Noves aportacions a la quantificació de les víctimes dels bombardejos a la ciutat de Castelló durant la Guerra Civil

En 2005, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, quasi 70 anys després de finalitzada la Guerra Civil, va elaborar la primera relació de víctimes mortals a causa dels bombardejos en la ciutat de Castelló, en la qual van documentar un total de 137 víctimes identificades -la gran majoria amb els seus noms i cognoms- en un llistat que es va fer públic amb motiu de l’exposició Castelló sota les bombes inaugurada el 16 de setembre de 2005 en l’Edifici Moruno del Grau de Castelló i que posteriorment va ser publicat en el llibre-catàleg de l’exposició al novembre de 2006.

Aquella primera relació de víctimes va ser possible gràcies al treball de recerca i la consulta de les fonts documentals disponibles i accessibles en aquell moment: el llibre de defuncions del Registre Civil de Castelló, el llibre d’entrada de cadàvers del Cementeri de Castelló, l’Heraldo de Castellón dels anys 1937 i 1938, el periòdic Generación Roja també dels anys 1937 i 1938 i el Llibre d’Eixides dels Bombers.

En molts casos la identificació de les víctimes dels bombardejos era evident en aparèixer així en les fonts documentals –quan la causa de la mort en el Registre Civil era “bombardeig” o el nom de les víctimes apareixia publicat en la premsa-, en altres casos era més que raonable –quan en contrastar les fonts coincidia inscrita una mort per “metralla” o “xoc traumàtic” amb les dates dels bombardejos sobre la ciutat i el lloc de la mort o domicili de la víctima es trobava en una de les zones o carrers bombardejats-. Però no sempre es podien reunir totes les dades o no es van considerar suficientment segurs, al que cal afegir algunes morts produïdes per “metralla”, “hemorràgia” o “xoc traumàtic” de persones que morien en l’Hospital Provincial o a l’Hospital Base i que ben poguera tractar-se de ferits en acció de combat que eren traslladats als hospitals. Es va tractar d’estudiar cas per cas valorant els elements documentals que es tenien en aquell moment, i així es va publicar una primera llista de víctimes dels bombardejos sobre la ciutat de Castelló amb un total de 137 noms, on en 11 de les inscripcions es va fer  constar que podia donar lloc a dubtes per la falta de certesa documental, i al mateix temps i per les mateixes causes calía advertir també que el nombre de víctimes podria elevar-se a 20 o 30 més doncs les notícies sobre nombroses víctimes mortals produïdes pels bombardejos en algunes dates assenyalades contrastaven amb les poques inscripcions de víctimes en el Registre Civil o en el Llibre del Cementeri.[1]

Al maig de 2007 es va realitzar una segona edició del llibre Castelló sota les bombes i en aqueix lapsus de temps entre la primera i la segona edició es va tenir l’oportunitat d’accedir a l’Arxiu de l’Hospital Provincial de Castelló, aconseguint-se així una altra font documental més, fonamental per a la recerca. La consulta dels llibres de registre de malalts i d’altes i baixes vam permetre comprovar amb certesa la mort com a causa de bombardeig d’alguna de les víctimes així com decidir en aquell moment eliminar del llistat de víctimes per diverses raons a sis de les inscrites en la primera edició –Pascual Navarro Morelles, Antonio Pérez Blanco, Maximina Tejedor, Ramón Tormo Verdaguer, Milagros i Josefina de Gracia-.[2]De la mateixa manera aquesta nova font documental consultada va permetre incloure en la llista de víctimes a Vicente Adsuara Benlliure mort el 26 d’abril de 1938 i a Bautista Fabregat Saborit el 13 de juny de 1938.[3]

Amb totes les modificacions incluides en la segona edició la llista definitiva queda conformada per un total de 133 víctimes, quatre menys que les que es van publicar uns mesos arrere, i un nombre semblat de casos dubtosos i de víctimes no inscrites o sense identificar que podrien elevar el nombre en més de 20 persones mortes a causa dels bombardejos com vam comentar anteriorment.

Durant 2016 es va poder estudiar i analitzar un altre nova font d’informació que ha sigut decisiva a l’hora de modificar de nou el llistat de víctimes, eliminant alguns casos en els quals es va descobrir una causa de defunció diferent a la del bombardeig i incloent 30 nous registres de víctimes mortals, quasi totes elles pertanyents als mesos d’abril i maig de 1938. Es tracta de les carpetes que ordenades per anys conserva el cementeri de Castelló amb les notificacions i certificacions de defuncions expedides pels jutjats de la ciutat o l’Hospital Provincial de Castelló, on en moltes d’elles a més del nom de la víctima i la data trobem informació referida a la causa de la mort.  Després de consultar tota la documentació referida als anys 1937 i 1938 hem decidit incloure en la llista com vam comentar anteriorment 30 noves víctimes mortals a causa dels bombardejos en la ciutat de Castelló, la major part d’elles estan clarament documentades i no ofereixen lloc a dubtes, mentre que uns pocs casos s’ha considerat  incorporar-los ja que a pesar que la certesa no és absoluta, dades com la causa de la mort i la data que coincideix amb la d’un bombardeig sobre la ciutat, i alguna informació més aportada fan considerar aquesta opció, casos dubtosos que s’expliquen a peu de pàgina. Així mateix per les mateixes raons hem eliminat 8 registres de la llista de víctimes després de consultar la documentació, es tracta respecte a la segona edició de Castelló sota les bombes d’Antonio Àvila Bayarri, Vicente Adsuara Benlliure, Carmen Gómez Guillamón, Vicente Bellver Torres, Bautista Fabregat Saborit, Francisco Lucas Pons, Manuel Ortiz Gimeno i José Tellols Benet.[4]

El nombre total de víctimes podria incrementar-se en un nombre indeterminat, pot ser superior a 20 o 25, tenint en compte algunes inscripcions d’enterraments sense identificar en el cementeri que coincideixen amb dies de bombardejos sobre la ciutat, i a la falta d’inscripció de víctimes o al seu escàs nombre en dies assenyalats per diferents fonts documentals -Heraldo de Castellón, Llibre d’eixides de Bombers- que  indiquen bombardejos amb diverses o amb un important nombre de víctimes mortals sobre la ciutat, així per exemple trobem els casos del 2 de juliol de 1937 dia en el qual no hi ha inscrita cap víctima, el bombardeig del Grau de 15 d’octubre de 1937,  els bombardejos sobre la ciutat dels dies 29 de març, dels tres primers dies d’abril, i del 4 i  25 de maig de 1938, dates en les quals el nombre de víctimes inscrites és bastant escàs respecte a la magnitud dels bombardejos i el nombre possible de víctimes aproximades que ens aporten les fonts documentals referides anteriorment.

Com a conclusió podem assenyalar que amb aquest nou balanç de víctimes, un total de 154 i tenint en compte els casos que ens ofereixen algun dubte –prop d’una quinzena-, i les 20 o 25 possibles víctimes que no han sigut inscrites, ens acostem una mica més a la quantificació d’aquesta tragèdia que es va abatre sobre la població civil de la nostra ciutat durant la Guerra Civil, però que de manera alguna significa un punt i final a les recerques sinó que ha de servir per a continuar i aprofundir en l’estudi i revisió de les dades i de les fonts d’informació ja consultades com de les noves a les quals en un futur es puga tenir accés.

Nom

Data defunció

Procedència

Edat

Aparici Vidal, Francisco

1937/03/23

Castelló

44

Escudero Hernández, Francisco

1937/03/23

Castelló

12

Escudero Hernández, Jesús

1937/03/23

Castelló

7

Escudero, Juan

1937/03/23

Castelló

40

Gavarri, Remedios

1937/03/23

Castelló

10

Margarit Fabregas, Dolores

1937/03/23

Castelló

40

Escudero Hernández, Antonia

1937/03/24

Castelló

60

Falcó Serra, Teresa

1937/03/24

Castelló

50

Gavarri, Manuela

1937/03/24

Castelló

47

Hernández Giménez, Elvira

1937/03/24

Castelló

40

Jarque Jarque, Jesús

1937/03/24

Castelló

28

Pascual Museros, Nicolás

1937/03/24

Castelló

60

Pellicer Sidro, Rosa

1937/03/24

Castelló
Ramos Falcó, Francisca

1937/03/24

Castelló

22

Ferrer Alambillaga, Vicente

1937/03/26

Castelló

23

Gallén Gallén, José

1937/03/27

Castelló

29

Bernat Asensio, Enrique

1937/04/03

Castelló

46

Giménez Gabarri, Nieves

1937/04/04

Castelló

2

Ventura Barrachina, Miguel

1937/04/05

Castelló

25

Martín Ríos, Herminio

1937/05/25

Castelló
Lerisa Cantavella, Dolores[5]

1937/07/12

Castelló

40

Martínez Fabregat, Isabel[6]

