A la memòria i agraïment del nostre estimat mestre, Francesc Ferrer i Guàrdia

Article del membre del GRMHC, Joan Piñana Mormeneu