Textos i activitats projecte educatiu IES Castelló ciutat. La Guerra Civil a Castello ciutat.

Començament de la Guerra Civil