1937/12/21

Castelló

31

Noda de la Cruz, Félix

1937/12/22

23

Navarro José, Vicente

1937/12/22

Castelló

47

Ribes Peydro, Daniel

1937/12/22

Castelló

17

Toral Miguelez, Dario

1937/12/24

Gil Sánchez, Miguel

1937/12/24

Castelló

7

Miralles, Pedro

1937/12/24

Castelló
Navarro Gil, Enrique

1937/12/24

Castelló

12

Navarro, Alejo

1937/12/24

Castelló

64

Mon Fola, Apolinar[7]

1938/01/18

Castelló

56

Monferrer Gil, Teresa

1938/01/18

Castelló

56

Seglar Manrique, José

1938/01/18

Castelló

60

Azevedo Ruiz, Antonio

1938/01/21

Castelló

35

Beltrán Beltrán, Vicente

1938/01/21

Castelló

35

Cuadrado Hierba, Maria

1938/01/21

Castelló

69

Marín, Juan

1938/01/21

Castelló

24

Torto, Maria

1938/01/21

Castelló

25

Solis Rodríguez, Juan Luis[8]

1938/01/21

Sevilla

23

Llansola Andreu, Vicente

1938/01/22

Castelló

48

Martínez Martínez, Trinidad

1938/01/22

Castelló

52

Giménez Giménez, Elvira

1938/01/28

Castelló

22

Molina Merino, Francisco[9]

1938/03/15

21

Roma Trilles, Ramón

1938/03/16

Barcelona
Velasco Santandreu, Miguel

1938/03/16

Castelló
Peña Acevedo, Tiburcio

1938/03/16

Guadalajara

38

Alegre Barber, Angela

1938/03/17

Castelló

31

Gea Clemente, Pedro

1938/03/17

Castellseron, Terol

37

Gómez Calleja, Isidro

1938/03/18

Castelló

62

Pérez Duersión, Ana

1938/03/27

Rossell

3

López Martín, Angel

1938/03/28

68

Matias

1938/03/28

20

Trocharte Fuentes, Carlos

1938/03/28

37

Oliver Oriola, Bernardo[10]

1938/03/28

Barcelona

29

Marco Fillol, Eduardo

1938/03/28

Benifayó

35

Molés, Primitiva

1938/03/28

Castellfort

40

Parreño Ortega, José

1938/03/29

Albacete

19

Pablo

1938/03/30

Castelló

2

Andreu Lliberos, Jaime

1938/03/31

Castelló

71

Guerrero Moreno, Salvador

1938/04/01

Algeciras, Cadis

48

Nebot Franch, José Vicente

1938/04/02

Betxí

53

Torres Guinot,Vicente[11]

1938/04/02

Castelló

56

Fas Roselló, Tomás

1938/04/03

Lozano Sáez, Tadeo

1938/04/04

Albarracín, Terol

22

Parra Sánchez, Ramón

1938/04/04

Castelló
Fernández Martín, José[12]

1938/04/06

28

Ibáñez Cervera, Emilio

1938/04/06

Castelló

19

Mena Valls, Juan Ramón

1938/04/06

Castelló

25

Castillo Anglés, Manuel

1938/04/13

19

Arrizo Martínez, Vicente

1938/04/14

18

Bosca Villanueva, Lorenzo

1938/04/14

17

Montoro Navas, Antonio

1938/04/14

17

Villa Campols, Sericio

1938/04/14

17

Martínez Fortanet, Josefa[13]

1938/04/14

Castelló

72

Verchili Martínez, Francisca

1938/04/14

Castelló

33

Verchili Martínez, Rosa

1938/04/14

Castelló

27

Martínez Pérez, Joaquin[14]

1938/04/15

Alacant

21

Bosch Gavaldá, Eugenio

1938/04/15

Castelló

19

Fadrique Domínguez, Isidora

1938/04/15

Valladolid

53

Navarro Fadrique, Emiliana

1938/04/15

Valladolid

22

Navarro Fadrique, Isidora

1938/04/15

Valladolid

20

Milagros

1938/04/16

Segarra, Vicente

1938/04/16

Vena Esteban, Alfonso

1938/04/16

19

Alegre Navarro, José

1938/04/16

Castelló

14

Barberá Valls, Patrocinio

1938/04/16

Castelló

45

Escrich Alirach, Francisco[15]

