PROJECTES EDUCATIUS

En aquesta secció trobaràs el Projecte educatiu IES Castelló, les unitats didàctiques publicades i les notícies publicades en aquesta web sobre aquest àmbit de treball.

Consulta ací les notícies d’aquesta secció:

Projecte educatiu IES Castelló

Proposta d'activitats didàctiques sobre la memòria històrica democràtica per a l'alumnat dels IES de la ciutat de Castelló, i la col·laboració amb el seu professorat.

Introducció

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, GRMH segons l’establert als seus Estatuts en relació a les seues àrees d’investigació, acció i divulgació, i d’acord als seus objectius per a la recuperació de la Memòria Històrica Democràtica té, entre altres prioritats, la realització d’un projecte educatiu. Aquest projecte, iniciat des de la constitució del GRMH, ha dut a terme la difusió dels diferents temes de Memòria Històrica Democràtica entre la societat, i en aquest cas sobre l’alumnat de centres educatius perquè formen part del currículum de les diferents assignatures i de les activitats transversals del Centre. Tenen per tant una finalitat didàctica, exemplaritzant, no impositiva sobre el discurs històric que s’ha dut a terme en els anys de la dictadura i primers de la democràcia. Però no és tan sols a causa de la manca d’informació o el caràcter d’aquesta sinó a causa de les actituds cíviques imposades.

No són temes que afecten  a un sol departament didàctic del Centre sinó que implica a tot el professorat en general, a les possibles Comissions
d’activitats extraescolars o a la mateixa directiva del Centre. Es tracta de  normalitzar els temes de memòria en el context de diferents currículums perquè formen part com altres del nostre passat recent. Tammateix, les activitats que hem proposat són transversals, perquè en la pràctica totes elles estan estan barrejades, per tant la divisió que hem proposat té només un sentit didàctic i organitzatiu.

El nostre sistema polític -la democràcia- pensem que no pot prescindir d’aquests temes en la formació dels/de les joves perquè són fonamentals per restablir la convivència democràtica i a favor de la pau, la solidaritat i la igualtat democràtica.

1.

Itinerari Castelló republicà

2.

Bombardejos

3.

Guerra Civil

4.

Exili

5.

Repressió

6.

Exhumacions

Unitats didàctiques

L’objectiu principal és el coneixement de la II República a Castelló per mitjà d’un itinerari. Definirem el nomenclàtor, l’urbanisme, la cultura, la política, la vida quotidiana i el centre obrer. Aquesta unitat didàctica estarà dirigida per al currículum de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat.
En aquest cas treballem el coneixement de la Guerra Civil a Castelló per mitjà de textos, fotos i activitats. El tema de la Guerra Civil a 4t d’ESO està inclosa en el Bloc 5 «Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial», i en 2n de Batxillerat en el Bloc 6 «La Segona República. La Guerra Civil en un context de crisi internacional (1931-1939)».
Amb aquesta proposta oferim al professorat eines per treballar a l’aula la història dels anys 40 a Castelló. El material permet accedir a informacions sobre la nostra realitat immediata que difícilment es poden trobar en els llibres de text convencionals, ja que aquests s’adrecen a un destinatari geogràficament més ampli.

Notícies sobre projectes educatius

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Scroll to Top