels anarquistes París i Mulet Marqués, i el cessament del comunista Ribes Lavernia, i es demana a les dos organitzacions que nomenen substituts

  • Es fa saber la conveniència de traslladar l’oficina telegràfica a un punt més cèntric de la població, ja que a l’estar tant “descentrada” són moltes les persones que accidentalment passen pel poble que ignoren la seua existència, i aixó perjudica l’interés del municipi.

  • Es proposa decomissar el pesolí per fer efectiu el canvi amb Morella. I s’acorda proposar a distints Consells Municipals de les províncies de Castelló i Terol l’intercanvi de blat pels articles que existeixquen en excés en el municipi, tals com el raïm moscatell, pesolí, garrofes, ametles..etc .

  • El dia 14, José Toran Sanpedro entra a formar part del Consell Municipal substituint la vacant deixada pel P.C. La CNT no ha aportat cap substitut. Torres, del Partit Socialista, diu que no es trie el President del Consell ni del primer vicepresident ( càrrec deixat per París), fins que la CNT no trie les vacants que li pertoquen. Llorens Beltran i Ibáñez Valls d’Izquierda Republicana, sol·liciten que es trie entre el que hi ha, donat que José Forés Julve pertany també a la CNT, Juan Fernàndez, de I ( il·legible), Manuel Falomir i Antonio Mulet de UGT , Toran Sanpedro del PC i Bellés Pitarch de la FAI . Es designa nou President del Consell a Ibáñez Valls, de IR (donat que el president dimissionari, a més de pertànyer a la UGT pertanyia abans de la fundació d’aquest síndic a IR, on continua militant)


  Es crea nou “ ajuntament”

  President: José Ibañez Valls (IR)

  Vicepresident: Manuel Falomir Gual (UGT)

  Vicepresident 2: José Fores Julve (CNT)

  Síndic ; José Toran Sanpedro (PC)

  Conseller 1er. Vancat

  Conseller 2nd vacant

  Conseller 3, Juan Fernandez Julve (UGT)

  Conseller 4, Vicente Francisco Bellés Pitarch (FAI)

  Conseller 5, Francisco Torres Soriano (Partit Socialista)

  Conseller 6, Arturo Llorens Beltran ( IR)

  Es modifica també la comissió d’abastos.

  President: José Ibañez Valls (IR).

  vocals: Manuel Falomir Gual (UGT)

  Antonio Mulet Julve (UGT)


  • El consell d’Abastos de les Coves de Vinromà cita a una assemblea a tots els pobles que es surtisquen de farina de la seua fàbrica . El 21 d’agost es paga a José Santamaria Manzano 5 pts per un jornal de carro per portar els llits al Quarter d’assalt. Es paga a Remigio Martí 12 pessetes, per emblanquinar les escoles del C/ Ramon i Cajal. .

  Es demana a CAMPSA que facilite gasolina directament al municipi igual que com ho fa per mitjà del concessionari Daniel Ribés Verdoy, ja que alguns mesos per no fer el dipòsit a temps, ha quedat el poble “sense abastiment de tant indispensable producte”

  • S’informa al Consell de la sol·licitud presentada per la “ veïna cega i pobra d’este municipi, Sofia Julve” sol·licitant se li socòrrega fins que per part del Consell Municipal de Vila-real li siga abonada una pensió a la qual té dret segons testament d’un veí d’aquella població”. El Consell denega la pensió sol·licitada però acorda realitzar les gestions perquè se li abone per part de Vila-real la pensió a la qual té dret.

  • SETEMBRE

  • La presidència del Consell informa que el Comitè de Refugiats ha adoptat l’acord de contribuir per al sosteniment de cada persona major de 12 anys amb una pesseta i 50 cètims per dia i amb 75 cèntims cada persona menor del 12, i altres propostes dependent del nombre de família. El consell accepta la proposta.

  • Juan Bautista París, encarregat fins ara de la trituradora de garrofes, presenta liquidació de la seua activitat, amb un saldo de 795 pts 75 ctms.

  • El 18 de setembre, l’amo del Mas d’Enqueixa, Enrique Tena, proposa la neteja de la Bassa Blanca, pagant la meitat ell i l’altra meitat el poble, i s’accepta.

  • L’atur obrer es deixa vore al poble quan acaben els treballs agrícoles de temporada, i per donar treball s’inicien les obres de reforma del cementeri i la reparació dels camins del poble, i es trauen del banc sis de les huit mil pts que hi ha estalviades per a tal fi.

  • El president informa que els refugiats estan destrossant els cipresos del calvari per gastar-los com a llenya i fent malbé la seua fusta, donat que aprofitant forestalment eixos arbres es podria obtindre un benefici econòmic que ajude al sosteniment dels refugiats en la població. Per aixó s’acorda arrancar els arbres i aprofitar-los.

  • El 21 de setembre, data segons fonts, de la mort assassinat del capellà Jesús Boira Sidro, nascut el 29 de maig de 1909 a Cabanes, i mort a Borriol 2  


  OCTUBRE

  • El president del Consell acudeix a Castelló a una conferència sobre la manera de combatre la mosca de l’olivera. Es posa un motor al Pou de les Grases. Els carrabiners de Torre la Sal demanen se’ls guarde en abastos els articles que els pertoca, i se’ls contesta que els poden replegar amb llur targeta d’aprovisionament. Es troba per fi encarregada de la neteja de l’ajuntament; Ángeles Bellés Ribés, que cobrarà al mes 15 pessetes.

   • Els partits polítics i sindicats que formen el Front Popular tenen una reunió, on la Delegació de la subsecretària del Ministeri d’Agricultura demana la cessió de tota l’ametla al magatzem de Castelló. El Consell demana que es taxen als següents preus, la varietat marcona i semblants a 13 pessetes el doble decalitre, i a 11 la comuna o semblant. Havent-se de pagar als productors, i el transport a Castelló a càrrec de l’impost municipal pro-refugiats.

   • El conseller del PC, Toran, denuncia que el vigilant nocturn, José Tejedor, no presta el servei, i el President contesta que se li cridarà l’atenció. Es posa nou preu als nínxols; els de primera (2ª i 3ª alçada) a 110 pts, els de segona (4 alçada), a 105 pts i els de tercera; primera filada, a 100 pessetes. Passant a la propietat perpetua, i suprimint el lloguer dels mateixos per cinc anys com es feia fins aleshores.


   NOVEMBRE

   2 de novembre, darrera acta plenària: s’està preparant el pressupost per al 1938.

   • L’estat del carrers és dolent, i es proposa que per arreglar-los, s’empre als refugiats, donant-los una pessetes per dia sense descomptar res del que setmanalment se’ls dóna per la Junta de Refugiats.

   • S’autoritza a l’encarregat de les obres de l’Hospital de Sang, per a que per compte de l’hospital duga el Motor del Pou de les Grases a reparar i el pose després en el mateix pou amb la obligació de cedir després al municipi aigua suficient per a l’abeurador.   3.2.5 1838

   MARÇ. És mort el Guardia Civil de Cabanes, Ramon García Fabregat1   ABRIL El front de guerra s’apropa: 2

   MAIG –El 18 de maig del 1938 Cabanes, junt a altres localitats de la Plana ( Orpesa i Benicàssim), són bombardejades per l’aviació feixista , com a anunci que el front de Guerra poc a poc es va apropant a la localitat.3

   Des de la localitat de Mosquerola, a límit de la província de Castelló, es va avançant cap a Vistabella i Atzeneta, en direcció S.O, donat que el front sembla estancar-se en el nord en les Coves de Vinromà.

   Els franquistes destanquen com a principals fortificacions enemigues (segon l'escrit de Manuel Salvador Gaspar, disponible a internet: http://www.aulamilitar.com/pagiht74.htm ) “- Entre Oropesa,y Cabanes se apoyaba la línea defensiva en las Sierras de Oropesa y La Herradura, Castillo de Miravet, con centros de resistencia en Mina de Hierro, y Cabanes en el Vértice Gaidó. En Vall d'Alba un centro de resistencia en Vértice Blanco y otro en el Tosal Roig. En La Pelechaneta un centro de resistencia a la altura de Beca y corte de carretera entre los kms. 17 y 19”

   • El 27 ocupen la localitat d’Ares del Maestre

   • Quadre::


   JUNY La Guerra passa per Cabanes: copiem literalmente el que escriu 4 Manuel Salvador Gaspar, en el seu article “ AÑO 1.938 - OPERACIONES MILITARES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (1), al qual ja hem menció adés

   Las operaciones del 7 al 15 de junio :

   La División 55 tenía en principio una Brigada cubriendo el frente al Sur de Culla y otra en la Sierra Esparraguera dando frente al Este.

   La IVª División de Navarra comenzó a concentrarse en el centro de la 55, a caballo de la carretera de Torre Embesora a Adzaneta.

   La División 84 y la 2ª Brigada de la 105 cubrían el frente desde Tirig al mar, con una Brigada de la 83 concentrada entre Cuevas de Vinromá y Alcalá de Chivert.

   La Orden General de Operaciones nº 32 del C.E. de Galicia de fecha 5 de Junio de 1938, fijaba las siguientes misiones:

   Al Cuerpo de Ejército.- Avanzar en la dirección general Adzaneta-Villafamés-Borriol, para alcanzar el Rio Mijares y apoderarse de sus puentes, manteniendo el contacto con el sector defensivo para avanzar después según la dirección general Cuevas de Vinromá-Borriol.

   La Idea de Maniobra era fijar al enemigo desde Albocacer a La Barona y progresar al sur hacía Costur (al mismo tiempo que el Destacamento de Enlace llegase a Benafigos, Chodos y Vértice Gozalbo) para rebatirse después sobre La Barona, Villafamés y Borriol. El limite de acción entre las unidades del C.E. y el Destacamento de Enlace era esencialmente la carretera de Adzaneta a Costur y puente sobre el Pantano de Maria Cristina en la carretera de Castellón a Alcora.

   El desarrollo de la misma estaba prevista de la siguiente forma:

   Una masa de ataque (Agrupación Ofensiva) formada por la IVª, 2ª Brigada de la 55 y un grupo mixto de carros, apoyado por 23 baterías de artillería (92 cañones) avanzaría rápidamente hacia el Sur para alcanzar en dos saltos los siguientes objetivos:

   En el primer salto: a).- la meseta al S.E. de Adzaneta entre Useras y la Rambla de la Viuda; b).- Meseta de Costur.

   Ocupado Costur continuar en dirección S.E. para el segundo salto: a).- Carretera de Villafamés a San Juan de Moró, y b).- Carretera de Puebla Tornesa a Borriol.

   La 1ª Brigada de la 55 División que cubría el flanco Este, una vez ocupada la meseta de Adzaneta por la Agrupación Ofensiva, ocuparía posiciones al Este de la Rambla de la Viuda para permitir el tránsito por la carretera de Adzaneta a La Barona y más tarde a Villafamés.

   La División 84 se extendería desde Tirig al Sur de la Sierra Esparraguera, relevando a la Brigada de la 55, y tendría dispuestas sus unidades de reserva para operar en dirección Sur.

   La División 83 concentraría una Brigada y dos grupos de artillería en la región de Cuevas de Vinromá para avanzar posteriormente sobre Villanueva de Alcolea y Cabanes.

   Sus oponentes son los Cuerpos de Ejército XXI y XXII mandados respectivamente por Errandonea e Ibarrola, estando Adzaneta defendida por la División de Extremadura y contando con dos Divisiones más, la 52 y la 70. El C.E. XXII estaba compuesto por las Divisiones 41, 6ª y 48

   El punto clave del avance señalado era el pueblo de Adzaneta, importante nudo de comunicaciones en el que confluyen las carreteras de Chodos, Vistabella, Benafigos y Torre Embesora y arrancan las que conducen a Alcora y enlaza con la de Albocacer a Villafamés, con un fortísimo centro de resistencia que separaba a las dos masas que operaban a una y otra margen de la Rambla de la Viuda.

   El día 7 de Junio de 1938 se reanuda la ofensiva y se reduce la bolsa de Benafigos por la Agrupación García Valiño y se ocupa dicho pueblo, y por los flancos en combate cuerpo a cuerpo se ocupa Chodos y se alcanzaban las alturas que dominan Adzaneta por el Oeste, mientras la IVª y 55 arrollan al enemigo que defendía la Rambla Monlleó, la cruzan y ocupan las alturas que dominan Adzaneta por el Noroeste, posiciones que son contraatacadas.

   El día 8 la IVª ocupa Adzaneta y la 2ª Brigada de la 55 progresa 3 kms. al sur de dicha población por ambos lados de la carretera mientras el Destacamento de Enlace desciende de Peñagolosa en dirección a Lucena del Cid, y la IVª llega el día siguiente a Useras prosiguiendo su avance sobre Costur, orientando su flanco izquierdo en dirección a Villafamés.

   Este mismo día el Jefe del C.E. XXII ante la imposibilidad de detener la situación autoriza al Coronel I

   Ibarrola para efectuar un repliegue con el mayor orden, escalonando el repliegue, y el 10 la retirada general de sus fuerzas a la línea Oropesa-Cabanes-La Barona.(10)

   El 10 se perfecciona la maniobra sobre las vías de comunicación, y el Destacamento de Enlace inicia la maniobra para la posesión de Lucena del Cid fuertemente defendida y fortificada, corta la carretera que conduce a Castillo de Villamalefa y envuelve el pueblo por el Este llegando por Figueroles a las proximidades del cruce La Foya, y la Agrupación Ofensiva ocupado Costur se orienta hacia el Sureste y ocupa La Barona.

   El día 11 por la mañana todo el sistema defensivo del ejército popular entre Albocacer y la costa se derrumbó estrepitosamente en un frente de 40 kms., y las fuerzas que lo guarnecían buscaron apresuradamente su salida por el pasillo de la costas unos 60 kms. al Sur.

   El Cuerpo de Ejército de Galicia se lanza al ataque en todas sus líneas; las fuerzas de la 83 División avanzaron en dirección a Villanueva de Alcolea y Cabanes para cerrar en la zona de Puebla Tornesa; la 84 lo hace en dirección Sur, ocupándose por ambas divisiones los pueblos de Torreblanca, Cuevas de Vinromá, Albocacer, Sarratella, Sierra Engarceran, Torre Endomenech y Villanueva de Alcolea.

   Las fuerzas de la Agrupación Ofensiva (IVª y 55) apoyándose en su derecha con la maniobra del Destacamento de Enlace por Lucena y Alcora, cortaron en su avance la carretera de Villafamés a Moro llegando a las inmediaciones de ambos pueblos, y por su izquierda ocupaban Vall d'Alba, recibiendo de rebote a las fuerzas rojas del XXII C.E. que huían desde Albocacer en dirección a Puebla Tornesa y el ataque de las mismas, capturando más de 2.000 prisioneros y una importante cantidad de material de guerra entre los que se contaban 20 cañones.

   El día 12 de Junio se prosigue el avance, ocupando las fuerzas de la 83 Oropesa, Cabanes y Puebla Tornesa, así como el castillo de Miravet. Las fuerzas de la 84 liberaron Benlloch y pasaron a concentrarse entre Vall d'Alba y Cabanes constituyéndose en reserva y las fuerzas de la Agrupación Ofensiva (IVª y 55) tras liberar Villafamés, con los flancos peligrosamente descubiertos ocupaban Borriol y alcanzaban el Tosal Gros, en el Término Municipal de Castellón, y enlazaban en Puebla Tornesa con la División 83. La 2ª Brigada de la 55 se orientó en dirección a la Sierra de las Pedrizas al Oeste del Pantano de Maria

    


   - El 12 de juny del 1938 l’exèrcit franquista ocupa Cabanes i Borriol, i el 14 entren a Castelló de la Plana i “alliberen” els pobles dels voltants.

   És immediatament a partir de l’ocupació militar, que comença la repressió franquista.

   • El dia 27 de juny, es constitueix el nou ajuntament5 , baix la presidència de l’alcalde José María Borras Segarra, junt a Plácido Gauchia Calpe; que serà tinent d’alcalde, Vicente Llobet, segon tinent d’alcalde, Daniel Ripollés com a síndic i Vicente Castellet com regidor dipositari . El nou secretari serà Domingo Llobet Mateu inmediatamente cada uno ocupó su sítio, aceptaron los cargos designados y tomaron posesión de los mismos, abundando en ese momento la alegría inmensa y el regocijo por nuestra trituración de las hordas rojas criminales, y recogiendo el pensar y el entusiasmo unánime se acordó como primer acuerdo, testimoniar a su Excelencia Generalísimo Franco y al Excelentísimo Sr Ministro Interior enorme júbilo y patriotismo de las autoridades y población civil, y agradecimiento ilimitado por reciente liberación, reiterando su adhesión al caudillo de la Victoria.

   Serian interminables las crímenes y atrocidades de todos los órdenes consentidas por los Rojos durante su dominación que perdurará en la memoria de los presentes y venideros; y a propuesta de la Presidencia se acordó dirigir una plegaria para los mártires caídos vilmente, y un minuto de oración, acertadísima idea, y muy devotamente verificada.

   A continuación el mismo Sr Presidente manifestó que se avecina la Justicia, que esta está en manos de meritorias personas de Caridad y humanidad que unida fe con ella, y que todos cada uno de su parte contribuya a los esclarecimentos de los hechos, nada de venganzas, solo justícia, justícia, justícia; a lo que se contuvo con gritos de verdadero entusiasmo patriotismo de ¡Viva Franco!, ¡arriba España i Justicia, Justicia, Justicia!.

   Y en medio de una emoción grandísima, cuya emoción llegó al límite de verse emanar por los ojos torrentes de lágrimas, levantó la sesión y firmó esta acta copia de la cual será remitida a las autoridades”6

   JULIOL

   • En la segona sessió del dia 2 de juliol es nomenen quatre nous Guardes de camp, José Capdevila Ribés i José Gonzàlez Calpe seran nomenats com alcaldes de barri, dels districtes de Miravet i de La Ribera respectivament. Altres nomenants seran el d’encarregat del cementeri a Facundo Herrasti Marín.

   • La Presidenta d’Auxili Social, Victoria Segarra Ripollés, fa entrega d’una fotografia del “Caudillo”.

   • La caixa municipal” l’han trobada completament trencada, i sense un document justificatiu ni quantitat de cap classe, “hazaña hecha por los rojos el mismo día de su huida, y como lo único que se ha salvado ha sido la cuenta corriente del Banco Hispano-Americano que consiste en una libreta en un

   • saldo a favor de municipio de 3165 pts 47 céntimos por unanimidad se acuerda liquidar dicha libreta”,

   • Es nomenen vigilants nocturns a Francisco Boira Planell i Vicente Sidro Ribés, i peó municipal Manuel Sidro Planell. Ricardo Andreu serà el nou encarregat del rellotge del campanar, i de l’escorxador i els safarejos ( “llavadors”) municipals es farà càrrec Vicente Vidal Segarra. Remigio Martí Clariach serà nomenat nou algutzir. Es reposa al secretari Juan Bautista Martí que havien cessat en el 36 per desafecte a la República, i finalment s’acorda la reposició de tot els funcionaris destituïts en el seu dia per “l’ajuntament roig”

   • El dia 13 de juliol, en l’església parroquial, s’oficia una missa en sufragi de l’ànima de José Calvo Sotelo, “assassinat per les hordes marxistes”, i la corporació acorda acudir-hi com autoritats municipals a eixe acte.

   • Comencen els tràmits per aplicar la Llei de recuperació agrícola. Es celebraran festes per commemorar el “Gloriós Moviment Nacional” els dies 17,18 i 19 del mes.

   • Es renova la cessió d’una dependència en la planta baixa de l’ajuntament per a que funcione el servei de telègrafs.

   • El secretari informa que examinada tota la documentació existent a l’arxiu de l’ajuntament, “els rojos” han fet desaparèixer molts documents ( que ara precisament en impediran a nosaltres conèixer el dia a dia de l'ajuntament republicà)


   AGOST.

   Els familiars dels capellans Victorio Mateu Muñoz i Eluterio Llorens Muñoz, fills de Cabanes, assassinats per “les hordes marxistes”, ofereixen una missa per la seua ànima el dia 16.

   • Es celebren les festes patronals en honor a Sant Roc i Sant Joan Baptista els des 29 i 30 d’eixe mes ( es recuperen per tant totes les festes religioses que haviem vist com han desaparegut durant la República)

   • Vicente Llober deixa la corporació per incorporar-se a files


   SETEMBRE El 19 de setembre, es rotula com a “Plaza del Generalísimo” la que duia el nom de Plaça de Galan.


   OCTUBRE José Borras Ferrando sol·licita autorització per reconstruir l’edifici destinat a fàbrica d’oli, que posseeix en la plaça “del mesón”, el qual va ser destruït pel bombardeig aeri.


   NOVEMBRE, es tracta en el ple la petició de trasllat del mestre nacional don Juan Francisco Amela Segarrra a està població ( estava exercint en Benlloch), sent, segons traduïm de l'acta plenària, “ de necessitat i justícia,. De necessitat perquè tots sabem l’actuació realitzada en aquesta vila per eixe mestre molt abans de la revolució i durant ella, donat que sempre s’ha distingit per idees religioses i “dretoses”, i per les seues actuacions en pro del Glorioso Movimento Nacional ( d’ara endavant G.M.N.). I per ser soci fundador de l’associació Catòlica de Magisteri, cap de l’organització de Milícies de F.E.T y de las J.O.N.S, i delegat de les organitzacions juvenils i organista de l’església , encarregat del cant en les solemnitats religioses. Organitzador de les festes religioses després de “l’alliberament del poble”.

   Entre altres virtuts del mestre afirmen que s’ho mereix per recompensa “porqué hemos de tener en cuenta que fue perseguido por las hordas marxistas, amenazado de muerte, logrando evitar el asesinato escondiéndose en una masia del término municipal de Villahermosa pasándose a los Nacionales desde dicha a Peñagolosa, cinco días antes de la liberación del pueblo; fue destituido por el Gobierno Rojo tan pronto como se hizo la depuración de Maestros, con pérdida de todos los derechos profesionales” . I en base a tot això es demana a la Comissió Provincial de Provisió d’Escoles el trasllat. A més, informen que en l’actualitat no existeix cap mestre en el poble, i estan els xiquets abandonats.

   DESEMBRE.

   Es destinen 2798 pessetes per a la subscripció oberta “Pro Aguinaldo del Combatiente”.

   S’aprova un pressupost per al 39 de 99.000 pessetes.


   3.2.6 . 1939

   FEBRER.

   • Els donatius replegats per a auxiliar a les localitats “alliberades” ascendeix a 48 kg de fesols, 28 de guixes, 509 de figues, 30 de cebes, 520 de pataques, 118 de cigrons, 966 de moniatos, 48 de conserves, 65 de xocolata, 392 pots de llet, 5 peces de formatge, 2 caixes de galetes, i 187 ous i 400 pessetes en metàl·lic.

   • Mostren oficialment el condol per la mort del Papa Pius XI, i celebren l’ocupació franquista de Catalunya.


   MARÇ.

   • S’acorda la reparació dels desperfectes causats pels “rojos” en el camí de la Ribera punt anomenat “ El morral”.


   MAIG

   • Els dies 7,8,9 es celebren les festes de la “Mare de déu del Bon Succés” .

   • El 20 de maig es reintegra Vicente Llobet, per haver acabat el seu servei militar.

   • L’alcadia de Benicarló demana a l’ajuntament de Cabanes 750 pessetes per al sosteniment de les despeses que ocasiona l’establiment de la presó militar en eixa ciutat. L’ajuntament diu no poder pagar-lo ara per una precària situació econòmica, però es compromet a fer-ho en 1940.(s'entén per tant que hi han veïns de Cabanes reclosos en eixa presó)


   JUNY

   • El dia 12, commemorant “l’alliberament” del poble, es fa una missa religiosa seguida d’una manifestació patriòtica que recorrerà els principals carrers del poble.

   • Per petició de la “Jefa” de la Falange, es posa nom a la Plaça José Antonio Primo de Rivera a l’anterior Plaça la República. Proposen canviar tots els noms del carrers “ que causen agravio manifiesto a los principios inspiradores del G.M.N.”, la de Ramon i Cajal ha de dir-se “ Los Mártires Caídos Por Dios y por la Patria”( que fueron naturales o resientes de esta población haciéndose constar en la lápida el nombre y apellido de todos ellos) . El carrer 14 d’abril serà Avinguda Calvo Sotelo. El C/ Azaña ara C/General Mola. Luís Sirval per General Aranda. García Hernandez( abans Cava) General Sanjurjo. La de Francesc Ferrer Guàrdia ( abans Roda) per General Moscardó. La de Maurin ( abans de Font) amb el de Capitan Cortés. “ y la travesia de bajo de teatro que no tiene nombre con el de General Godet”

   • Hi han obres de reparació en l’ermita de les Santes

   AGOST

   • S’acorda reconstruir la paret de l’edifici de la casa consistorial que va ser “quasi destruïda” pels bombardejos aeris.

   • El 19 d’agost es concedien 8 llicències d’obres en cases particular, i segons l’acta “vist que les reformes que es sol·liciten no afecten per a res a les condicions sanitàries de habitabilitat de les vivendes, per tractar-se de simples reparacions d’immobles, la majoria per danys causats pels bombardejos aeris, s’acorda concedir els permisos sol·licitats”

   SETEMBRE

   • Es reparteixen les cartilles de racionament de queviures a tots els veïns residents al poble o terme.

   • Desapareguts les causes que impedien la celebració de les tradicionals fires en esta població en els anys 36,37 i 38, assenyalades per als dies 2nd diumenge de quaresma i 29, 30 de novembre i 1 de desembre, l’ajuntament acorda recuperar-les.

   OCTUBRE

   • El 7 d’octubre Emilia Dotres demana permís per reconstruir una casa de la seua propietat, al C/La Morera núm. 4, i un altra en C/Sant Vicent 26, que van ser destruïdes pels bombardejos aeris. Cas idèntic del de la casa de Brígida Capdevila a la plaça de la Font Vella.

   • Es fan també moltes obres en la casa destinada a col·legi dirigit per les Monges Trinitàries.

   • S’obrin molts expedients de pobresa.

   NOVEMBRE

   • El 18 de d’eixe mes la presidència dóna compte de que el cadàver del que va ser algutzir d’eixe ajuntament, Remigio Martí Bellés, ha estat traslladat des del cementeri de Borriol on va ser soterrat, al de Cabanes, i la Comissió Gestora de l’ajuntament, en vista de que l’esmentat empleat municipal, va ser assassinat vilment per les hordes marxistes, acorda cedir gratuïtament el nínxol on han estat dipositades les seues restes mortals.


   DESEMBRE

   • Es dóna una indemnització de 500 pessetes per a l’adquisició d’un aparell ortopèdic per a la veïna d’aquesta localitat Adela Miró Segarra, doncs com a conseqüència del bombardeig aeri va ser ferida i se li van amputar les dos cames.

   • La nova imatge de la Mare de deu de les Santes costa 650 pessetes.

   • Es paguen 750 pessetes a l’ajuntament de Benicarló per la manutenció i estància els presos de la localitat en la presó militar d’eixa població. 500 pessetes a la societat Autos Mediterraneo pel transport de presos i detinguts d’esta localitat a la presó militar.   1. Les víctimes de la repressió a Cabanes


   Un cop hem contextualitzat un poc la realitat del període propi de la Guerra Civil, apleguem a la repressió franquista, que és el motiu d’aquesta investigació. La documentació a la qual hem tingut accés, com s'ha vist, és en molts casos purament anecdòtica i parcial, sense donar-nos una visió global ni objectiva.

   Cabanes no viurà la revolució amb la contundència que sí ho faran molts dels pobles del voltant, a banda de les confiscacions de terrenys, serà un dels pocs pobles de la Plana sense col·lectivitzacions, el poder estarà compartit entre revolucionaris (CNT) i oficialistes (UGT- IR-PC), mentre els primers controlaran el Comité del Front Popular Local, els segons mantindran l’alcaldia.

   4.1 Les víctimes dels republicans

   Tot i que la versió franquista donarà un llistat de 10 morts a Cabanes, entre els quals inclouran a veïns nascuts al poble assassinats a altres localitats (on residien), o persones laboralment vinculades ( funcionaris), que troben la mort en un altre localitat. Per tant, si buscarem els mateixos noms dels morts pels republicans a Cabanes, els podrem vore en el llistat d’altres localitats, i per tant, el nombre de persones de dretes eliminades pels fidels a la República es veurà unflat per la repetició interessada de casos, fins aplegar a una estadística global molt llunyana a la realitat, per tant, mentre quan es pregunta a l’ajuntament per la relació numèrica, aquests donaran un llistat de 10 persones:


   CORRESPONDÈNCIA AMB LA DELEGACIÓ DEL GOVERN1:

   ALCALDIA NACIONAL DE CABANES”

   RELACIÓN NUMÉRICA que forma esta Alcaldía, de todas las personas que fueron asesinadas por los rojos desde el 17 de Julio de 1936, hasta la fecha de la liberación de la localidad, en cumplimiento de lo ordenado en la circular publicada en el B.O de la provincia nº 139 del dia 23 de actual

   Nombre y apellidos

   Profesiones

   Jesús Boira Sidro

   Presbítero

   Victorio Mateu Muñoz

   Id.

   Eleuterio Llorens Muñoz

   Id.

   Federico Bernat Guiral

   Id.

   Juan Bt Garcés Falomir

   Id

   Aniceto Monferrer Celades

   Labrador

   Ernesto Segarra Simó

   Guardia Civil

   Joaquín Chillida Borras

   Procurador de los Tribunales

   Luis García Cela

   Secretario del Juzgado

   Remigio Martí Bellés

   Alguacil del Ayuntamiento

   Cabanes, a 26 de noviembre de 1943    1. 4.2. Les víctimes del franquisme


   Mentre, la versió “oficial”, sobre la qual treballarà l’administració, serà prou diferent; en l’estracte de la Causa General que hem pogut consultar, trobarem el següent:


   CABANES


   CAUSA GENERAL PIEZA PRINCIPAL Nº 33, CAJA 14012


   A pesar de que SEIS de sus vecinos murieron de forma violenta, que OCHO cadáveres fueron recogidos en el término municipal, tan solo aparece una acusación de asesinato.   ACUSADOS DE ASESINATO:

   • Ezequiel Agut Tena (F)(*)

   • José Mulet Gandia

   • Bautista Ferrando Pauner (F)(*)


   ACUSADOS DE DESTROZAR IMAGENES, SAQUEOS, ROBOS E INCAUTACIONES.


   • José Ribes Salvador

   • Silverio Planell Beltran

   • Javier Noel Bellés

   • José Planell Gomez

   • Antonio Mulet Julve

   • Manuel Salvador Luzana

   • Joaquin Ciurana Pitarch

   • Bautista Peris Bellés (*) (serà París)

   • Vicente Gil Poy

   • Constancio Claret Gandia ( vol dir Gauchia)

   • Vicente Fernandez Julve

   • José Ibáñez Valls

   • Ezequiel Agut Tena

   • Federico Noel Bellés

   • José Sanchez Boira

   • Javier Llorens Gual

   • Antonio Bellés Pelechá

   • Bautista Ferrando Paimes (Serà Pauner)

   • José Planell Beltran

   • Antonio Mulet Julve

   • Arturo Llorens Beltrán

   • Manuel Falomir Gual

   • Manuel Casañ Cepria.


   MILITANTES DE IZQUIERDA REPUBLICANA

   • Francisco Vidal Amer.

   • Arturo Llorens Beltran.

   • Jaime Bernal Navarro

   • Lorenzo Navarro Condill

   • Remigio Bellés Lavernia

   • Manuel Casañs Cepria

   • Daniel Bonet Guimerà

   • Francisco Torres Soriano

   • José Ibáñez Valls

   • Vicente Baset


   MIEMBROS DE COMITÉ


   • Arturo París Casanova – Presidente

   • Silvino Planell Beltran- Secretario

   • Vicente Gil Poy- Vocal

   • Ezequiel Agut Tena- vocal (**)

   • Constancio Claret Gauchia – Presidente.

   • Joaquín Siurana Pitarch- Secretari

   • Bautista Ferrando Plauner – vocal (*)

   • José Planell Beltrán – vocal.


   MILICIANOS ARMADOS A LAS ÓRDENES DEL COMITÉ


   • José Montoliu Climent

   • Vicente Guia Segarra

   • Miguel García Alcaraz “caramelero”

   • Cándido Roig Berenguer

   • Manuel Monto Tormo

   • Francisco García Alcacer.

   Manuel Pitarch Bellés Dirigente de la UGT

   Vicente Fernández Julve: Dirigente de la UGT

   Laurentino Pons Beltran: Dirigente de la CNT


   CASOS CONCRETS

   Mirant els expedients de Responsabilitat Política, copiem les part més significatives dels que es conserven; ordenant-los per condemnes, per responsabilitat politica..etc.

   A ) Absolucions:

   ANTONIO SANTAMARIA FORES

   Resultando que el procesado de treinta y cinco años, soltero, labrador, natural y vecino de Cabanes hijo de Francisco y de Vicente, sin filiación política antes del 18 de julio de 1936 iniciado el Glorioso Movimento Nacional se afilió a la CNT, y fue Secretario de la misma, e hizo guardias de miliciano obligadamente, desvirtuándose otras acusaciones hechas contra él. HECHOS PROBADOS

   Fallamos Que debemos condenar y condenamos; digo que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al procesado con todos los pronunciamientos favorables. Debiendo quedar en libertad por lo que a esta causa se refiere

   Castelló 8 de Octubre de 1941


   B) Expedients incomplets


   Miguel Borrull Jiménez


   El individuo del margen antes del G.M.N pertenecía a las izquierdas con gran entusiasmo y durante el mismo formó parte de la Directiva del Partido Socialista con el cargo de Vicepresidente, era gran propagandista fue condenado por el tribunal Militar a seis meses de prisión, actualmente se encuentra en Castelló empleado en la Compañía Hidroeléctrica del Mijares.

   Lo que tengo el honor de participar a V.S. por considerar que el expresado individuo se encuentra incurso en la Ley de Responsabilidades Políticas.


   Dios Guarde a V.S muchos años.

   Cabanes 14 de enero de 1941

   El comandante en Puesto


   MODESTO BOIRA BELLÉS   Sobreseïment provisional, Castelló, 2 de gener de 1941


   SALUSTIANO García CAPDEVILA


   Antes del GMN pertenecía a Izquierdas y durante el mismo, se afilió a la UGT, y dentro de esta formó parte del Comité de Transportes como vocal


   VICENTE SANTAMÓNICA BORT


   Sobreseïment provisional 30 de juny de 1941   VICENTE LLORENS ROCA


   Vicepresidente de la Comisión del Frente Popular por motivo fue detenido y después en libertad.


   Casado, mayor de edad y vecino de Cabanes, con domicilio en C/Sant Mateu 1


   Dona;Encarnación Guimerà


   José CASANOVA GARCÉS


   No existeix res, només hi ha constància de la condemna a 6 anys i un dia de presó, no es conserva l’expedient, només en la relació de Victoriano Moliner

   José Planell Gómez


   Caixa 10160 ordre 2640

   Sobresegut en 1994 d’acord amb la llei de febrer de 1942, No es conserva el cas, només les tapes


   José ANDREU LLORENS


   Antes del GMN perteneció a Partidos de izquierdas, desempeñando él mismo el cargo de vocal de Acción Republicana


   HIPÒLITO PELECHÀ BELLÉS

   Sobreseïment provisional el 7 de desembre de 1941


   José VIDAL CASANOVA


   Sobreseïment del cas en 24 octubre de 1940

   José Vidal Capdevila

   Castelló a 15 de març de 1941.


   Resultando que José Vidal Capdevila natural y vecino de Cabanes hijo de Francisco y de Pilar de ideas izquierdistas antes del 18 de julio de 1936 y afilado a Izquierda Republicana iniciado en G.A.N intervino en la destrucción de imágenes fue voluntario en la columna de Hierro unidad que se dedicó al saqueo y el crimen sin que conste su participación concreta en estos asesinatos y tomó parte en una batida para buscar persona de derechas. Frustrándose sus propósitos.


   FALLAMOS. Que debemos condenar y condenamos al procesado José VIDAL CAPDEVILA a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR   José VIDAL LLOVET


   Alies Tramusé.


   C/Fuente Nueva, de Izquierda Republicana y muy adverso al GMN, huyó con los rojos. Antes del GMN partencia a las izquierdas y fue encargado de la Ermita de les Santes de esta localidad y a pesar de ello facilitaba la persecución de que era objeto la iglesia y durante el Movimiento, o sea en los primeros días del dominio rojo formó parte de la incautación de dicha Ermita y fincas anejas a la mimas con respecto a la Iglesia observó mala conducta, con domicilio en C/Fuente Vieja , edad 58 años, aprobado el tramusé, no tiene hijos menores, y no vive de jornal que tampoco aporta su esposa.

   Capellà diu: “ al advenir la República, se negó a pagar el arrendamiento estipulado con el cura, y luego, durante el dominio rojo,se incauta de las mismas.
 • José SALVADOR CIURANA


  30 años, soltero, campesino, natural y vecino de Cabanes, exaltado de ideas avanzadas sin que se haya podido puntualizar el partido político a que pertenecía pero desde luego al iniciarse el GMN se unió a las turbas interviniendo en desmanes y saqueos a la iglesia y destrucción de la imagen de San Miguel.

  Más tarde se marchó voluntario al ejército rojo en donde tuvo una actuación destacada.


  12 años y día de reclusión menor 1940  VICTORIANO MOLINER REULA


  Sols queden les tapes. I la relació amb les penes imposades a Joaquin Siurana Pitarch i José Casanova Garcés ( d’aquest darrer no es conserva cap expedient)


  VICENTE CIURANA PLANELL


  Antes del GMN pertenecía a Izquierda Republicana, y durante el mismo, fue tesorero de Acción Republicana.


  FRANCISCO JULVE ROCA


  Certifico que en procedimiento sumarísimo de urgencia, número 1194, seguido contra el procesado FRANCISCO JULVE ROCA, hijo de Francisco y Antonia, existe una sentencia, que copiada en parte pertinente y dispositiva, dice: “ SETENCIA” en la Plaza de Castellón, a treinta y uno de Octubre de mil novecientos treinta ocho- Año Triunfal. Reunido el Consejo de Guerra Permanente numero Uno para ver y fallar la causa número 1194 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados FRANCISCO JULVE ROCA, de 44 años, casado labrador, natural y vecino de Cabanes, mayor de edad penal, y cuyas demás circunstancias, constan en el presente sumario. Dada cuenta de los autos, por el Sr Secretario. a los informes del Ministerio Fiscal y de la Defensa , y las manifestaciones de los procesados , presente en el acto de la vista, y RESOLVIENDO; Que el procesado, destacado izquierdista intervino en la quema de las imágenes de la Ermita de los Santos, usufructuó una de las fincas incautadas y alardeó de sus ideas, marxistas, hasta el punto de que en el mes de Septiembre último manifestó públicamente que la victoria seria de los rojos.


  Debemos condenar y condenamos a la pena de Doce años y un día de reclusión menor.

  Castelló, 27 de julio de 1944


  FRANCISCO MULET MARQUÉS


  Esposa; Josefina Soliva Muñoz

  Hijos Pilar de 10 años, y Josefina, de 7

  Antes del Glorioso estuvo afiliado a Izquierda Republicana, después perteneció a la UGT, fue voluntariamente guardia al servicio del Comité de Guerra interviniendo como tal en la incautación de las oficinas y almacén del Sindicato Agrícola Católico de la localidad, salió armado al campo en busca de fugitivos ingresando al fin, como voluntario, en el cuerpo de carabinero

  Informe del cura Jaime Agut. 13 abril de 1940

  Pertenecía a Izquierda Republicana y durante el mismo al PC ( ell desmenteix)  Declaració d’ell:


  Que antes del Glorioso Movimiento Nacional es cierto pertenecía a Izquierda Republicana, pero que a la UGT no llegó ni a un mes, ya que ni siquiera pagó la quota correspondiente. Que durante el Movimiento no ha pertenecido al Partido Comunista por desconocer éste mientras estuvo en la localidad. Que hizo unas cuantas guardias obligado por el Alcalde, no en la localidad y sí en la carretera. Que es cierto ingresó voluntario en el Cuerpo de Carabineros. Manifiesta igualmente que las guardias las hizo con el fin de que le pagasen el jornal y con ello atender a la necesidad de su casa, y en cuanto al ingreso en Carabinero, lo hizo en “imitación” de ser destinado a otras unidades de mayor peligro.

  FRANCISCO BELTRAN SEGARRA


  Antes del GMN pertenecía a las izquierdas (IR) y durante el mismo se afilió a la UGT y dentro de esta formó parte del Comité de Transportes como vocal, fue procesado y actualmente se encuentra en libertad en esta localidad

  15 enero de 1941


  53 años, casado, labrador, domiciliado en Avenida Calvo Sotelo

   


  CÁNDIDO ROIG BELENGUER


  ( Tenim una única referència a esta persona com a milicià armat a les ordres del Comité )

  Madrid A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943.


  Por recibido el presente (...) que remite el Ilmo. Sr, Presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, al que se acusará inmediato recibo; regístrese, fórmese otro correspondiente a esta Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, reclámese del Registro Control de Responsabilidades Políticas certificación de lo antecedentes que obren a nombre del expedientado CANDIDO ROIG BELENGUER... poniéndose asimismo por el Secretario General de esta Comisión Liquidadora la oportuna certificación de los antecedentes que aparezcan en los registros y ficheros de esta comisión. Diríjase oficio al Sr. Juez de Instrucción de Castellón para que a la mayor brevedad remita el expediente original de responsabilidades políticas del expresado expedientado.

  Así lo acuerda la Sala y firma del Excmo. Sr.- Presidente de que yo el secretario certifico

  CARMEN TURLO LLOBET


  Només consta el sobreseïment de cas en 16 octubre de 1940, sense que se'ns especifique res concret de què se li venia acusant

  EMILIO RIBES SALVADOR


  Sobreseïment provisional

  Castelló 10 de desembre de 1941


  Secretario del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castelló


  ERNESTO LLORENS ROCA


  Alias llistero, que vive en carretera de Cabanes, Presidente de Izquierda Republicana antes del alzamiento, muy propagandista rojo, huyó.


  Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo mandado, expido el presente con el Vº Bº de S Sª en Castellón a veintidós de febrero de 1941


  MARIA MANZANO GIL

  Sobreseïment del cas 20 octubre de 1940

  PERFECTO JULVE BRANCHADELL


  Antes del GMN pertenecía a las izquierdas y durante el mismo desempeñó el cargo de Secretario de la Directiva de Acción Republicana, fue detenido y puesto a disposición del Señor juez Auditor de Guerra del Sur Ebro de Benicarló, y actualmente se encuentra en libertada en esta localidad


  Declaració escrita de 17 de juny de 1943:


  1. Parrús de 41 años de edad, casado, labrador, sabiendo leer y escribir a V.I se dirige en cumplimiento de la Ley 9 de febrero de 1939, y expone: Que jornal no tiene, pues su desenvolvimiento en la vida se debe al producto de su trabajo en fincas en arrendamiento. Que tiene una deuda privada por valor de mil quinientas setenta y cinco pesetas, con Don Vicente Martí, vecino de Cabanes y otra de trescientas cincuenta pesetas, con el doctor Enrique Sanz, médico de dicha localidad.


  Que tiene dos hijas menores de edad, llamadas Soledad y Perfecta Julve Segarra, de 11 y 9 años respectivamente


  PLÁCIDO SOLDEVILA FALOMIR


  El individuo del margen antes del G. Movimiento Nacional pertenecía a las izquierdas, y durante el mismo formó parte de la directiva del partido Socialista, con el cargo de cobrador, intervino en el incendio y destrucción de las imágenes de la ermita del Calvario de esta localidad, fue condenado por el tribunal Militar a seis meses de prisión y actualmente se encuentra empleado en la Compañía Hidroeléctrica del Mijares en Villareal.

  Y como incurso en la Ley de Responsabilidades Políticas lo participa a V.S para su conocimiento


  Dios Guarde a V.S muchos años.

  Cabanes 14 de enero de 1941 El comandante en Puesto


  RAMON MESTRE ESTEVE


  Alias roca.


  35 años de edad, domiciliado en la Ribera de Cabanes, labrador, natural de Ares, sin antecedente penales y de buena conducta, prestó durante la Revolución roja servicios de guardias a la órdenes del Comité Revolucionario del pueblo citado, tomando parte en la profanación de la Iglesia, sin que se distinguiese por ningún concepto siendo considerado como afecto a la causa roja y que prestó los servicios a dichos por retribuciones con que eran pagadas, colaborando de esta forma con la revolución marxista que tuvo lugar.


  Seis años y un día de prisión menor
  c) Expedients sobreseguts:


  SALVADOR MARTÍ BOIX

  Teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación de estos autos sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede a que V.E acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa conforme al caso primero del artículo quinientos treinta y ocho del Código de Justicia Militar respecto a SALVADOR MARTÍ BOIX pasando los autos al Juzgado Militar “F” de Castellón para notificación libertad definitiva. Decreto sobreseimiento provisional de estos autos.


  Castelló de la Plana 16 de octubre de 1940


  PILAR LLORENS SANCHEZ


  De treinta y tres años, casada, jornalera, natural y vecina de Cabanes c/San Mateo. Antes del 18 de julio pertenecía a I.R. Durante el mismo se afilió a la UGT desempeñando el cargo de vocal de la sección femenina por espacio de seis meses, manifestando en su indagatorio que en dicha junta solamente se trataba de cuestiones de trabajo.


  Sobreseiment 25 de setembre de 1940


  VICENTE COLOMER TRAVER

  Resultando que instruida la presente causa para determinar las responsabilidades del procesado para la intervención en la rebelión marxista no aparecen contra el mismo, cargos determinantes de responsabilidad criminal

  Sobreeiment i llibertat definitiva 23 octubre 1939

 • ROGELIO ROCA CAPDEVILA

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado


  Valencia 13 de NOVIEMBRE 1940


  VICENTE RIBES ROCA

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado


  Castelló 4 de Diciembre de 1940


  REMIGIO BELLÉS LAVERNIA


  De 46 años, que vive en el C/la Cava, de la UGT antes del alzamiento, secretario de Reforma Agraria y depositario de las fincas incautadas por aquella y cómplices de los despojos y sucesos revolucionarios del pueblo y decía “morir matando” peligrosísimo

  Antes y durante el GMN era izquierdista revolucionario, desempeñó el cargo de Guarda Municipal, ya antes del Movimiento, era gran propagandista del extremismo. Fundador del Partido Socialista en ésta y dirigente activo. Desempeñó el cargo de Presidente y Secretario del Comité de Reforma Agraria por cuyo motivo incautó várias fincas de personas de derechas y en todos conceptos era el timón directivo de las hordas por cuyo motivo se le considera responsable moral de asesinatos y demás atropellos al aproximarse las fuerzas nacionales en la localidad ordenó y asistió personalmente a la evacuación de ganados; es individuo expulsado de la Guardia Civil por indeseable en suma individuo de pésima conducta.

  Actualmente se encuentra en la cárcel de Castelló, de estado casado, de unos 45 años de edad, apodado “coll llerch” 2 hijos menores de edad.


  Sobreseiment de l’expedient en 1943


  VICENTE PAUNER SEGARRA

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado


  Valencia 10 de diciembre de 1940  PAULET LLORENS GUAL


  Doc 1. De 19 años, soltero, domiciliado en la calle Morera, hijo de Vicente y Loreto , el cual durante el Glorioso Movimiento Nacional se afilió al Partido Comunista y en el cual desempeñó el cargo de Secretario de propaganda; significándole que este individuo se halla en la actualidad procesado y en prisión atenuada en esta localidad.


  1 de enero de 1941. Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Cabanes-


  Doc 2.


  Resultando que de lo actuado PAULET LLORENS GUAL, antes del movimiento Nacional era de tendencias izquierdistas, durante el mismo se afilió al PC siendo Secretario de propaganda de este partido. Su actuación en este asunto según folio 13 era sin trascendencia ninguna.


  Se estima pertinente acordar el sobreseimiento de la misma.


  10 de enero de 1941


  MIGUEL CAPDEVILA VALLEJO


  Teniendo en cuenta que ha sido agotado la investigación de estos autos sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede a que V.E acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa conforme al caso primero del artículo quinientos treinta y ocho del Código de Justicia Militar respecto a MIGUEL CAPDEVILA VALLEJO pasando los autos al Juzgado Militar “F” de Castellón para notificación libertad definitiva. Decreto sobreseimiento provisional de estos autos.

  Castellón a 24 de Octubre de 1940

  PLACIDO REULA SELMA

  Teniendo en cuenta que ha sido agotado la investigación de estos autos sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede a que V.E acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa conforme al caso primero del artículo quinientos treinta y ocho del Código de Justicia Militar respecto a PLACIDO REULA SELMA, pasando los autos al Juzgado Militar “F” de Castellón para notificación libertad definitiva. Decreto sobreseimiento provisional de estos autos.

  Castellón de la Plana a 24 de octubre de 1940


  Manuel pitarch bellés

  Hi ha un escrit signat per l’alcalde a l’atenció del Jutge Instructor Provincial de Responsabilidades políticas a nom de

  • Francisco Casanova,

  • Santamaría

  • Jesús Moreno

  • Manuel Gil

  • Manuel Pitarch

  • Francisco Mulet

  • Manuel Esteller

  • En el cual es reconeix aquests han estat citats a declarar, “ significándole que a Manuel Pitarch Belles no se le ha entregado porque según manifestado de su esposa, se encuentra detenido en la carcel de Benicarló “

  Cabanes, abril de 1940


  Doc 2:

  (figura com a Manuel Bellés simplement (Antes del G.M. pertenecía a Izquierda Republicana, durante el mismo al Partido Socialista UGT, desempeñó el cargo de Presidente; firmó una denuncia como representante de dicha organización contra Emilio Martí Clariach, estando éste en las filas rojas, el perjudicado resultó encarcelado y sentenciado a 30 años de prisión; el expresado individuo se encuentra en prisión atenuada en esta localidad.

  Relación Jurada que presenta Brígida Llorens Castellet, domiciliada en Cabanes, de los bienes de su propiedad y de su esposo Manuel Pitarch Bellés el cual se halla detenido en la Cárcel de Benicarló

  ( i posa totes les propietats d’ambos)

  Hijos menores, Vicent Pitarch Llorens.

  Cabanes 27 d’abril de 1940

  Sobreseit en 1943

  MANUEL GIL CASANOVA


  Escrit de l’alcalde;

  Antes del G.M.N pertenecía al partido Izquierda Republicana y durante el Movimiento al Sindicato UGT. En una de las guardias que voluntariamente hizo, unos milicianos se llevaron al vecino Remigio Martí Bellés y lo asesinaron. Los familiares del asesinado preguntaron a los que estaban de guardia la dirección del coche que se había llevado a su padre y les contestaron, que a los coches que conducían fascistas no les exigían documentación alguna.

  17 abril de 1040

  Declaración: Que antes del G.M.N es cierto partencia al partido de Izquierda Republicana y que durante el mismo lo fue de la UGT porque para poder trabajar era necesario pertenecer a algún partido Sindical. Que es cierto prestó servicio de guardia en el pueblo, pero que le pagaban jornal. Pero todo ello forzoso.


  21 abril 1940


  Sobreseiment; 27 de gener de 1941
  José SANTAMARIA MANZANO

  SOBRESEIMENT DEFINITU EN 3 En JULIOL DE 1941

  Relación valorada de los bienes pertenencia de José Santamaria Manzano.


  Informe alcalde: Antes del Glorioso Movimiento Nacional perteneció al partido Izquierda Republicana y durante el partido mismo se afilia al sindicato UGT. Hizo guardias voluntariamente, cultiva fincas incautadas del vecino de este Manuel Segarra Pelechá y acompañado del vecino Joaquin Ripolles se llevó una máquina de escribir de Luís García Celades. Es de conducta regular

  Dos hanegadas secano olivos en este término partida coll de la Pobla valorada en 500 pesetas

  Dos hanegadas secano olivas en este término, partida Alberich valoradas en 500 pts.

  Dos hanegadas secano cereales en este término partida les Foyes valoradas en 400 pesetas

  Dos hanegadas secano algarrobos en partida Mortorum valoradas en 400 pesetas

  Una casa habitación en esta villa calle del Carmen valorada en 4000 pesetas


  Doc seguent: Sobreseit en 1943

  José MONTROY MANZANO

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado

  Castellón 10 de Diciembre de 1940


  José MONTOLIU CLIMENT

  Doc 1

  Teniendo en cuenta que ha sido agotado la investigación de estos autos sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede a que V.E acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa conforme al caso primero del artículo quinientos treinta y ocho del Código de Justicia Militar respecto a José Montoliu Climent, pasando los autos al Juzgado Militar “F” de Castellón para notificación libertad definitiva. Decreto sobreseimiento provisional de estos autos.

  Castelló, 17 de julio 1941

  Doc 2. Alcaldía de Cabanes


  Cumpliendo lo interesado en su atento oficio nº 10420 de fecha 24 del actual, esta alcaldía informa a V-S lo siguiente.


  Que José Montoliu Climent, soltero, de 39 años (a) Baristo, labrador, domiciliado en la calle de Engalia, antes del Glorioso M.N. partencia al partido de Unión Republica y durante el movimiento se afilió al partido comunista. Desempeñó el cargo de Guarda del Comité de Guerra dedicándose a practicar detenciones de personas afiliadas a las derechas y las presentaba a sus jefes e intervino en la quema de imágenes de la Iglesia Parroquial,.

  Que posee seis hanegadas de tierra secano en la partida Mocoró, una en la partida Camí de Benlloch y otra en la partida Pou de Camí valoradas todas ellas en mil doscientas cincuenta pesetas.

  El jornal que gana es de ocho pesetas.

  Dios Guarde a V.S muchos años

  4.8.41

  Doc ·, manuscrit idèntic a l’escrit de l’alcaldia del “Jefe de la Falange”, Segarra, Cabanes 31 de juliol de 1941


  José DEL PALILLO BOIRA

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado

  Valencia, 22 noviembre de 1940

  GUMERSINDA REULA BOU

  De 19 años, soltera, labores, natural y vecina de Cabanes. Antes del 18 de julio de 1936 era de ideas izquierdistas. Al estallar este se afiló la UGT, ocupando el cargo de vocal en la directiva de la sección femenina observando en todo momento buena conducta


  Sobreseiment 25 setembre 1940


  ANGEL MULET JULVE


  Sobreseïment en data 2 de gener de 1941 ( no es conserva res més del cas, Angel Mulet no apareix en cap document altre que l’identifique políticament en res, coincideix en cognoms amb Antonio Mulet Julve, com vorem sí va ser una persona implicada en la política municipal)


  JESúS MORENO GUIA


  Sobreseeix en 10 de Desembre de 1940.


  Presidente de Izquierda Republicana, huyó con los rojos. 58 años, viudo, labrador, con domicilio en la Ribera, término municipal, antes del GMN pertenecía a Izquierda Republicana, iniciando este fue Presidente del Centro de la Unión del Partido, habiendo desempeñado también por algún tiempo el cargo del Presidente del Comité de Abastos. Prohibió durante el tiempo que presidió el Partido I.R con los militantes del mismo que fueran a declarar al juicio que había de celebrarse en Castelló, a los detenidos de ideas derechistas con objeto de que estos no tuvieran quien les avalara.

  Este individuo se le reconoce un capital aproximado de 12.000 pesetas. No tiene hijos menores de edad, y éste se dedica a trabajar sus propiedades.

  30 julio de 1841


  Informe de l’alcalde;


  Con motivo de la detención de varias personas y para evitar que ningún socio del partido se prestase a deponen a favor de los detenidos, conminó como presidente del centro a todos los afilados para celebrar una junta general en la que se acordó la prohibición de declarar a favor de los detenidos bajo pena de expulsión del partido.

  Posee casa en c/ Ramon i Cajal 32,

  5 fincas rústicas

  Total de bienes; 13.750 pesetas.

  Prohibió ir a declarar a favor 9 personas de derechas detenidas, y uno de ellos que lo hizo fue destituido del cargo de sereno que desempeña.

  Recibía un jornal de 6 pesetas diarias como remuneración a su trabajo. ( informe de la Guàrdia Civil)


  Declaració signada de persones de dretes:


  Buena conducta por todos los conceptos. En cuanto a la destitución del cargo de vigilante nocturno del vecino de esta localidad, Francisco Soldevilla Ribés, según referencias, fue destituido en Junta General celebrada por la sociedad de Izquierda Republicana, porque tenían acordado en la repetida sociedad que los cargos del ayuntamiento que estuvieran despeñados internamente habían de ser relevados cada año con el fin de que participaran otros socios también de dichos cargos, y no estuvieran siempre los mismos.


  1 de marzo de 1940

  Finma; José Marques y (ilegible), l’alcalde reconeix que ambdós són de dretes.


  Cas sobreeit a 5 de març de 1943


  CONSTANCIO CLARET GAUCHIA

  El trobem amb litigis a l’ajuntament per l’aprofitament de dels terrenys pantanosos del Prat, acusat en la Causa General de la destrossa d’imatges, saquejos, robatoris i incautacions, on també se l’acusa de ser President del Comitè.

  Doc 1. 49 años, vive en C/Teatro, era de Izquierda Republicana y comunista antes del Alzamiento. Presidente del Comité de Guerra Rojo, asesino, y huyó

  Doc 2. Presidente del 2º Comité de Guerra, es responsable de detenciones y denuncias contra personas de derechas y expoliación de dinero a las mismas y otros objetos. En suma es individuo de mala conducta. Actualmente se encuentra en la cárcel a disposición militar, de estado casado, 45 años, no tiene apodo, tiene dos hijos menores, que no ganan jornal.

  Sobreseiment de l’expedient en 1943


  HERMINO SEGARRA GAUCHIA

  En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado

  Valencia, 11 octubre de 1940

  HERMINIO FABREGAT RIBES

 • En Cumplimento de lo que dispone la Ley de 12 de Julio último (D.O nº 162) procede que el presente procedimiento sumarísimo de urgencia se convierta en sumarísimo ordinario, conforme a las disposiciones del artículo 649 y siguientes del Código de Justicia Militar y ya con este carácter teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación en estos autos, sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido, procede que VE acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa. (…) pasando los autos al Juzgado Militar letra F de Castelló, para notificarle libertad definitiva del referido procesado

  Valencia del Cid 14 de Enero de 1941

  FRANCISCO CASANOVA VIDAL

  Casat amb Mercedes Vidal Planell

  Doc 1 Declaració

  Manifestó que antes del Glorioso Movimiento Nacional, es cierto pertenecía a la Izquierda Republicana, que durante Movimiento es cierto fue cajero del Centro de la U.G.T, que los servicios que prestó al Comité de Abasto le fueron pagado como jornalero por tener un carro y un mulo, abonándole por ello el jornal correspondiente. Que en los primeros días del Movimiento, hizo una guardia, pero que este fue obligado en cuanto le tocó el turno. Que en su taberna acudía gente como de ordinario a tomar el vino y aguardiente pero sin tener reuniones ni hablar de la situación.

  26 abril de 1940

  Doc 2.

  Los abajo firmantes, mayores de edad, vecinos de esta villa de Cabanes y afilado siempre a partidos de Derecha.


  Declaramos


  Que Francisco Casanova Vidal, de 46 años de edad, casado, natural y vecino de esta en la Calle de Morera 47, fue afiliado al partido de Izquierda Republicana desde su fundación (en esta localidad), lo que le motivó hiciera una Guardia en plena Revolución cuando les obligaban por turno riguroso.

  Tuvo establecimiento público (taberna) a la que concurrían toda clase de gentes tanto de Izquierda como de Derecha.


  Fue cajero de la UGT de transporte, debido a que poseía material apropiado (carro y mulo) por lo que entonces trasportó bastante cantidad de almendras desde la partida de Miravet a los almacenes de Abastos de esta localidad. Cobrando desde luego el jornal estipulado, y para que conste lo firmamos en Cabanes

  A 5 de mayo de 1940

  Manuel Montoliu

  Aurelio Manzano

  Doc 3, declaració jurada de propietats

  Doc 4, llibertat i sobrestimen el cas en 19 de gener de 1941

  Antes del GMN perteneció a IR y durante el mismo fue cajero del sindicato UGT activo en el Comité de Abasto recogiendo las almendras de los vecinos


  d) Inducció a la rebel·lió


  José ROCA BOJADÓS

  De 49 años, labrador, natural y vecino de Cabanes, de filiación roja se dedicaba a informar a los dirigentes de los pueblos vecinos sobre la situación y significación derechista de sus convecinos, denunciando concretamente a Juan Boix que en el mes de Mayo de 1937 fue agredido y herido gravemente por un hijo del procesado.

  Delito de inducción a la rebelión, pena de seis años y un día de prisión mayor

  Tres de mayo de 1944

  e) Auxili a la rebel·lió


  Maria Tejedor Vidal

  Castelló, 3 d’abril de 1941

  Resultando que la procesada Maria Tejedor Vidal, de 52 años casada labradora natural y vecina de Cabanes, hija de Manuel y de Antonia de tendencia izquierdista y de mala conducta antes del 18 de julio de 1936 durante el periodo rojo difamó el Glorioso Alzamiento Nacional y a sus Jefes intervino en el saqueo de la Iglesia Parroquial.

  FALLAMOS. Que debemos condenar y condenamos a la procesada a la pena de 12 años y un día de reclusión menor como autora de un delito de auxilio a la rebelión-

  LAURENTINO LLORENS GUAL

  23 años, natural y vecino de Cabanes, de ideas izquierdistas destacada antes del GMN, y durante el mismo seguía siendo partidario del Frente Popular y rabioso anticlerical y llevado de sus ideas exaltadas, ingresó con carácter voluntario en el ejército rojo habiendo sido en Cabanes de la Guardia Roja. Armado de escopeta intervino activamente en la destrucción de las imágenes de la Iglesia Parroquial de la citada localidad de Cabanes

  Auxilio a la Rebelión

  12 años y un día reclusión menor ,

  11 Junio de 1941

  VICENTE FERNANDEZ JULVE

  Casado con Carmen Mulet Turlo

  Alias Maselero. 44 años de edad, jornalero. Perteneció antes del GMN a Izquierda Republicana y después al Partido Socialista, y a la UGT habiendo sido vocal del Partido Socialista. También fue presidente de Reforma Agraria y según informes intervino en incautaciones de fincas de personas de derechas, fue también vocal de la UGT e hizo guardias según acta. Las incautaciones se efectuaban de acuerdo entre este comité y el de Guerra quedándose el procesado para cultivarla la de Elías Guía.


  Auxilio a la rebelión

  2 hijos;:Vicente Fernández Mulet de 14 años.

  Celesta Fernández Mulet de 9 años.

  31 de mayo de 1943.


  PLACIDO SEGARRA ALCACER

  Resultando que el procesado PLACIDO SEGARRA ALCACER , de cuarenta y dos años de edad, casado, jornalero, natural y vecino de Cabanes, hijo de Miguel y de Maria, antes del 18 de Julio de 1936 pertenecía al partido de Izquierda Republicana y era Guardia Municipal , durante el periodo rojo fue el primero que se le lanzó a la destrucción de la Iglesia, y usó gorro y mono de miliciano, prestando servicios de guardia en la cárcel, intervino en detención de personas de derechas indicando a los que tales detenciones efectuaban las casas de los que habían de ser detenidos, y si bien en estos hechos excepto en el de la destrucción de la Iglesia intervenía por su condición de Guardia Municipal y en cumplimiento de órdenes recibidas por el Alcalde, ello lo hacia plenamente complacido por ser persona de completa identidad y conformidad con lo actuado. HECHOS PROBADOS. Considerando; Que los hechos que se declaran probados en el auto anterior resultado constituyen un delito de AUXILIO A LA REBELIÓN; previsto y penado en el art. 240 del Código de Justicia Militar del que es autor el procesado, (…) FALLAMOS Que debemos condenar y condenamos al procesado a la pena de DOCE AÑOS Y UN DIA DE RECLUSIÓN MENOR

  18 de Octubre de 1942

  VICENTE CASAÑ ESCORIHUELA

  De 22 años de edad, soltero, campesino, natural y vecino de Cabanes, con instrucción y sin antecedentes penales y de ideas extremistas con anterioridad al GMN iniciada la revolución marxista habida en este territorio en los términos en que es público y notorio, ingresó el procesado en el partido comunista del que fue secretario general teniendo encomendada la dirección del partido y en calidad de tal tomó parte activa en el desarme de personas de derechas lo que realizaron con amenazas siendo ferviente propagandista aunque si bien fue escasa trascendencia de este último. Fue secretario de agitación y propaganda del expresado partido según informes de las autoridades

  Condena de 12 años y un día de reclusión menor

  13 septiembre de 1940

  JUAN FERNANDEZ JULVE

  De 36 años de edad, jornalero, natural y vecino de Cabanes, de ideología izquierdista con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, fue Secretario de la UGT y en representación de dicha Sindical fue nombrado Concejal del Ayuntamiento, interviniendo directamente en las requisas de trigo, y habiendo sido denunciado el vecino Emilio Martí Clariach de significación derechista, escribió el procesado como Secretario de la UGT un documento formalizando la denuncia, quien más tarde fue puesto en libertad al ser llamada su quinta.

  Delito de Auxilio a la rebelión. Doce años y un día reclusión menor. Conmutada después por seis años y un dia de prisión mayor.

  30 de marzo de 1944

  MARIA TENA PITARCH

  Castelló 17 de febrer de 1941

  Resultando que el procesado Maria Tena Pitarch de 61 años de edad, viuda. Sus labores, natural de Vistabella y vecina de Cabanes, hija de José y de Paula fue esposa del principal criminal de la localidad y en la vía pública manifestaba durante el periodo rojo en abierta oposición al Glorioso M.N. y en determinada ocasión y por que así le plujo (sic) se dedicó a ayudar a unos milicianos marxistas en la busca de un sacerdote para lo cual registró unas masías con ellos a las siete de la mañana con el fin de ver si en ellas dicho sacerdote se hallaba escondido lo cual realizó la expresada alumbrando las habitaciones con un candil que llevaba en las manos no encontrando al citado sacerdote sin que por esto tuviera trascendencia el citado registro. Decía que las gentes de la masía eran fascistas y debían de tener una emisora clandestina.

  FALLAMOS . Que debemos condenar y condenamos a la procesada MARIA TENA PITARCH a la pena de DOCE AÑOS Y UN DIA DE PRISIÓN MENOR

  José MUÑOZ REULA

  Castelló 2 d’abril de 1941


  Resultando que el procesado José Muñoz Reula, de 22 años, labrador y natural y vecino de Cabanes, hijo de José y de Beatriz sin antecedentes políticos antes del 18 de julio de 1936, durante el periodo rojo ingresó en la Confederación Nacional del Trabajo participó en la destrucción de la Iglesia y fue voluntario en el Ejército Rojo

  Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado a la pena de 12 años y un día reclusión menor.

  JOSÉ ESTELLER IBAÑEZ

  Caixa 10163 ordre 2836 sobreseit al 45

  DON MARCELINO VAQUERO ROBLEDO SARGENTO DE INFANTERIA SECRETARIO DEL JUZGADO MILITAR NÚMERO SEIS DE ESTA PLAZA DEL QUE ES JUEZ EL ALFEREZ DE CABALLERIA DON José IGUAL VENTURA.-

  CERTIFICO: Que en el procedimiento sumarísimo de urgencia número 7790-c existe una sentencia que copiada en su parte pertinente y dispositiva así.

 • SETENCIA. En la Plaza de Castelló a veintiséis de marzo de mil novecientos cuarenta y uno – Reunido el Consejo de Guerra Especial para ver y fallar la causa número 7790-c que por el procedimiento sumarísimo ordinario se ha seguido contra los procesados JOSÉ ESTELLER IBAÑEZ todos ellos mayores de edad penal y cuyas demás circunstancias constan en el presente sumario, dada cuenta de los autos por el Señor Secretario. Oídos los informes del Ministerio Fiscal y de la Defensa y las manifestaciones de los procesados presentes en el acto de la vista y RESULTANDO que JOSÉ ESTELLER IBAÑEZ natural y vecino de Cabanes, de 24 años de edad, era afiliado a Izquierda Republicana desde antes del G.M.N, y durante el mismo se sindicó a la CNT habiendo ingresado con carácter voluntario en Septiembre de 1936 en el Ejército Rojo y hecho guardias armadas en el pueblo de Cabanes, y estando de permanencia en su casas en el mes de Junio de 1937 intervino y fue uno de los ejecutores principales de la destrucción de las cruces y campanas de la Iglesia del citado pueblo de Cabanes


  FALLAMOS Que debemos condenar y condenamos al procesado JOSÉ ESTELLER IBAÑEZ como autor del calificado delito de AUXILIO A LA REBELIÓN a la pena de

  FALLAMOS Que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de AUXILIO A LA REBELIÓN a la pena de 12 años y un día de reclusión menor.

  JOSÉ CAPDEVILA BOIRA

  42 años de edad, labrador, hijo de Francisco y de Mendrina, de significación izquierdista , secundando al Comité de Cabanes, se dedicaron en la Partida Miravet, al desarme de persones afectas a Nuestra Causa y a exigirles cantidades en metálico, siendo los verdaderos jefecillos rojos de dicha partida durante la dominación marxista.
  Delito de auxilio a la rebelión, pena de doce años y un día de reclusión temporal, se conmuta a seis años y un día de prisión menor.

  17 de mayo de 1944

  JAIME BERNAL NAVARRO

  De Izquierda Republicana y concejal antes del Alzamiento, muy rojo, y desvalijador de tiendas de tejido, peligrosísimo y terrorista, huyó.

  Vecino de Cabanes, con domicilio en c/ San Vicente, 10, del comercio, casado con Consuelo Roig Vidal, 2 hijos, Jaime (19 años) y Consuelo (11 años)

  Posee tienda

  Informe de la Guardia Civil

  1. Botigué, vecino de Cabanes, con domicilio en la calle San Vicente, Con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional simpatizaba con el Partido Comunista, afiliándose a él durante el mismo; ostentó el cargo de Vicepresidente de Acción Republicana; durante el dominio rojo estuvo en constante relación con los dirigentes; estuvo encargado de llevar con su camión los asesinados por la horda roja; se le acusa igualmente aunque no se ha confirmado, de un asesinato cometido en Forcall (Castellón), por otros y que el informado le robó la mercancía que llevaba: de la destrucción de las Imágenes de la Iglesia parroquial.

  Los bienes que se le reconocen son, un casa en calle San Vicente y un solar en la población, con un líquido imponible de 104 pts la primera i 11,25 la segunda , en la primera de la cual posee un establecimiento de tejidos de escasa importancia, cuyo valor se desconoce.

  Cabanes. 28 de Febrer de 1944.

  El comandante del puesto

  Doc.3 Jaime Bernal Navarro, mayor de edad, vecino de Cabanes con domicilio en San Vicente 16, del comercio, casado con Consuelo Roig Vidal, de cuyo matrimonio tengo dos hijos llamados Jaime de 19 años y Consuelo de once años respectivamente, ante el mismo comparezco y en el expediente contra mi seguido y a los oportunos efectos tengo el honor de manifestar: Que no poseo otros bienes que los que a continuación se detallan

  Una casa en la calle de San Vicente de la Villa de Cabanes valorada en ocho mil ciento cincuenta pesetas.

  Un patio cercado de pared, en las afueras de la indicada población valorado en tres mil pesetas.

  Y una camioneta pequeña en no muy buen estado valorada en cinco mil quinientas pesetas.

  Castelló, a 14 de febrero de 1944

  Joaquin Ciurana Pitarch

  Caixa 10160 número d’ordre 2640

  No consta sobreseïment.


  Resultando: Que el procesado JOAQUIN CIURANA PITARCH de treinta años, casado, labrador, natural y vecino de Cabanes, hijo de Víctor y Teresa pertenecía a Izquierda Republicana antes del 18 de Julio de 1936 y durante el periodo rojo fue Secretario del Comité revolucionario al tiempo de perpetrarse en el pueblo desmanes como fue la exacción del Comité de cantidades a personas derechistas, firmando o no Secretario recibos y órdenes de entrega del expresado dinero, y llevando a cabo la detención del padre del Sacerdote Señor Beltrán, y teniendo igualmente lugar en el pueblo práctica de saqueos con intervención del procesado, solamente en el apoderamiento de ciertos comestibles de una persona derechista. Fue también Conserje del Ateneo Socialista y consta que era disidente de los desmanes que se cometían, siendo persona que los repugnaba, y cuya presencia en el citado Comité fue motivada por un deseo del procesado en el contener en lo posible toda suerte de atropello, si bien no ostentaba personalidad suficiente para oponerse a su total comisión, transigiendo al menos pasivamente con las llevadas a cabo, y compartiendo con algunas personas de derechas en forma confidencial ideas de orden.


  HECHOS PROBADOS. FALLAMOS. Que debemos condenar y condenanos al procesado Joaquin Ciurana Pitarch a la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN MAYOR con la accesoria legal de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, abono de prisión preventiva y al pago de la responsabilidad Civil sin determinación de cuantía. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, “asidamos” y firnamos .


  17 de noviembre de 1941  JAVIER LLORENS GUAL

  De 21 años, soltero, labrador, natural y vecino de Cabanes, hijo de Francisco y de Teresa, de ideas izquierdistas antes del 16 de Julio de 1936 y afilado durante el G.M.N al partido comunista, participó en la destrucción y saqueo de la Iglesia Parroquial llevándose unas cadenas de plata de incensario a modo de cinturón.

  Auxilio a la rebelión, 15 años de reclusión menor

  Gabriel Pitarch Manzano

  Sentencia de 13 de març de 1941.

  Resultando que el procesado Gabriel Pitarch Manzano, de treinta y cuatro años de edad, casado, labrador natural y vecino de Cabanes, hijo de Vicente y de Dolores pertenecía al partido socialista antes del 18 de julio de 1936 e iniciado el Glorioso Movimiento Nacional cultivó fincas incautadas, entregando parte de las ganancias al Comité y quedándose él con otra parte. Fue voluntario a la Columna de Mateotti. HECHO PROBADOS.

  FALLAMOS. Que debemos condenar y condenamos al procesado a la pena de Doce años y un día de reclusión menor, como autor del calificado delito de auxilio a la rebelión.

  Notificación de 1943:

  Iltrs Sr: A efectos procedentes remito a V.I. la adjunta copia de despacho recibida del Ministerio de Asuntos exteriores, referente al otorgamiento ante el Cónsul de España en Perpiñan, de una escritura de poder por D. Vicente Pitarch Manzano, a favor de su hermano D, Gabriel Pitarch Manzano, residente en Oropesa (Castellón), rogando acuse de recibo.

  Dios guarde a V.I. muchos años

  Madrid 24 de Julio de 1943.

  El presidente de la Audiencia Provincial

  FEDERICO RIBES LAVERNIA

  (sembla que per un error, comença el fallo referint-se a Pedro en lloc de Federico)

  De 28 años, natural y vecino de Cabanes, soltero, labrador, de antecedentes izquierdistas, al iniciarse el GMN se afilió al partido comunista del que fue uno de los fundadores ostentado de dicho partido el cargo de delegado de agitación y propaganda; fue miliciano armado a las órdenes del comité interviniendo voluntariamente en la destrucción y profanación de la Iglesia por espacio de un mes en el año 1937 formó parte del Ayuntamiento rojo sin que en ese tiempo se cometieran desmanes.

  20 años de reclusión menor ( auxilio a la rebelión)

  12 septiembre de 1940


  Consta en l’expedient abonament dels 131 dies que ja ha estat en presó abans de la condemna. (12 de setembre de 1940)


  FEDERICO RIBES ROCA


  De 52 Años, natural y vecino de Cabanes, afiliado a Izquierda Republicana con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional y después a la UGT actuó como un gran propagandística del marxismo y prestó su colaboración a la causa revolucionaria prestando voluntariamente servicios como miliciano armado a las órdenes del Comité revolucionario de Cabanes en requisas y en la destrucción de las Imágenes de la Iglesia.  Delito de auxilio a la rebelión, 12 años y un día de reclusión menor. Después se conmuta por ocho años de prisión mayor.


  Doc 2, Natural y vecino de Cabanes, casado, labrador, afilado a la Izquierda Republicana con anterioridad al GMN y después a la UGT actuó como gran propagandista del marxismo y prestó su colaboración a la dicha revolución prestando voluntariamente servicios como miliciano armado a las ordenes del Comité revolucionario de Cabanes en requisas y en la destrucción de las Imágenes de la Iglesia.


  Eladio Castellet Boira

  Caixa 10163 ordre 2889

  DON MARCELINO VAQUERO ROBLEDO SARGENTO DE INFANTERIA SECRETARIO DEL JUZGADO MILITAR NÚMERO SEIS DE ESTA PLAZA DEL QUE ES JUEZ EL ALFEREZ DE CABALLERIA DON José IGUAL VENTURA.-


  CERTIFICO: Que en el procedimiento sumarísimo de urgencia número 7792-c

  SENTENCIA En la Plaza de Castellón a 26 de marzo de mil novecientos cuarenta y uno – Reunido el Consejo de Guerra Especial para ver y fallar la causa número 7792-c que por el procedimiento sumarísimo ordinario se ha seguido contra los procesados ELADIO CASTELLET BOIRA, todos ellos mayores de edad penal y cuyas demás circunstancias constan en el presente sumario, dada cuenta de los autores por el Señor Secretario. Oídos los informes del Ministerio Fiscal y de la Defensa y las manifestaciones de los procesados presentes en el acto de la vista y RESULTANDO que ELADIO CASTELLET BOIRA, de 26 años de edad, natural y vecino de Cabanes pertenecia desde antes de iniciarse el Glorioso Movimiento a Acción Republicana y durante el Alzamiento se afilió a la CNT habiendo ingresado en el mes de septiembre de 1936 y con carácter voluntario en la columna de Hierro del ejercito rojo habiendo también hecho guardias armadas de escopeta en el pueblo de Cabanes, y formado parte de la patrulla armada que se presentó en casa de Don Amadeo Monferrer para detenerlo y en el registro que se efectuó en el domicilio de éste. Estando de permiso en su casa y en el mes de Julio de 1937 fue uno de los ejecutores principales en la destrucción de las Cruces y campanas del citado pueblo.


  HECHOS PROBADOS

  FALLAMOS Que debemos condenar y condenamos al procesado ELADIO CASTELLET BOIRA como autor del calificado delito de AUXILIO A LA REBELIÓN a la pena de VIENTE AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, accesorias de suspensión de todo cargo y derecho de sufragio activo y pasivo durante el tiempo de la condena a la responsabilidad civil en la cuantía que en su día se determine y siéndole de abono la totalidad de prisión preventiva sufrida .


  21 de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.  DON MARCELINO VAQUERAO ROBLEDO SARGENTO DE INFANTERIA SECRETARIO DEL JUZGADO MILITAR NÚMERO SEIS DE ESTA PLAZA DEL QUE ES JUEZ EL ALFEREZ DE CABALLERIA DON José IGUAL VENTURA.-


  CERTIFICO: Que en el procedimiento sumarísimo de urgencia número 8894-C existe un auto de resumen que copiado literalmente dice así;


  Visto el presente procedimiento sumarísimo numero 8894-C y ya con este carácter y teniendo en cuenta que ha sido agotada la investigación estos autos sin que aparezca debidamente justificado la perpetración del delito perseguido procede que v.e acuerde el sobreseimiento provisional de la presente causa conforme al caso 1º del artículo 538 del Código de Justícia Militar respecto a ELADIO CASTELLET ROCA y pasen los autos al Juzgado Militar F de Castellón a los efectos que se indican en el anterior dictamen. digo. para notificaciones libertad definitiva y remisión de los oportunos testimonios. VE no óbstate resolverá.- Valencia del Cid, 6 de mayo de 1941


  FRANCISCO BELTRÁN BELLÉS


  Castellón, 30 de enero de 1941.


  AUTO RESUMEN

  FRANCISCO BELTRAN BELLÉS

  Natural de Cabanes. Con anterioridad al GMN estaba afiliado a Izquierda Republicana. Resultando durante el periodo rojo y por espacio de dos meses fue presidente de dicho partido y estuvo afiliado además a la UGT sin que se le conozca ningún hecho delictivo, su conducta ha sido regular. RESULTANDO que el procesado se encuentra en prisión actualmente. CONSIDERANDO que los hechos expuestos pueden ser estimados como constitutivos de Auxilio a la Rebelión, previstos y penados en el art 24 del Código de la Justicia Militar ya que por ( ilegible) del Juez Instructor se hallan conclusas y completas estas ( ilegible), remítanse Exc. Sr Capitán General de la (---------) que estime oportunas.


  ANTONIO GARCÉS MANZANO


  D’aquest tampoc tindrem constància documental de la seua participació política en la vida del poble, sembla que les acusacions seran per haver participat en la destrucció de l’esglèsia de Torreblanca:


  Informe de autos


  Castelló 23 de Juliol de 1941  EXPEDIENT SEGON


  De 32 años, natural y vecino de Cabanes, casado, labrador, hijo de Antonio y Teresa , al iniciarse el alzamiento nacional hizo guardias a la ordenes del comité, interviniendo activamente en la destrucción de la iglesia parroquial del pueblo de Torreblanca, dedicándose a hacer salidas nocturnas para efectuar saqueos ingresando voluntariamente en el ejército rojo llegando a ser sargento.


  AUXILIO A LA REBELIÓN

  12 AÑOS Y UN DIA DE RECLUSIÓN MENOR

  3 julio de 1941  LAURENTINO LLORENS GUAL


  23 años, natural y vecino de Cabanes, de ideas izquierdistas destacadas antes del GMN, y durante el mismo seguía siendo partidario del Frente Popular y rabioso anticlerical y llevado de sus ideas exaltadas, ingresó con carácter voluntario en el ejército rojo habiendo sido en Cabanes de la Guardia Roja. Armado de escopeta intervino activamente en la destrucción de las imágenes de la Iglesia Parroquial de la citada localidad de Cabanes.


  Auxilio a la Rebelión


  12 años y un día reclusión menor


  11 Junio de 1941


  ARGIMIRO TRAVER CARCELLER

  Només tenim constància de la seua signatura en la fundació del PSOE local

  (certificat reiterant la sentència)


  De 29 años de edad, natural y vecino de Cabanes, casado, labrador, simpatizante de las ideas izquierdistas, fue miliciano armado a las ordenes del comité, participando en el asalto y quema de la Iglesia. Acompañó voluntariamente a unos milicianos forasteros que detuvieron a Don Remigio Martí Bellés que posteriormente fue asesinado, sin que en su detención ni asesinato tuviese participación alguna el procesado. Salió con otros milicianos y por orden del comité al campo para buscar armas, encontrando a Guillermo Andreu a quien uno del Comité disparó cuatro tiros con una escopeta hiriéndole levemente en el rostro y en las espalda; siendo al fin detenido y llevado al Comité donde pasó a la Cárcel de Castellón, siendo puesto en libertad al poco tempo.


  Delito de Auxilio a la Rebelión, previsto y penado, pena de 12 años y día.


  Este consejo de Guerra de conformidad con la instrucción 6 de la Orden de 25 de enero de 1940, y por ello acuerdo proponer la conmutación de la pena impuesta en el fallo anterior, por la de seis años y un día de prisión mayor.  Castelló, 8 de octubre de 1942

  ERNESTO SIMO SALVADOR


  Resultando que ERNESTO SIMO SALVADOR de 43 años de edad, casado comerciante, natural y vecino de Cabanes, durante la dominación marxista fue secretario del Comité de “Abastos” en el pueblo de su residencia, exigiendo con amenazas varias cantidades a personas de orden, como pretexto de invertirlos en Cabanes apoderándose por este procedimiento de unas 60.000 pts. Que entró al Comité.  Fallamos; delito auxilio a la rebelión pena de doce años y un día de reclusión temporal. Doce años de reclusión menor.


  Castelló 9 de noviembre de 1944  LAURENTINO PONS BELTRAN


  De 27 años de edad, casado, camarero, natural y vecino de Cabanes, hijo de Juan y de Teresa, que durante el GMN se afilió a la CNT, se incorporó voluntario a la columna de Hierro donde alcanzó la graduación de Sargento, fue a buscar al sacerdote Manuel Beltrán y al no encontrarlo detuvieron al padre del sacerdote mencionado al que amenazaron para que les dijese donde se encontraba su hijo Manuel Beltrán y al contestarles que no lo sabia lo dejaron abandonado en la carretera, no constando en la presente causa que lo maltratasen. También llevó a cabo un registro en la casa de un tal Victoriano Martínez Bellés. Obrando varios certificados favorables al procesado en el presente sumario.


  Los hechos se declaran constitutivos de delito de Auxilio a la Rebelión, pena de 12 años y un día de reclusión menor, en el 24 de Agosto de 1942 se conmutan a seis años y un día de prisión mayor


  e) Exaltació


  PASCUALA TELLOLS PONS


  Vecina de Cabanes, de significación extremista destacada, si bien con anterioridad al G.M.N estuvo considerada como persona de orden, desde los primeros momentos de la rebeldía se distinguió por sus manifestaciones reiteradas y públicas en contra de Nuestra Causa y del Ejército Nacional, manifestando que los fascistas asesinaban a los niños, cortaban los pechos a las mujeres y otras frases por el estilo, habiendo expresado así mismo con ocasión del paso a nuestras líneas de un soldado, “ que a todos los que se pasaban había que matarlos” todo ello pública y reiteradamente.

  Delito de exaltación a la rebelión militar, pena de seis años y un día de prisión mayor. Se mantiene la pena.


  1 de mayo de 1944
  f) Adhesió a la Rebel·lió


  VICENTE ALCÁCER BOIRA


  Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I que el expediente anotado al margen se sobreseyó con fecha 31 de marzo próximo pasado a virtud de auto dictado por este Juzgado, por no llegar los bienes del encartado a 25.000 pesetas.


  Dios guarde a V-I muchos años. Castellón a 11 de Abril de 1945

  SEGON EXPEDIENT


  31 años de edad, soltero, jornalero, natural y vecino de Cabanes, hijo de José y Dolores, estaba afiliado a la UGT antes del 18 de julio de 1936 e iniciado el GMN fue Jefe de milicianos a las órdenes del Comité Revolucionario del Pueblo y al incorporarse a las filas rojas como movilizado acompañó a otros elementos extremistas que fueron al local del partido comunista para denunciar el caso de un sacerdote llamado don Jesús Boira Sidro destinado como soldado en retaguardia protestando de tal hecho lo que motivo que posteriormente dicho sacerdote fuera asesinado. Igualmente el procesado poseía papeles injuriosos para el Excelentísimo Señor Don Gonzalo Queipo de Llano


  Adhesión a la rebelión


  Veinte años y un día de reclusión mayor

  3 julio de 1941


  Informe de l’alcalde de 3 de març de 1945;

  el que suscribe, alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Villa de Cabanes, informando sobre los bienes que posea en este término municipal el vecino de esta, Vicente Alcácer Boira, de 31 años de edad, soltero, dice: Que el expresado individuo figura con una renta de ciento veinte pesetas ochenta y dos céntimos por el concepto de riqueza rústica.

  Lo que se hace constar en cumplimiento de lo interesado por el Señor Juez Municipal de esta Villa, en Cabanes


  Firma; Vicente Ribes


  Expedient de 1941


  27 años de edad, labrador, vecino de Cabanes, domiciliado en C/Calvario, extremista, asesino y propagandista frentepopulista, Huyó con los rojos.


  Informe de la Guardia Civil: Antes del Gloriosos Movimiento Nacional era de izquierdas, durante el mismo se afilió a la UGt. Hizo guardias con carácter voluntario, es responsable directo de la muerte del sacerdote D Jesús Boira, ingresó voluntario en el Ejército Rojo. De estado soltero, apodado “Marcelino” o “cap de Seba”, actualmente se encuentra en la cárcel, suponiendo que en la de Castellón.


  2 de mazo de 1941


  José Martí Beltran

  Doc 1

  Caixa 10150 ordre 2661

  Sobreseïment, la fitxa de 1944 no està completa ( final de la signatura de 1945)


  Doc 2.


  Certifico: Que en este Juzgado existe una relación de presuntos responsables políticos, procedente de los archivos obrantes en la Comisaría de investigación y vigilancia de esta Capital y remitida con fecha 7 de febrero del año en curso por el Ex. Gobernado Civil de Esta Provincia, constando el siguiente particular:

  José Martí Beltrán, de 30 años, vive en C/ San José, de Cabanes, Presidente de la CNT antes del alzamiento, asesino, muy propagandista rojo. Huyó”


  Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo marcado, expido el presente con el Vª Bª de S.Sª en Castellón a 22 de febrero de 1941.


  Doc 3, (manuscrito)


  Relación jurada de bienes que presenta el recluso José Martí Beltrán, natural y vecino de Cabanes (Castelló), C/La Fuente Nº7, de 33 años de edad, casado, de profesión barbero, con instrucción, al que se designa, expediente de responsabilidades políticas, según oficio que en el día de ayer se le notificó por la dirección de este establecimiento


  Bienes propios

  Muebles….. Ninguno

  Inmuebles….. Ninguno


  Bienes de su esposa

  Muebles….. Ninguno

  Inmuebles….. Ninguno


  De terceras personas

  Ninguno


  Deudas

  Ninguna


  Hijo… José Martí Ribes de 7 años de edad.


  Que ni él ni si esposa, Pilar Ribés Segarra, no perciben ninguna pensión del Estado, Provincia ni municipio,


  Cárcel de Castelló a 2 de junio de 1943.

  José Martí.


  Certificat de la presó de Cuellar (Segovia) sobre el bens 13 de marzo de 1945


  Pena de mort ( document rossegat)

  De 31 años de edad, casado, barbero, natural y vecino de Cabanes, hijo de José y de Teresa, estaba afilado antes del GMN al Partido Comunista. Según informes (..) formó parte en el asesinato de un sacerdote llamado (…) na, y que esta participación se haya probado por más testigos, tod(…)ez que el proceso se fugó de la prisión de esta plaza el die(..) de enero de 1941 en fuga (..) litada con un mes de anterioridad (…) compañía de ocho reclusos más, todos ellos (…) armados (…)rotes y el procesado en esta causa hirió con una leño a un (…) que le detuvo, y cuyo garrote fue intervenido. FALLAMOS adhesión a la rebelión: pena de muerte


  Feha 4 de (.. septiembre ( 1941

  JOSÉ ROCA CARCELLER


  Castelló 25 de març de 1941


  Resultando que el procesado José ROCA CARCELLER de 32 años, soltero labrador natural y vecino de Cabanes, hijo de Francisco y de Teresa de muy mala conducta y antecedentes antes del 18 de julio de 1936, iniciado el G.A.N practicó detenciones robos requisas y la destrucción de la Iglesia. Formó parte de la Columna de Hierro unidad que cometió innumerables crímenes intentó asesinar a Don Juan Boix Tormo al que hirió de gravedad.


  Condemna: TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR  VICENTE LLORENS SÁNCHEZ


  De 20/30 (¿?) años de edad, casado, labrador, natural y vecino de Cabanes, hijo de José y de Ana, afilado a partidos políticos de izquierda antes del 18 de julio de 1936, entre ellos a Izquierda Republicana después de iniciado el G.M.N fue vicepresidente de la CNT , miliciano armado que intervino en la destrucción de la Iglesia y formó parte de una comisión que denunció al Partido Comunista al sacerdote Don Luis Mariano que fue asesinado. Fue sargento del Ejército Rojo.


  Pena de 30 años de reclusión mayor.


  Hi han documents adreçats al Jutjats d’Olvera ( Cadis)”cumpliendo cuanto interesa en su atenta carta-orden de fecha 1 del actual ordenando el cumplimiento del exhorto de fecha 26 de marzo anterior he de significarle que con fecha 31 de dicho mes fue enviado a esa Superioridad juntamente con la diligencia de que el encartado Javier Llorens Gual no existía en esta localidad y seria probable lo fuese en Zahara de los Atunes, donde esta de guarnición en Rgto nº 92, por cuya causa se envió dicho exhorto en unió de la comunicación referida


  Zahara de la Sierra 12 d’abril de 1945

  . Es veu s’adrecen per error a Zahara de la Sierra, quan poblament estaria en Zahara de los Atunes ( partit judicial de Medina Sidònia)


  FRANCISCO FABREGAT BOIX


  De 48 años, labrador, natural y vecino de Cabanes, afilado a Izquierda Republicana, hizo guardias como Miliciano armado y en ocasión de encontrase junto con Francisco Branchadell, se acercó a ellos el Juez Municipal de Benicarló que se encontraba huido por el campo y al pregúntales por el camino para ir a Castellón y manifestarles que le perseguían, le encaminaron a la masia del Coc, donde al llegar fue detenido por un Guardia que allí había, siendo después asesinado.


  Decreto de adhesión a la rebelión militar  Pena de reclusión perpetua.


  JOSÉ CLIMENT ROCA


  DON GREGORIO SOSA EXPOSITO, TENIENTE DE INGENIEROS Y SECRETARIO DEL JUZGADO MILITAR NUMERO SEIS DE LOS DE ESTA PLAZA DEL ES JUEZ INSTRUCTOR EL COMANDANTE DE INFANTERIA DON JUAN VILLALONGA HUESO:


  CERTIFICO: Que en el procedimiento sumarísimo de urgencia número 340-C existe una sentencia que copiada su parte pertinente y dispositiva dice: SENTENCIA.- En la Plaza de Castellón a nueve de Julio de 1938, II Año Triunfal-. Reunido el Consejo de Guerra Permanente para ver y fallar la causa número 340 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados José CLIMENT ROCA, mayor de edad penal y cuyas demás circunstancias constan en el presente


  Resultando que José CLIMENT ROCA, vecino de Cabanes, de significación izquierdista y filiación política probada, al estallar la actual rebelión, formó parte del grupo que asaltó la Iglesia parroquial de su vecindad, derribando las imágenes por medio de cuerdas y destrozándolas a martillazos, tras lo cual quemaron algunas de ellas en la vía pública, robando enseres y ornamentos de culto, en todo lo cual tomó parte directa el procesado, que llevó a su casa, ropas y vestiduras de imágenes con las que hizo trajes para sus hijos.


  HECHOS PROBADOS. CONSIDERANDO Que tal actuación constituye un delito consumado de adhesión a la rebelión militar del número segundo el artículo 238 del Código de Justicia Militar del que es autor el procesado por sus actos voluntario de colaboración material con la rebeldía en completa identificación ideológica con ella, sin que en los hechos sea de apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Fallamos, Que debemos condenar y condenamos al procesado José CLIMENT ROCA como autor de un delito consumado de adhesión a la rebelión Militar sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de reclusión perpetua, hoy treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante este tiempo, sirviéndole de abono para el cumplimiento de esta condena la totalidad de la prisión preventiva sufrida, y condenando igualmente al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito sancionado a tenor del citado decreto Ley previa su determinación por los tribunales de Justicia competentes- Así por esto nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos. Fernández Uriel. Franco Fernández- Lázaro de Medina- Domínguez García- Tabernilla Oliver-Rubricados.

  Este sentencia fue aprobada por le Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra del Ejecito en la Plaza de Castelló a trece de Julio de 1938. Tercer año triunfal.


  Es copia que concuerda fielmente con el original al que me contraigo y para remitir , expido el presente con el visto bueno de S.S en Castellón de la Plana a cinco de enero de mil novecientos cuarenta y tres.


  EL Jefe MILITAR NUMERO SEIS


  Igualmente certifico : Que por la Comisión Central de Examen de Penas en expediente número 100.-541 e fecha 210 de enero de 1943, le ha sido conmutada la pena impuesta al ser sentenciado José CLIMENT ROCA, debiendo quedar como definitiva la pena de VEINTE AÑOS Y UN DIA DE RECLUSIÓN MAYOR con las accesorias de esta.

  VB. EL JUES MILITAR NUMERO SEIS

  g) Excitació a la Rebel·lió


  José TORAN SANPEDRO

  De 51 años de edad, casado, electricista, natural de Villareal y vecino de Cabanes, hijo de Franciso y Maria partencia antes del GMN al Partido Comunista, del que fue presidente después de dicha fecha y dirigente del Frente Popular por tal motivo, Intervino en el saqueo de casa del R. Monferrer, del que solo se llevó unos arreos de montar que devolvió. Se manifestó en determinada ocasión en el sentido de que debiera asesinarse a determinadas personas de derechas, sin que tuviera consecuencias estas palabras, y toleró que en su presencia se agrediera al Sr. Boix, siendo el procesado persona de gran simpatía hacia los rojos que fue el último que huyó de su pueblo al aproximarse las Fuerzas Nacionales, llevando consigo la bandera roja del pueblo.


  EXCITACIÓN A LA REBELIÓN.


  Seis años y un día de Prisión mayor. Conmutada per una d’un any de presó menor


  23 de noviembre de 1942

  MANUEL FALOMIR GUAL


  De 37 años de edad, casado, labrador, hijo de Manuel y de Encarnación, partencia a Izquierda Republicana antes del 18 de julio de 1936, después de esta fecha se afilió a Unión General de Trabajadores desempeñando durante el tiempo rojo y como autentico izquierdista los cargos de Delegado de abastos, en cuyo desempeño practicó incautaciones de almendras y de otros productos del campo ejerció algún atropello a algunas personas de derechas en cuanto a la distribución de víveres y prohibió al vecino José Boya dedicarse a su profesión de corredor de cerdos; y el de concejal del último ayuntamiento rojo, no probándose tuviera participación ni se la hallara relacionado con la detención de diez personas que después de detenidas fueron puestas en libertado por los marxistas.


  EXCITACIÓN A LA REBELIÓN,


  12 años de prisión mayor


  ANTONIO GUIMERÀ BALAGUER

  ( tampoc hem vist la seua participació “política” )

  Castellón a 20 de febrero de 1945.

  Acuse recibo del procedente testimonio de condena y siendo la pena impuesta por la Jurisdicción Militar al encartado Antonio Guimerà Balaguer la de 12 años reclusión mayor (ilegible ¿acuse?) ) Significación y peligrosidad del delincuente, de conformidad con el párrafo 3 del artículo de la ley de 19 de febrero de 1942, se (ilegible) exento de responsabilidad política, …


  ( Informe molt difícil de llegir)

  De 32 años, casado, labrador, natural y vecino de Cabanes, hijo de Francisco y de Carmen fue miliciano del comité Revolucionario y al ser incorporado al Ejército Rojo acompañó al vocal del Partido Comunista a unos individuos rojos que denunciaron que en el mismo y a la presencia en filas de un sacerdote, el cual fue después asesinado, habiéndose presentado el grupo en el local mismo después de una reunión que habían tenido en una taberna, en la cual comentando que dicho sacerdote era soldado rojo, acordaron comunicárselo así a los comunistas no constando si el propósito que les animó era el de que llegara a ser asesinado.

  Excitación a la Rebelión, 12 años de reclusión mayor.


  11 de agosto de 1941


  JOAQUIN SIDRO PITARCH


  Resultando que JOAQUIN SIDRO PITARCH de 23 años soltero, barbero, natural y vecino de Cabanes, hijo de Placido y de Teresa afiliado a Izquierda Republicana antes del 18 de julio durante el dominio rojo participó en la quema de la Iglesia y de las Cruces de la localidad; persiguió a las personas de derechas entre ellas al señor Rochera que por la actuación del procesado estuvo detenido largo tiempo. Fue a Benlloch a fin de detectar a personas de derechas y marchó voluntario a la columna de Hierro, unidad militar roja que practicó el saqueo y el crimen sin que conste la actuación concreta del procesado dentro de la misma.


  FALLAMOS Que debemos condenar y condenamos al procesado a penas de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR

  Castellón, 21 de marzo de 1941


  h) Alcaldes.


  VICENTE BASET CAPDEVILA


  35 años de edad, soltero, labrador, natural de Cabanes de donde es vecino con instrucción y antecedentes penales, afiliado a Izquierda Republicana con anterioridad al Glorioso Alzamiento, habiéndose distinguido en contra de la religión ocupando el cargo de alcalde de la localidad participando en la revolución marxista interviniendo personalmente en el incendio de imágenes de culto católico. Requisando bienes y productos a personas adictas al GMN, haciendo guardias como miliciano armado al servicio del comité ocupó los cargos de tesorero de la UGT y presidente del Frente Popular, en cuya organización política culminaba la dirección política de la población, mostrando su odio por su sectarismo contra personas afectas a la Causa General.


  20 años reclusión menor


  15 de julio de 1940


  Alcalde y directivo del Ateneo Socialista  El inculpado de ideología izquierdista, socialista, fue presidente del Frente Popular, responsable de varios asesinatos.


  Que vive en Doctor Varela de Cabanes, directivo del Ateneo Socialista, y que fue Alcalde antes del Alzamiento y Presidente del Frente Popular, responsable de varios asesinatos.


  LORENZO NAVARRO CONDILL

  Doc1 ( Caudiel de segon cognom en alguns papers)


  De 28 años de edad, casado, natural y vecino de Cabanes, de oficio jornalero con domicilio en calle Delegado Valera, antes del Movimiento Nacional pertenecía a izquierda, durante el mismo se afilio a la UGT, desempeño el cargo de alcalde y durante su mandato se cometieron asesinatos, robos, destrucción y quema de las Imágenes de esa parroquia y saqueo de la misma, hizo guardias con carácter voluntario, se marchó a las filas rojas como voluntario, habiendo intervenido en unión de otros a la detención de nueve personas de derechas de esa población.

  No se le reconocen bienes por estar las que fincas que puedan corresponder en poder de sus padres, tiene un hijo menor de edad encontrándose el inculpado en la cárcel.  ( no es veu la data)


  Doc 2 LORENZO NAVARRO CONDILL


  CERTIFICO; Que en este juzgado existe una relación de presuntos responsables político, procedente de los archivos obrantes en la Comisaría de Investigación y Vigilancia de esta Capital y remitida con fecha 7 de febrero del año en curso por el Exc. Gobernador Civil de esta Provincia, constando el siguiente particular “ LORENZO NAVARRO CAUDIEL (a) Nardo, de 30 años de, vive en Ribera de Cabanes, de Izquierda Republicana, alcalde rojo, causante de asesinatos Huyó”


  Tres de marzo de 1941  El inculpado de IR, alcalde rojo, causante de asesinatos, huyó.


  ANTONIO MULET JULVE


  Fills; Antonio Mulet Llorens ( 5 anys en 1940), en la presó de Benicarló fa una relació del seus bens.


  Natural y vecino de esta, pertenecía antes del G.M.N. al partido de Izquierda Republicana, desempeñando el cargo de Guarda de Campo, durante el G.M.N. continuó presentado el mismo servicio hasta que fue nombrado Alcalde del Frente Popular.

  Durante su actuación intervino en la quema de Imágenes Religiosas en la destrucción de Cruces y tomó parte en la busca de personas de derechas, interviniendo también en la destrucción de las campanas de la Iglesia.

  Sus fincas consisten en una heredad de leñas bajas y almendros de una cabida de 12 hanegadas con un valor aproximado de 800 pesetas.

  4 junio de 1940

  El Jefe local de Falange.


  Informe Guardia Civil; antes del G.M.N. pertenecía a Izquierda Republicana y durante el mismo se afilió a la UGT, desempeñó el cargo de Alcalde del Ayuntamiento desde el 8 de diciembre de 1936 a Junio de 1937; tomó parte activa en la quema de las imágenes y destrucción de las campanas de la Iglesia, exigió cantidades a personas de derecha, intervino en detenciones y en la detención frustrada de D. Vicente Solsona Bellés.


  Se encuentra en la cárcel de Benicarló a disposición del Sr Auditor de Guerra Sur del Ebro.


  Informe de l’alcalde Borras; intervino en la detención de dos sacerdotes hijos del pueblo que fueron asesinados por las hordas marxistas, en la quema de imágenes de la Iglesia y de una ermita, en el derribo y destrucción de las campanas.  Es publica en el BOP del 27 de març de 1943 pàgina 4 el sobreseïment i fi embargament.  Antes del G.M.N. despeñó el cargo de Guarda de campo, y durante el mismo también desempeñó el cargo de alcalde, y su actuación en el desempeño de dichos cargos fue mala en el sentido de que intervino en la detención de dos sacerdotes hijos del pueblo que fueron asesinados por las hordas marxistas, en la quema de la iglesia y de una ermita, y en el derribo y destrucción de las campanas  Sobresegut en 1943 ( no es nomena en cap cas va ser fundador del PSOE)


  JOSÉ IBÁÑEZ VALLS


  Doc 1.


  De 49 años de edad, casado, albañil, natural y vecino de Cabanes, hijo de Vicente y de Vicente, pertenecía al partido de Izquierda Republicana antes del 18 de Julio de 1936, durante el periodo rojo fue Gestor Depositario de Fondos del Ayuntamiento y durante ocho días perteneció, sin que se cometiera ningún desmán en el pueblo, al Comité Revolucionario. Presidió el tercer Consejo Municipal y durante el tiempo que desempeñó esta Alcaldía se acordó, más que la destrucción la transformación del Calvario a fines de servicio público. Se detuvo a Don Agustín Andreu que solamente sufrió prisión, y se hicieron requisas de conformidad con el procesado.


  Delito de “Excitación” (sic) a la rebelión, pena de seis años y un día de prisión mayor.


  3 de diciembre de 1942


  Doc 2.


  El Secretario de Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castellón

  CERTIFICADO:

  José IBAÑEZ VALLS (a) Valero, de 52 años, que vive en C/ San José de Cabanes, directivo de Izquierda Republicana, antes del Alzamiento, muy propagandista rojo y huyó con ellos.  Castelló a 29 de febrero de 1941.


  Directivo de Izquierda Republicana antes del Alzamiento, muy propagandista rojo, huyó con ellos.
  i) Regidors d’abans de la Guerra Civil.

  MIGUEL SELMA PITARCH

  Doc 1.

  El individuo del margen, tanto antes como durante el G. Movimiento Nacional pertenencia a las izquierdas con solvencia en el partido, desempeñó el cargo de Concejal del Ayuntamiento desde antes del G. Movimiento Nacional hasta Noviembre de 1936, en dicha época se cometió en la localidad toda serie de atropellos: este individuo se encuentra sufriendo condena impuesta por el Tribunal Militar.

  Lo que tengo el honor de participar a V.S por hallarse comprendido este individuo en la Ley de Responsabilidades Políticas: Dios Guarde a V.S muchos años. Cabanes a 3 de Enero de 1941. El comandante en Puesto.

  Doc 2.


  Informe ( manuscrit)

  De las investigaciones practicadas por la fuerza de este puesto D. Miguel Selma Pitarch, no posee bienes de ninguna clase, como igualmente su esposa.

  Cabanes 30 de noviembre de 1943,.

  El comandante en Puesto.

  Joaquín Así Fernández.


  Doc 3. No viu ja al poble, concejal antes del GMN


  VICENTE BELLÉS PLANELL


  De 40 años, Ribera de Cabanes, de la CNT y concejal antes del Alzamiento y directivo del Comité del Frente Popular. Huyo con los rojos

  Sobreseïment

  Pertenecía a Izquierda Republicana y se afilió a la CNT, se destacó en exigir productos agrícolas a las personas de derechas, administró fincas incautadas, hizo guardias en la Ribera voluntariamente y en las agonías del Dominio Rojo, formó parte del Comité de Abastos y actualmente se encuentran en la Prisión atenuada en esta localidad, siendo su domicilio en la Ribera de este término, casado, de 38 años, apodado “ cocopelo” tiene tres hijos menores, sin jornal y el inculpado gana una jornal de 10 pesetas cuando trabaja y su esposa no gana jornal

  Altre expedient solt: partencia a IR, guardias en la Ribera


  JOSÉ FORES JULVE

  Esposo de Vicenta Julve Esteller

  39 años, caso sobreseído el 15 de julio de 1941

  Expediente del 16 de febrero de 1941- De la CNT, dirigente y concejal antes del Alzamiento, partidario y propagandista de la labor marxista.


  Doc 2, EL inculpado de la CNT dirigente y concejal, antes del Alzamiento, partidario y propagandista del marxismo.


  MANUEL BELLÉS CUBEDO


  Resultando que el procesado, casado, de 42 años de edad, jornalero, natural y vecino de Cabanes, antiguo afiliado a Izquierda Republicana, fue nombrado Vocal del Comité de Reforma Agraria, desde su fundación hasta que fue liberado el pueblo, efectuándose guante este periodo las incautaciones y atropellos que se verificaron en las fincas pertenecientes a los elementos de derechas, de la localidad.

  Delito consumado de Auxilio a la Rebelión, 12 años y un día de reclusión menor.

  3 de julio de 1944


  VICENTE BOJADOS BASET


  De 42 años, natural y vecino de Cabanes, casado, jornalero, afilado a partidos del Frente Popular, formó parte del Comité unos días en los cuales no ocurrieron desmanes, prestó servicios de miliciano e intervino en la destrucción de las campanas de la iglesia y Cruces y en requisas de aceite.


  Delito de Auxilio a la Rebelión, pena de 12 años y un día de reclusión mayor


  Se reitera la condena en 14 d’abril de 1944


  MANUEL ESTELLER PLANELL


  Sobreseïment en 13 de maig de 1941


  De 40 años, vive en la Ribera de Cabanes (Castellón) de la UGT y concejal rojo antes del alzamiento, y propagandista muy destacado.- Huyo con los rojos”.


  Doc 4, 14 abril de 1940. de l’alcalde;

  Cultivaba fincas incautadas, muy extremado en sus ideas izquierdistas y de mala conducta.


  Doc 7;el Comandante en Puesto de la Guardia Civil “ bastante ofuscado en sus ideas, su conducta en general mala. Este individuo se encuentra en prisión atenuada en esta localidad


  Dco 11; Defensa; que antes del G.M.N no pertenecía a ningún partido político y solamente cuando subía la pueblo iba al café de izquierda Republicana. Durante el Movimiento Nacional es cierto se afiliase a la CNT así como que desempeñó el cargo de Concejal en el Ayuntamiento. También prestó guardias no en la localidad sino en el ferrocarril así como también cultivaba fincas de las incautadas.  ANTONIO QUERAL SELMA

  Per ser membre de la UGT abans de l’alçament franquista se li acusa de Auxili a rebel·lió, quan només haurà ocupa el càrrer de regidor de l’ajuntament del 1933 fins a 1936.


  34 años, telegrafista, perteneciente a partidos del Frente Popular, formando parte del Ayuntamiento como concejal hasta noviembre de 1936, en cuyo periodo se cometieron asesinatos , expulsiones de empleados municipales por desafectos al régimen, recogidas de armas de fuego e incautaciones de aparatos de radio. Labor en la que citada comisión gestora colaboraba con el Comité Revolucionario del Pueblo.

  Auxilio a la Rebelión.


  12 años y día de reclusión menor

  (Idéntica a la de Daniel Bonet)  De la UGT antes del G.M.N, fue concejal del Ayuntamiento hasta el 1936, en cuya fecha se cometieron atropellas en la localidad de Cabanes

  DANIEL BONET GUIMERÀ

  Aquest és un altre cas alarmant, en la Causa General se li acusa de ser militant d’IR; i només va ser regidor en abans de l’alçament franquista.


  45 años, jornalero, perteneciente a partidos del Frente Popular, formando parte del Ayuntamiento como concejal hasta noviembre del 36, en cuyo periodo se cometieron asesinatos, expulsiones de empleados municipales por desafectos al régimen, recogidas de armas de fue e incautaciones de aparatos de radio. Labor en la que citada comisión gestora colaboraba con el Comité Revolucionario del Pueblo.

  Auxilio a la Rebelión.


  12 años y día de reclusión menor


  8 de enero de 1940 (ya está preso)


  Cargo de depositario de fondos municipales, habiendo tomado parte también del consejo municipal como concejal.  Doc 8 de gener de 1940, informe de la guardia Civil local, on reconeix que està tancat a la presó


  Doc: informe de 1941, de la Guardia Civil; casado, albañil, con domicilio en C/General Mola 8, antes del GMN pertenecía a izquierdas desempeñando el cargo de depositario de los fondos del ayuntamiento, habiendo tomado parte también del Consejo Municipal como concejal. A este individuo se le reconoce un capital aproximado de cinco mil novecientas pesetas, tiene tres hijos menores de edad que se dedican a las labores de sus fincas, ganando el inculpado un jornal diario de 12 pesetas. Hijos menores a su cargo; Daniel Bonet Valero, 14 años, Encarnación Bonet Valero 12 años, Teresa Bonet Valero 6


  Cas sobreeit a 26 de juliol de 1943

  DANIEL PLANELL SOLDEVILA

  (només es conserva açò, però imaginem la imputació serà semblant a la de la resta de regidors republicans del 33 al 36)

  Antes del GMN pertenecía a izquierdas con alguna solvencia en la población de Cabanes, desempeñó el cargo de concejal del ayuntamiento, desde antes del GMN


  j) Morts

  MIGUEL ANDREU BOIRA

   

  27 años, vaquero y natural de Cabanes, y vecino del Grau de Castelló, durante el periodo rojo intervino en el asesinato del sacerdote de Almazora D. Eliseo Mar(..) y llevó detenido para asesinarlo al Guardia del Pinar del Grau don Zacarías. También detuvo a Delfín Conesa que fue asesinado

  Pena de Muerte


  Ejecutado

  2

  7 años, vaquero y natural de Cabanes, y vecino del Grau de Castelló, durante el periodo rojo intervino en el asesinato del sacerdote de Almazora Don Eliseo Manrique, y llevó detenido para asesinarlo al guarda del Pinar del Grao Castelló, don Zacarías Rojo. También detuvo a Delfín Conesa que fue asesinado HECHOS PROBADOS. RESULTANDO Que el procesado MANUEL DE LASCUEVAS VACAS, de 35 años, marinero, natural y vecino del Grau de Castellón, de Ideas de izquierdas antes del 18 de julio de 1936, al iniciarse el GMN fue miliciano del comité participó en unión del procesado a que se refiere en el resultado anterior en el asesinato del guarda del Pinar del Grau Zacarías Rojo, no se prueba la participación en el asesinato de personas de Alcalà de Chivert. HECHOS PROBADOS. FALLAMOS. Que debemos condenar y condenamos al procesado MIGUEL ANDREU BOIRA Y MANUEL DE LAS CUEVAS VACAS a la pena de MUERTE.


  6 DE MAYO DE 1940-


  JUAN BAUTISTA PARÍS


  El individuo del margen antes del G.M,N pertenecía a las izquierdas y durante el mismo se afilió a la CNT y con este carácter entró a formar parte del Ayuntamiento el día 18 de noviembre de 1936 a 5 de diciembre de 1937, en su conducta tiene bastante que desear pues era furibundo izquierdista e intervenía directamente en el acaparamiento de la almendra de los vecinos pretextando que lo hacía por orden del Gobierno. Ha fallecido en la cárcel.

  9 de enero de 1941


  Escrit de l’alcalde:


  Que examinados los documentos referentes a la riqueza rústica y urbana de este término municipal, resulta que a nombre de D. Juan Bautista París Belles figuran inscritas las fincas siguientes:

  TREINTA Y TRES áreas de tierra de secano en la partida Camino de Benlloch.

  SETENTA Y CINCO: áreas de tierra de secano en Les Foyes.

  45 áreas en la Costa de les Santes.

  2 hercáteas y cónico áreas en les Santes

  92 áreas en Fontanelles y

  16 áreas en Cuadrons.


  Que su esposa no posee bienes ninguno de los conceptos expresados


  Y para que conste a petición del Juzgado municipal libro la presente con el visto bueno de Sr Alcalde en Cabanes a 27 de noviembre de 1943.  Antes del GMN pertenecía a izquierda, y durante el mismo se afilió a la CNT y con este carácter entró a formar parte del ayuntamiento el día 18 de 1936 hasta el 5 de diciembre de 1937, en su conducta tienes bastante que desear pues era furibundo e izquierdista


  Cas sobreseit 11 gener 1944  BAUTISTA FERRANDO PAUNER

  En el llibre de Gabarda se’ns dius que el van afusellar als 44 anys, el 29-5-41, i en la Causa General se l’acusa d’assassinat.

  Que el inculpado, socialista de Izquierda Republican antes del G.M.N del comité de Guerra Rojo, miliciano, asesino, muy peligroso, huyó

  De 44 años, que vive en C/ La Fuente, de Cabanes, socialista de Izquierda Republicana antes del alzamiento, del Comité de Guerra Rojo, miliciano, asesino, responsable de la Muerte de D. Juan Bautista, muy peligrosos, Huyó.

  Doc 2, informe del jefe local de la Falange on “ Bautista Ferrando Pauner y su esposa no peseen bienes de ninguna clase en este término municipal”

  27 de noviembre de 1943

  Elias Boira Capdevila (mort)

  Caixa 10160 número d’ordre 6540


  Només es conserva la carpeta i els documents oficials de condemna, on ni s’especifica quina és la mateixa.


  En el llibre de Gabarda figura

  Elias Boira Capdevila” de 53 anys, jornaler, casat, mort a la presó provincial de Castelló el 2 de 9 de 1941.


  El que queda de l’expedient està datat en 1944

  Hem vist com va ser ocasionalment algutzir, i membre del PSOE en la seua fundació. En l’índex de la Causa General, no figura com a acusat d’homicidi

  EZEQUIEL AGUD TENA


  AFUSELLAT

  Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Castelló

  CERTIFICO: Que en este Juzgado existe relación de presuntos responsa políticos, procedente de los archivos obrantes en la Comisaría de Investigación y vigilancia de Castelló, y que con fecha 18 de enero del año en curso fue remitido a este Juzgado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, constando en siguiente particular:

  EZEQUIEL AGUD TENA. Vecino de Cabanes (Castellón), en calle Hospital, socialista y miembro del Comité de Guerra, muy destacado propagandista rojo y consentidor vandalismo de las hordas rojas. Peligrosísimo y huyó con los rojos.


  Y para que conste y sea remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia, por si tiene a bien ordenar la incoación del oportuno expediente y en virtud de lo mandado, expido el presente con el Vº Bº de S.S. en Castelló, a veinticuatro de enero de 1941 Vº Bª El Juez.


  23 de novembre de 1943:

  Escrit de l’alcalde i del president local de Falange; han d’emetre informe al voluntat dels bens de l’inculpat i la dona, tot i estar mort, en l’escrit, a més de reconèixer no té propietats, afirmen que el fa tres anys va a ser afusellat a Castelló.


  La causa general l’acussa com a responsable d’assassinat, i membre del Comité.


  k) la repressió contra la pròpia gent de dretes.


  SEDICIÓ:

  ANTONIO BELLÉS PELECHÁ


  Consejo de Guerra de 27 de junio de 1939, en Badajoz, contra el soldado de la 1ª compañía 143 Batallón de Trabajadores, afecto al Regimiento de Infantería de Castilla. Nº 3, Antonio Bellés Pelechá, hijo de Antonio y Buen Suceso, 30 años de edad, natural de Cabanes, casado, labrador, por el supuesto delito de Sedición

  De mediana conducta, sin antecedentes penales, en ocasión del 23 de agosto del pasado año se encontraba trabajando con su unidad en las trincheras del sector del Valdecaballeros, en presencia de varios compañeros de trabajo manifestó que prestaba servicios como un pájaro enjaulado y al ser amonestado por el sargento contestó que “ aquello era peor que la Inquisición y que una vez que terminara la Guerra llegaría el día en el que el hombre se mediría por su estatura”, a consecuencia de cuyos hechos fue detenido.

  Seis meses y día de prisión

  El capellà informa que;

  Se casó civilmente durante la Revolución con una prima hermana que no tiene bienes, actualmente vive el solo en compañía de sus padres en la casa paterna, actualmente no tiene bienes pero los tendrá, cuando se los den sus padres, que tienen muchos


  traïció

  José BRUCH ESFORT


  25 años, jornalero, natural y vecino de Cabanes, estaba de centinela del ejército nacional en una avanzadilla frente al enemigo, dejó abandonado el fusil y las municiones y se pasó a filas rojas. Estuvo detenido en Bayona y después de manifestar en una declaración que le tomaron, donde estaban las piezas de artillería del Ejército Nacional, y de haber dado cuenta de los hombres que guarnecían la posición de las ametralladoras que habían en ella, fue destinado a un batallón de trabajadores, habiendo manifestado que el motivo de pasarse al enemigo fue el de ver a su familia que estaban en Cabanes (campo rojo).


  Delito de traición

  Pena de Muerte


  22 de noviembre de 1939


  Cabanuts mots en els camps de concentració Nazi1


  Montoliu Segarra

  Victoriano

  Cabanes

  14-X-1941

  Gusen

  Mulet Reula

  Vicente

  Cabanes

  5-II-1942

  Gusen


  5. TESTIMONIS

  5.1 l’Hospital d’avantguarda de la guerra, a Cabanes

  Per pura casualitat, hem trobat a internet 2 un testimoni impressionant sobre el funcionament de l’hospital d’avatguarda de Cabanes.

  El Col·legi de Metges de Castelló, amb motiu del seu centenari, va publicar un butlletí especial, en el qual es feia un repàs històric dels hospitals de la província.. Per eixe motu, es publicar en aquell especial un escrit d’En Juan Guallar Segarra, metge col·legiat a Castelló, que narra aquell període concret.

  Copiem aquí la referència que fa a l’hospital d’avantguarda de Cabanes


  La iniciación de la Guerra Civil encontró a Castellón sin otra instalación hospitalaria que el Hospital Provincial perteneciente a la Diputación Provincial, ya que algunos pequeños hospitales locales dependientes de edificaciones abandonadas por el Decreto de Expropiación de Bienes religiosos de Mendizabal, habían ido perdiendo su uso al paso de los años.

  En la zona republicana, tras la anarquía de los primeros momentos se creó una buena red hospitalaria como consecuencia de haber sido nombrado Jefe de la Sanidad Militar el Dr. José Puche Alvarez, Catedrático de Fisiología General y de Fisiología Especial cursada en los dos primeros Cursos de la Carrera.

  Se crearon Grupo de Hospitales Militares, entre ellos el 4º Grupo que comprendía las provincias de Valencia, Castellón y Teruel. Al frente de este grupo fue nombrado el Profesor Juan Peset Aleixandre Catedrático de Medicina Legal. Ambos pertenecían al Partido Socialista, y eran grandes amigos entre sí y reunidos por una buena amistad con el Dr. Juan Negrin López, quien era a la sazón Ministro de Hacienda desde mayo de 1937, y más adelante, en mayo de 1937 Jefe del Gobierno hasta el fin de la contienda.

  Bajo esta dirección, y con ayuda inicial del Instituto Provincial de Higiene de Castellón se fueron creando en la provincia una serie de instalaciones hospitalarias, en locales preexistentes y con diversa dedicación. Siguiendo un orden en relación con la iniciación de sus actividades en los diversos sentidos se fueron creando los siguientes centros:

  Centros de acción antituberculosa: Villa Dolores (Castellón).

  Hospitales de Sangre para las Brigadas Internacionales:

  Hospital de El Prat (Lucena).

  Hospital de Almazora.

  Hospital de Las Villas.

  Hospitales de Guerra especializados: Alquerías del Niño Perdido.

  Hospitales de Guerra de Vanguardia: Hospital de Cabanes.

  Hospital para convalecientes: Fuente en Segures (Benasal).

  Hospital Mixto de Alcora

  De este modo se fueron creando centros asistenciales con diversa dedicación, pero todos bajo el control del 4º grupo de Hospitales militares desde que se creó esta entidad a comienzos del año 1937, de la que sólo escapó el primeramente creado como centro de recogida de enfermos tuberculosos. (…)

  El número de Hospitales de guerra puestos en marcha en la provincia para uso de soldados nacionales o para ambos, fueron dos: el Maxilo–facial de las Alquerías del Niño Perdido (Burriana) y el de Vanguardia de Cabanes (...)

  El segundo Hospital de guerra instalado en la provincia de Castellón correspondió al Hospital de Vanguardia de Cabanes. La entrada de las tropas nacionales por la parte de Aragón límite con la provincia de Castellón, movió a la Jefatura del 4º Grupo de Hospitales Militares a instalar un Hospital más cercano al frente que actuara como Hospital de Vanguardia para orientar a los heridos antes de su llegada al Hospital Base.

  Se instaló en el pueblo de Cabanes, en una escuela montada hacía un par de años, al lado de la carretera que cruza transversalmente el pueblo. Era edificación cuadrada alrededor de un patio central.

  La fachada dirigida al Oeste tenía puerta en su mitad. En la parte izquierda quedaron instaladas las oficinas, (del Director y del Comisario) seguida del cuarto de curas y del quirófano. En la porción derecha quedó instalada la Farmacia y el almacén general de ropas y utensilios.

  A la izquierda del patio se montó la Sala 1ª con unas 40 camas y un rincón para las curas de los alojados en la misma. Actuó como Médico de esta sala el Dr. José Crespo Leal. En el ala derecha se montó la 2ª sala bajo la dirección del Dr. Montes de Valencia.

  Las camas eran estrechas y no tenían ni sillas ni mesillas a su lado, por lo que los heridos debían de dejar sus pertenencias bajo del lecho.

  El lado Este del patio correspondía a lo que había sido capilla, y se habilitó con muchos colchones y paja en el suelo para albergar a heridos terminales que eran tratados con generosas dosis de morfina inyectada por un sanitario provisto de un frasco con boca esmerilada, quien pasaba por esta ala a inyectar a todo herido con dolor extremo. En su mitad hacia la calle contigua se abrió una puerta por la que los fallecidos eran conducidos a un camión pequeño que los depositaba en el cementerio, sin anotación ni ceremonia alguna.

  Lo más extraño en este Hospital era la carencia de cocina y de comedores. Las comidas se preparaban en una posada situada detrás del Hospital, adonde iban a comer los heridos que podían andar. Los encamados eran suministrados en su misma cama por el personal secundario.

  El Médico Director era un Comandante de Sanidad, persona en los límites de la jubilación vestido de un modo anacrónico, con cierto lujo y provisto de unas gafas de pinza, lo que tendía a darle un aire "demodé". Por otra parte su papel era mínimo, estando todo el centro bajo el mando y tutela del Comisario ayudado por el Administrador, quienes hacían y deshacían a su antojo.

  La carencia de instalación de radiodiagnóstico se suplía con el envío de heridos con bala o metralla retenida al domicilio del Médico Titular del pueblo Dr. Enrique Casañ, donde con ayuda de una cinta métrica se medía el alejamiento del proyectil hasta ciertos relieves óseos, lo que ayudaban al cirujano en la localización de la metralla o bala durante la intervención.