1938/04/16

Castelló
Felip Ivars, Rosa

1938/04/16

Castelló

65

Llau Sidro, Joaquina

1938/04/16

Castelló
Llorens Sos, María Lidón

1938/04/16

Castelló

13

Martínez, Josefa

1938/04/16

Castelló

50

Meliá Cardona, José

1938/04/16

Castelló

58

Navarro Fadrique, Isidoro

1938/04/16

Castelló

38

Pachés Torres, Agustín

1938/04/16

Castelló

60

Pitarch Ten, Rosa

1938/04/16

Castelló

50

Porcar Montañés, Juan

1938/04/16

Castelló

66

Segura Cervera, Dolores

1938/04/16

Castelló

24

Segura Cervera, Rosa

1938/04/16

Castelló

20

Silvestre Edo, Cristóbal

1938/04/16

Castelló

50

Sos Mateu, Carmen

1938/04/16

Castelló

22

Tena Segarra, Rogelio

1938/04/16

Castelló

45

Valero Furió, Vicente[16]

1938/04/16

Castelló

18

Verchili Batalla, Vicenta

1938/04/16

Castelló

63

Verchili, Rosa

1938/04/16

Castelló

66

Vilar Oms, Domingo

1938/04/16

Castelló

52

Vilar, Francisco

1938/04/16

Castelló

60

Bachot, Roger

1938/04/16

Paris

30

Domínguez Giménez, Miguel

1938/04/16

València

18

Escuder Felip, Francisco[17]

1938/04/17

Castelló

58

Sánchez Muñoz, Antonio

1938/04/17

Castelló

50

Segura Armengot, Adrián

1938/04/17

Castelló

59

Morales Alba, Rafael[18]

1938/04/19

Córdoba

21

Moya Lao, Manuel

1938/04/20

Almería
Puig Coll, Juan

1938/04/23

30

Sánchez Gómez, Daniel

1938/04/24

30

Contreras Martín, Francisco

1938/04/25

Almuñecar, Granada

32

Cabedo Sapiera, Bienvenida

1938/04/25

Castelló

27

Cabedo Sapiera, Manuela

1938/04/25

Castelló

32

Esteve Porcar, Fulgencio

1938/04/25

Castelló

46

Navarro Pomer, Rosa

1938/04/25

Castelló

42

Sapiera Guimerá, Manuela

1938/04/25

Castelló

60

Giménez Hurtado, Manuel

1938/04/25

Vélez Málaga, Málaga

45

Gil Tinoco, Juan

1938/04/26

46

Sarabia Tero, Angela

1938/04/26

Peris Diago, Ismael

1938/04/26

Castelló
Mínguez Cotanda, Vicente[19]

1938/04/26

Onda
Gutiérrez Vicente, Próspero

1938/04/27

26

Pérez, Joaquín

1938/04/27

Castelló
Bort Albalat, Victoria

1938/04/28

37

Casanova Ferrando, Eulalia

1938/04/28

18

Breva Ramos, Tomás

1938/05/04

Castelló

58

Mateu Ibáñez, Higinio

1938/05/04

Castelló

28

Pitarch Beltrán, Miguel

1938/05/04

Castelló

58

Ripollés Agut, Ramón

1938/05/04

Castelló

52

Sánchez Muñoz, Antonia

1938/05/04

Castelló

30

Sardía Cañelles, Estanislao

1938/05/04

Castelló
Felip Calvo, Vicente

1938/05/07

Castelló

50

Sánchez Triana, Francisca

1938/05/19

Madrid

10

Montolio Zorita, Julia

1938/05/19

Nules

9

Caballer Pla, Emilio

1938/05/19

Rossell

8

Caballer Pla, Josefa

1938/05/19

Rossell

5

Caballer, Emilio

1938/05/19

Rossell

36

Rumbado Jacobo, Francisco

1938/05/20

22

Martí Rubira, Amparo

1938/05/20

Alcalà de Xivert

24

Caballer Pla, Carmen

1938/05/20

Rossell

12

Ibáñez Padilla, Alfonso

1938/05/21

Ludiente

74

Bielsa Alloza, Matías

1938/05/23

Andorra, Terol

28

Pérez Gallén, Joaquín

1938/05/24

Castelló

46

Castell Bausá, Miguel

1938/05/25

Castelló

72

Hernández Zabaloyes, Jesús

1938/05/26

Alacant

20

Aguilar Valls, Antonio

1938/06/01

Vall d’Uixó

23

Moliner Segarra, Jaime

1938/06/07

Vall d’Uixó

37

Esbrí Marco, Vicente

1938/06/08

Castelló
Robledo Aparicio, Luis[20]

1938/06/11

Madrid

23

Rey Gómez, Pedro[21]

1938/09/02


[1] Com a exemple d’açò alguns bombardejos d’abril i maig de 1938 en els quals el nombre de víctimes segurament va ser bastant major i el bombardeig del 18 de gener de 1938 amb solament dues víctimes mortals registrades en el Llibre de Defuncions quan l’Heraldo de Castellón al·ludeix a 4-5 víctimes mortals.

