Contra la impunitat franquista

Plataforma Cívica de Castelló contra la Impunitat Franquista

(cas Garzon )

CONTRA LA IMPUNITAT DEL FRANQUISME

MANIFEST

La lluita per la Memòria Històrica és el resultat d’una exigència moral imprescindible. Les violacions dels drets humans produïdes per règims dictatorials són objecte de judici de la història i la sanció del dret.

A l’Estat espanyol, davant l’intent d’obertura d’un procés judicial iniciat pel jutge Baltasar Garzón que respon a les peticions de familiars i agrupacions memorialistes perquè la Justícia investigue les desenes de milers de desaparicions i crims del franquisme, ens trobem amb la situació que el Tribunal Suprem, a pesar de les recomanacions de la Fiscalia de l’Estat, assumeix com propis conceptes esgrimits per organitzacions ultradretanes protagonistes directes d’aquella impunitat.

S’està intentant, per tant, impedir la rehabilitació de les víctimes i que aquestes i les seues famílies puguen veure complits els principis de veritat, justícia i reparació, drets inherents a les víctimes de violacions de drets humans en la justícia universal. Un fet que ha transcendit a la ciutadania de més enllà de les nostres fronteres on els principis de la jurisprudència universal tenen també la paraula. Els familiars necessiten una cobertura legal i jurídica amb un model de justícia basat en la defensa dels drets humans: el compliment de la resolució del Consell d’Europa i dels tractats subscrits per Espanya sobre dret internacional (article 10 de la Constitució). Ja en l’any 2008 el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va recomanar a l’Estat espanyol la derogació de la PRECONSTITUCIONAL Llei d’Amnistia de 1977, que utilitza una terminologia insòlita en el marc del dret internacional, i que en cap cas s’ha de convertir en una llei de punt final.

Les organitzacions memorialistes, cíviques i de drets humans, conscients de la gravetat d’aquesta situació, convoquen les entitats ciutadanes i culturals, els sindicats i els partits polítics A UN MOVIMENT CIUTADÀ HISTÒRIC, A UNA REBEL·LIÓ CONTRA L’OBLIT.

Són moments d’unitat i tots fem falta davant el perill imminent del bloqueig dels judicis memorialistes i la consegüent pervivència de la impunitat dels crims del franquisme.

CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

MANIFIESTO

La lucha por la Memòria Històrica es el resultado de una exigencia moral imprescindible. Las violaciones de los derechos humanos producidas por regimenes dictatoriales son objeto del juicio de la historia y la sanción del derecho.

En el Estado Español ante el intento de la apertura de un proceso judicial iniciado por el juez Baltasar Garzón, que responde a las peticiones de familiares y agrupaciones memorialistas, para que la Justicia investigue las decenas de miles de desapariciones y crímenes del franquismo, nos encontramos con la situación de que el Tribunal Supremo a pesar de las recomendaciones de la Fiscalia del Estado, asume como propios conceptos esgrimidos por organizaciones ultraderechistas protagonistas directas de aquella impunidad.

Se esta intentando por tanto impedir la rehabilitación de las víctimas y que éstas y sus familias puedan ver cumplidos los principios de verdad, justícia y reparación, derechos inherentes a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la justícia universal. Un hecho que ha trascendido a la ciudadania de más allá de nuestras fronteras donde los principios de la jurisprudencia universal tienen también la palabra. Los familiares necesitan una cobertura legal y jurídica con un modelo de justicia basado en la defensa de los derechos humanos: el cumplimiento de la resolución del Consejo de Europa y de los tratados suscritos por España sobre derecho internacional, (artículo 10 de la Constitución). Ya en el 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al estado español la derogación de la PRECONSTITUCIONAL Ley de Amnistía de 1977, que utiliza una terminología insólita en el marco del derecho internacional, y que en ningún caso debería convertirse en una ley de punto y final.

Las organizaciones memorialistas, cívicas y de derechos humanos conscientes de la gravedad de esta situación convocan a las entidades ciudadanas, culturales, sindicatos y partidos políticos A UN MOVIMIENTO CIUDADANO HISTÓRICO , A UNA REBELIÓN CÍVICA CONTRA EL OLVIDO.

Son momentos de unidad y todos hacemos falta ante el peligro inminente del bloqueo de los juicios memorialistas y la consiguiente pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Scroll to Top
    Scroll to Top