  La vida de este Hospital era cómoda y sencilla. Los heridos provenían en su mayoría de los combates que tenían lugar en Sierra Palomera en la línea Cati–Tirig, donde por la especial constitución de las cada bomba producía un sinnúmero de lachas cortantes que a través de las ropas llenaban la espalda del herido de pequeños cortes, sin llegar a lesionar hueso. Estos enfermos, una vez curados, eran alojados hasta que otro contingente de heridos obligaban a desplazarlos al Hospital Base.

  Todo cambió cuando a comienzos de Mayo, con el frente detenido en el pueblo de Cuevas de Vinromá se presentó en una moto con sidecar un Capitán Comisario quien comunicó que el Hospital había quedado controlado por el XXII Cuerpo de Ejército, mandado por el Coronel Ibarrola. Al día siguiente llegó al Hospital el Cirujano Dr. Borras, con mucha y merecida fama en Valencia, con su ayudante, con lo que el Quirófano comenzó a actuar con mayor intensidad. Al tiempo llegaron a un aeródromo improvisado al oeste del "Pla de Arc" unos 90 aviones entre chatos, moscas y katiuskas, y se vio pasar hacia el frente un gran número de soldados y baterías del 10 y medio.

  El día 16 de mayo se inició una ofensiva sobre Cuevas de Vinromá, con tres brigadas y una Internacional a través de la rambla.

  El parte nacional decía: "En la mañana de hoy (16 Mayo) el enemigo atacó una de nuestras posiciones en el sector de Cuevas de Vinromá, siendo enérgicamente rechazado, causándole numerosas bajas y dejando en nuestro poder 268 muertos."

  El ataque siguió durante dos días más, con lo que pasaron por el Hospital más de 1000 heridos, que eran catalogados en el Servicio de llegada en varios tipos:

  Heridos para ser operados y quedar en el centro; heridos para ser operados y trasladados al Hospital Base (en ambulancia); heridos para ser curados en alguno de los tres centros de curas habilitados y quedar ingresados; heridos para ser curados y pasar a ser desplazados al Hospital Base en camiones o autobús; y heridos para ser llevados a la antigua capilla para esperar allí la muerte. Estos últimos eran heridos de abdomen con salida de vísceras, heridas de cuello con respiración mínima y enfisema subcutáneo; heridos de cabeza con propulsión de masa cerebral, etc.

  El día 22 de Mayo se evacuó el Hospital de Cabanes ante el peligro de que el enemigo ocupase Puebla Tornesa, dejando como único camino para comunicar con Castellón la vieja y mal acondicionada carretera, que desde Cabanes conduce a la costa. La evacuación se hizo de modo acelerado, pues a media tarde apareció de nuevo el Capitán Comisario del XXII Cuerpo de Ejército para anunciar la necesidad de rápida evacuación, lo que obligó a dejar casi todo el material.

  Una gran parte del personal facultativo, una vez llegado a Castellón, fue incorporado al Hospital de Lorca, donde quedó hasta el fin de la guerra, mientras un número pequeño quedó en Castellón en la Clínica Anexa y en el complejo hospitalario Internacional de "Las Villas de Benicàssim".
  6.. Conclussió:

  Per tant, veient els expedients de responsabilitat política, en un àmbit reduït com Cabanes, tindrem un reflex de com haver estat simplement membre d’un partit d’esquerres, regidor d’un ajuntament democràtic, o manifestar simpatia per la causa republicana, va poder comportar tot tipus de penes. El cas de Cabanes, a petita escala, ens ha servit per fer un reflex de la barbàrie i irracionalitat de la repressió franquista, i per dignificar la memòria de qui van haver de patir per defensar la democràcia i la llibertat.

  La consulta a tota aquesta documentació, ens fa entendre que el nostre treball és només parcial, i que queda molt a dir sobre l'assumpte: veiem una societat eminentment agrícola, sense cap rastre d'indústria, els propis expedients ens remarquen la importància dels masos; amb gran població ( fins i tot va haver-se de fer escoles públiques en una zona sense cap nucli urbà com és la Vall de Miravet). Les actes dels plens ens durà la realitat dels representants del poble patint pel racionament dels aliments, o pels arbres que tallaven els refugiats per poder calfar-se. Veiem com els costums i celebracions poden canviar-se radicalment depenent del signe polític de l'ajuntament.

  Ens val també per a fer altres apreciacions, com per exemple, el fet que no aparega ni una sola línea escrita en l'idioma del poble en cap lloc, i tot un seguit d'anècdotes.

  Veiem com la cruesa de la guerra en Cabanes no aplega als límits extrems que si es voran en altres pobles de les rodalies com Alcalà de Xivert o Borriol; entre altres coses perquè el front de guerra s'atura prou lluny del poble i l'entrada dels nacionals esdevé un simple passeig. També és de destacar que durant el període revolucionari, no hi han grans aldarulls; pocs assassinats fet que també durà com a reflex pocs “ajusticiats” després pel franquisme, i per tant, els condemnats i tancats a la presó ho seran en quan simpatitzants o militants dels partits del Front Popular, membres de les corporacions republicanes, o per la destrucció de les imatges religioses.

  Hem fet una visita prou superficial, al que va ser un període convuls i apassionant de la història d'un menut poble de la Plana Alta, que ens ajuda a fer un reflexió global sobre el poder de les utopies en el segle XX; els intents de noves formes d'organització social, els problemes quotidians de fa més de 70 anys, i sobre tot, ens ha ajudat a posar nom a qui va partir una ferotge i desproporcionada repressió; a partir d'ací, el puzle pot continuar muntant-se en basa a demés aportacions, testimonis i records de familiars, fotografies, gravacions, perquè la història ha de deixar de ser el relat dels guanyadors; els perdedors també han reivindicar la seu versió, o no és aixó la memòria històrica?, un crit per dignificar a les persones més enllà de la seua adscripció política. Ni els 40 anys de franquisme, ni els seguents de silenci, poden ocultar una part del que han viscut els nostres avantpassats.

  No es tracta de reobrir ferides, sinó d'intentar cicatritzar per sempre aquelles que mai s'han intentat curar i continuen supurant, cada poble, cada persona, té un història, i tots tenim dret a contar, i donar a conèixer la nostra.


  7. FONTS DOCUMENTALS

  FONS DOCUMENTAL EN INTERNET

  http://www.comcas.es/b100/hospitalesguerra.htm història sobre l’hospital de Guerra de Cabanes

  http://www.aulamilitar.com/gcivil.hts llistat de morts a la Guerra Civil


  http://www.aulamilitar.com/aviacion.hts LA AVIACION EN CASTELLON EN 1936-1939(1) Jesús Salas Larrazabal


  http://newsaints.faithweb.com/martyrs/MSPC43.htm. religiosos assassinats a la Guerra Civil

  http://www.izqrepublicana.es/documentacion/listado.htm# ( llistat de militants històrics d'Izquierda Republicana per províncies)

  http://www.comcas.es/b100/hospitalesguerra.htm ( Article sobre els Hospitals de Guerra de Castelló)

  http://www.aulamilitar.com/casconc.hts CASTELLONENSES MUERTOS EN LOS CAMPOS NAZIS DE EXTERMINIO


  http://www.fuentesdeayodar.com/personas/dionisio/dionisio.html ( testimoni de la construcció de trinxeres a Cabanes)

  http://memoriacastello.cat/pagina1.31.html REPRESSIÓ ECONÒMICA A CASTELLÓ, ELS EXPEDIENTS DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES (Article de Juan Luís Porcar

  http://memoriacastello.cat/pagina1.3.html la Represió franquista a Castelló, article de Juan Luís Porcar

  http://www.aulamilitar.com/pagiht74.htm AÑO 1.938 - OPERACIONES MILITARES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (1) Manuel Salvador Gaspar, Teniente Coronel Honº  FONS DOCUMENTAL

  - Llibres d’actes de l’ajuntament de Cabanes, anys 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938-30 i 1940.

  - Llibre de registre de defuncions ajuntament de Cabanes, anys 1936, 1937 i 1938

  - Butlletins Oficials de la Província anys 1934 a 1940  - Expedients de Responsabilitats polítiques de (tots ells Arxiu Històric Provincial de Castelló, en les caixes que s’indica. Alguns d’ells estan ordenats dins les caixes amb el número que he adjuntat, en altres, no apareix. En alguns casos, una mateixa persona tindrà més d’un expedient, en distintes caixes) :

  cognoms

  nom

  Caixa

  Número d’ordre

  Agud Tena

  Ezequiel

  10096

  1225

  Alcàcer Boira

  Vicente

  10161

  2721

  10162

  2764

  10092

  1052

  Andreu Boira

  Miguel  Andreu Llorens

  José

  10162

  2823

  Baset Capdevila

  Vicente

  10097

  1307

  Bellés Cubedo

  Manuel

  11115


  Bellés Lavernia

  Remigio

  10093

  1112

  Bellés Pelechá

  Antonio

  10075

  484

  Bellés Planell

  Vicente

  10092

  1056

  Beltran Bellés

  Francisco

  19634


  Beltrán Segarra

  Francisco

  10133

  2179

  Bernat Navarro

  Jaime

  10158

  2518

  Boira Bellés

  Modesto

  19625


  Boira Capdevila

  Elías

  10160

  2650

  Bojados Baset

  Vicente

  11115


  Bonet Guimerà

  Daniel

  10097

  1272

  Borrull Guiménez

  Miguel

  10095

  1196-1

  Bruch Esfort

  José

  19635


  Capdevila Boira

  José

  11115


  Capdevila Vallejo

  Miguel

  11098


  Casañ Escorihuela

  Vicente

  19625


  Casanova Garcés

  José  Casanova Vidal

  Francisco

  10081

  684

  Castellet Boira

  Eladio

  10163

  2889

  Castells Palleja

  Francisco

  10081

  683

  Ciurana Pitarch

  Joaquin

  10160

  2677

  Ciurana Planell

  Vicente  Claret Gauchia

  Constancio

  10091

  1047

  Climent Roca

  José

  11115


  Colomer Traver

  Vicente

  11098


  Del Palillo Boira

  José

  19634


  Esteller Ibañez

  José

  10163

  2836

  Esteller Planell

  Manuel

  10081

  685

  Fabregat Boix

  Francisco

  10067

  186

  Fabregat Ribes

  Herminio

  19634


  Falomir Gual

  Manuel

  10162

  2809

  Fernández Julve

  Vicente

  10098

  1333

  Fernández Julve

  Juan

  11115


  Ferrando Pauner

  Bautista

  10097

  1315

  Forés Julve

  José

  10098

  1322

  Garcés Manzano

  Antonio

  10161

  2690

  10162

  2767

  García Capdevila

  Salustiano  Gil Casanova

  Manuel

  10081

  669

  Guimerà Balaguer

  Antonio

  10161

  2752

  Ibánez Valls

  José

  10095

  1194-1

  Julve Branchadell

  Perfecto

  10095

  1187

  Julve Roca

  Francisco

  11115


  Llorens Gual

  Paulet

  10096

  1256

  Llorens Gual

  Javier

  10161

  2726

  10162

  2773

  Llorens Gual

  Laurentino

  10163

  2851

  10207

  3149

  Llorens Roca

  Ernesto

  10096

  1266

  Llorens Roca

  Vicente

  10097

  1273

  Llorens Sanchez

  Vicente

  10162

  2818

  Llorens Sánchez

  Pilar

  11098

   

  Manzano Gil

  María

  11098


  Martí Beltrán

  José

  10095

  1195-2  10160

  2661

  10161

  2719

  Martí Boix

  Salvador

  11098


  Mestre Esteve

  Ramón

  10131

  2037

  Moliner Reula

  Victoriano

  19617


  Montoliu Climent

  José

  10095

  1198-1

  Montroy Manzano

  José

  19634


  Moreno Guia

  Jesús

  10097

  1274

  Mulet Julve

  Antonio

  10083

  769

  Mulet Julve

  Angel

  19625


  Mulet Marqués

  Francisco

  10106

  1675

  Muñoz Reula

  José

  19634


  Navarro Condill

  Lorenzo

  10096

  1236

  Paris Bellés

  Juan Bautista

  10096

  1235

  Pauner Segarra

  Vicente

  19634


  Pelechá Bellés

  Hipólito

  11031


  Pitarch Bellés

  Manuel

  10081

  668

  Pitarch Manzano

  Gabriel

  10163

  2840

  Planell Gómez

  José

  10160

  2640

  Planell Soldevila

  Daniel  Pons Beltrán

  Laurentino

  11115


  Queral Selma

  Antonio

  10098

  1334

  Reula Bou

  Gumersinda

  11098


  Reula Selma

  Plácido

  11098


  Ribes Lavernia

  Federico

  19625


  Ribes Roca

  Federico

  10064

  55

  11115


  Ribes Roca

  Vicente

  19634


  Ribes Salvador

  Emilio

  19625


  Roca Bojados

  José

  11115


  Roca Capdevila

  Rogelio

  19634


  Roca Carceller

  José

  10163

  2890

  Roig Belenguer

  Cándido

  10162

  2823

  Salvador Ciurana

  José

  10157

  2417

  Santamaria Forés

  Antonio

  19634


  Santamaria Manzano

  José

  10081

  682

  Santamónica Bort

  Vicente

  11031


  Segarra Alcàcer

  Placido

  11115


  Segarra Gauchia

  Herminia

  19634


  Selma Pitarch

  Miguel

  10095

  1205

  Sidro Pitarch

  Joaquín

  19634


  Simó Salvador

  Ernesto

  11115


  Soldevila Falomir

  Plácido

  10096

  1220

  Tejedor Vidal

  Maria

  10163

  2893

  Tellols Pons

  Pascuala

  11115


  Tena Pitarch

  María

  19634


  Torán Sanpedro

  José

  11031


  Traver Carceller

  Argimiro

  11115


  Turlo Llobet

  Carmen

  11098


  Vidal Capdevila

  José

  10163

  2894

  Vidal Casanova

  José

  11098


  Vidal Llover

  José

  10091

  1045


  8. BIBLIOGRAFIA:


  -BOSCH SÁBCHEZ, Aurora; Ugetistas y libertarios, Guerra Civil y Revolución en el País Valenciao, 1936-1939. Inst Alfons El Magnànim- Diputació Provincial de València. 1983 València


  -GABARDA CEBELLÁN, VICENT; Els afusellaments al País Valencià (1938-1956) , Edicions Alfons el Magnànim, 1993 València.


  -GABARDA CEBELLÁN, VICENT; Les conseqüències de la Guerra Civil. Les Morts Violentes a la Província de Castelló, (1936-1950) Manuel Marti (Coord), D'Història Contemporània: Debats i Estudis. Ed Societat Castellonenca de Cultura, 1996. Castelló


  - GIRONA ALBUIXEC, Andreu , La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. València Editorial Premsa Valenciana SA, 2006. Col·lecció de 18 volums que es venen entregant setmanalment amb el periòdic Levante.


  - GIRONA ALBUIXEC, Andreu, i altres autors Història contemporània del País Valencià. Et Tabarca Llibres, 1992. València


  - MOYA JULVE, José Vicente, Alcalà de Xivert. Revolución, guerra y Represión 1936-1948. Centre d’Estudis del Maestrat. 2005. Benicarló.


  - PAGÈS i BLANCH, La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975)València, Universitat de València, 2004. València


  2 http://www.comcas.es/b100/hospitalesguerra.htm

  1 Jornaler, treballador del camp.


  1 En compliment de l llei municipal article 59 i donant compliment a l’ofici del Governador en data 12 de novembre

  2 Font: Arxiu Històric Provincial , registre d’associacions. Núm. Arxivador 11294, ordre 137


  3 : Arxiu Històric Provincial, registre d’associacions Núm. Arxivador 11294, ordre 99

  4 Arxiu Històric Provincial de Castelló, registre d’associacions Núm. Arxivador 11294, ordre 115

  5 Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC), BOP de 1936

  6 AHPC caixa 10083 ordre 769


  7 Font: Arxiu Històric Provincial de Castelló, registre d’associacions. Núm. Arxivador 11294, ordre 70


  8 Font: : Arxiu Històric Provincial de Castelló, registre d’associacions. Núm. Arxivador 11294 ordre 117

  9 AMC, Llibre d’actes de 1937, del qual falten les 12 primeres pàgines que comprenen des de l’1 de gener de 1937 fins a finals d’abril

  10 Acte de la sessió plenària del 12 de maig de 1937, AMC

  11 Acta de la sessió plenària de 15 de maig de 1937, AMC

  i

  ii

  iii

  iv

1 Font, BOP

2 D’acord amb el telegrama del Govern Civil, i del Decret de la Presidència de Consell de ministres del dia 2 d’agost

3 Veureu com no quadren les inicials marcades en la roba interior amb les inicials de la persona, simple observació per curiositat.

4 Trobat per pura casualitat entre les caixes de l’Arxiu Històric

7 Font: Arxiu Històric Provincial de Castelló, registre d’associacions. Núm. Arxivador 11294, ordre 184

1 AMC, Llibre d’actes de 1935

2 Balances rudimentàries d'ús habitual fins fa poc

3 D’aquest any no es conserva cap acte de Ple, els acords plenenaris als quals farem referència, els extraurem del Butlletí Oficial de la Província, on ni es publicarà totes les sessions de l’any, ni tot el què es parla en elles


2 ( el lloc habitual era traure’ls de la Presó de la ciutat, i executar-los en el llit del barranc del Riu Sec, accident natural que separava l’antic casc urbà de la ciutat amb el Cementeri, per després ser dipositats els cadàvers en les foses comunes del cementeri civil d’extramurs del catòlic)

3 Aquest cas concret apareixia en el catàleg del AHPC com a veí del Grau de Castelló. L’expedient el reconeixia com natural de Cabanes i veí del Grau.

4 En aquest cas, el veïnatge és desconegut.

5 AMC, Llibre d’actes de 1933
1 “Les mateixes fonts de l'Arxiu també destaquen l'estat i lloc on van ser rescatats, en uns soterranis del palau de justícia, escampats desordenadament pel sòl, el personal de l'arxiu es va dedicar a confeccionar llistats per municipis, alfabètics i conservar-los en arxivadors numerats per a així posar-los a la disposició dels investigadors.” http://memoriacastello.cat/pagina1.31.html Article sobre la pressió econòmica de Juan Luís Porcar