[2] Com a exemple en el cas de Pascual Navarro Morelles consta en la documentació de l’Hospital Provincial que era membre d’un batalló i que ingressa procedent del front el 22 de març –un dia abans del bombardeig- a conseqüència d’un “balazo”. En el cas de Ramón Tormo Verdaguer la seua mort a causa de “xoc traumàtic” és deguda a l’explosió d’una bomba en un taller de Borriana.

[3] Aquest últim s’inclou en la llista però com en altres casos té el caràcter de dubtós en ingressar l’11 de juny en l’Hospital Provincial per ferida de metralla en el tòrax i morir l’endemà passat.

[4] La causa de la defunció en aquests casos no correspon amb la del bombardeig de la ciutat, en alguns casos és per ferides a causa d’acció de guerra i en altres casos a manera d’exemple es deu a altres causes com l’hemorràgia i xoc traumàtic, un atropellament  va causar la mort de Vicente Bellver Torres, la pleuresía i hemorràgia  va causar la de Carmen Gómez Guillamón, un dia que coincideix amb la inscripció de diverses víctimes a causa del bombardeig, o el cas de Francisco Lucas Pons, Manuel Ortiz Gimeno i José Tellols Benet, morts per ferides de metralla el 24 de juny de 1938 a causa d’explosió de bomba en zona que havia sigut camp de batalla.

[5]Possible víctima del bombardeig del 2 de juliol del creuer Canarias.

[6]Víctima del bombardeig de 22 de desembre. Inscrita al Registre Civil el 26 de gener de 1940 amb data de la mort el 21 de desembre, un día abans del bombardeig del passeig de Morella on va morir.

[7]Heraldo de Castellón i el Llibre d’Eixides dels Bombers ens informen de 4 o 5 víctimes mortals en el bombardeig del 18 de gener.

[8]Dubtós. Probablement víctima del bombardeig. Mort a l’Hospital Base per ·”Hemorragia. Conmoción cerebral”.

[9]Possible víctima de bombardeig. Mort a l’Hospital Base per xoc traumàtic.

[10]PrimitivaMoles i Bernardo Oliver van morir al “Pabellón de Dementes” de l’Hospital Provincial de Castelló. El 28 de març es bombardejada l’estació del Nord i al día següent l’Hospital Provincial i barris obrers segons recull l’Heraldo de Castellón de 30 de març. Es possible que el bombardeig de 28 de març també afectarà a aquest pavelló o que algunes víctimes inscrites com del día 28 siguen del día 29 de març.

[11]Dubtós. Mort d’hemorragia el 2 d’abril al carrer González Chermá quan segons les fonts documentals aquest día i l’anterior solament indiquen bombardejos als barris perifèrics de la ciutat. L’1 de abril els Bombers parlen de diverses víctimes mortals quan l’única documentada es Salvador Guerrero Moreno.

[12]Tres possibles víctimes que moren a l’Hospital Base per xoc traumàtic en un bombardeig que segons les fonts documentals va causar diverses víctimes mortals.

[13]Les tres víctimes del 14 d’abril de 1938 son inscrites al Registre Civil el 10 de desembre de 1938, corresponen al bombardeig del día següent, 15 d’abril de 1938.

[14]Dubtós juntament amb Eugenio Bosch Gavaldá. Moren a la Clínica annexa un día de forts bombardejos. També podrien ser morts conseqüència d’acció de guerra.

[15]Francisco Escrig Alirach i Miguel Domínguez Giménez moren a l’Hospital Provincial per “heridas de metralla”, la major part de les víctimes d’aquest día moren al carrer Milicias pel bombardeig. Posiblement serán també víctimes del bombardeig però també podría tractar-se de víctimes procedents del front de batalla.

[16]Cas semblant a l’anterior, mort a l’Hospital Base per xoc traumàtic.

[17]Possibles víctimes de bombardejos. Moren a diferents indrets de la ciutat: carrer Catalunya, carrer 1 de maig…

[18]Les tres víctimes del 19, 20 i 23 de maig son possibles víctimes de bombardejos. Moren a l’Hospital Base i a la Clínica annexa per ferides de metralla, hemorràgia i anemia aguda.

[19]Dubtós. Mort a l’Hospital Base per “hemorragia cerebral”.

[20]Possible víctima de bombardeig. Mort a l’Hospital Base per xoc traumàtic.

[21]Mariner del dragamines Almirante Cervera. Mort per metralla. Possible víctima del bombardeig sobre el Grau de Castelló. Les fonts indiquen més víctimes mortals.


Autor: Juan Luis Porcar

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt