Jornada del projecte de mapa de fosses a Atzeneta del Maestrat

El passat dilluns 19 de juny El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló va organitzar una jornada de treball per recollir dades i omplir fitxes pel projecte de mapa de fosses que fem amb l’equip Arqueoantro. Es tractava de visitar fosses de la guerra civil al terme d’Atzeneta del Maestrat que previament ja coneixiem o havia localitzat el nostre jove col·laborador a la localitat, Jaume Gil, apuntar les dades històriques i tècniques demanades (fotografia, coordenades de Gps, localització, documentació històrica…).

Guiats pel pare de Jaume Gil, Leo Gil en la primera visita i l’agutzil del municipi en les restants, vam visitar i recollir dades del cementiri (on es troben els restes de 114 soldats identificats i 16 víctimes dels bombardejos identificades també al llibre de defuncions del Jutjat de Pau), vam estar a una fossa d’un soldat moro al camí vell de Meanes (documentada de forma fidedigna per un testimoniatge oral), al mas d’Andreva on hi ha una fossa de set soldats republicans víctimes de bombardejos, i a una trinxera en L’Ombria, Roques Negres, on hi ha també una fossa d’un soldat republicà.

Fes camí amb Memòria

Vols col·laborar amb el Grup, vols rebre el nostre butlletí? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

    Scroll to Top