Avís legal

Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://memoriacastello.cat/ que pertany al Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, associació legalment constituida amb CIF G12660775 i seu social en C/Antonio Maura, CP: 12001, de Castelló de la plana.

Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuàri i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal i en la Política de Privacitat.

Es recomana als Usuaris i les usuàries llegir atentament aquest Avís Legal i la Política de Privacitat de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta,  poden sofrir modificacions.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest pàgina web suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, política de privacitat, condicions i termes d’ús contingudes en ella. El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquesta pàgina web.

Obligacions dels usuaris i les usuàries:

Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, i contraria al present Avís Legal.

La persona usuària es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixen els drets del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització d’aquesta per part d’altres persones usuàries.

Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la mateixa imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
  • Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar
  • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament al Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.
El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, o de terceres entitats. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

Política de privacitat

Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades pot consultar la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Política de galetes

Si vol conéixer la nostra política de Galetes, pot consultar la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Hiperenllaços

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les d’aquesta i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, els seus socis i sòcies, o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà a la pàgina on se situe l’enllaç que Grup per la Recerca de la Memòria Històrica ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

Responsabilitat

La persona usuàrua serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessen derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessen aparèixer en aquesta pàgina web.

D’aquesta manera, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.
Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen a la seua pàgina web.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessen instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar deuran enviar un correu electrònic a memoriac@memoriacastello.cat

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessen derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals corresponents.

Canvis en la present política de privacitat

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica es reserva el dret a modificar la present política per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador del servei anunciarà en aquest web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Correus comercials

De conformitat amb la LSSICE, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica no fa pràctiques d’SPAM, motiu pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagen estat prèviament sol·licitats o autoritzats per la persona usuària.

En conseqüència, en cadascun dels formularis del web, en tant que persona usuària, tens la possibilitat de prestar el teu consentiment exprés per rebre la “Newsletter” o butlletins, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

 

De part de l’equip que formem el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest advertiment legal.

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt