LogoGRMH

Testimoniatge d' Andreu Vives Vinyals

Nom i cognoms: Andreu Vives Vinyals
Data de naixement: 1916-2012
Data d’entrevista: 20 de febrer 2010
Duració de l’entrevista:
Lloc de l’entrevista: Benicarló
Nom de l’entrevistador/a:  Maribel Peris i Juan Luís Porcar

Localitat, poble i comarca de naixement: Morella, Els Ports.
Llengua vehicular:
Descriptors temàtics:  Guerra Civil, repressió, activisme polític i vida quotidiana
Transcripció de l’entrevista:
Observacions:

TRANSCRIPCIÓ

Transcripció fonètica. Testimoni en procés de correcció lingüística.

R2: Paciència i això ho va llegint i ho va

R: Tenia amistat en el xic…

P3: I la familia. Això és la familia de Marcos. Ahí està Marcos

R2: Era molt célebre, Marcos. Molt.

R: Anàvem a sa casa a sentir la radio, “La Pirenaica”

R3: D’això me’n recorde jo, que la posava

[ininteligible]

R2:Home, Al costat de [ininteligible]

R3: La posava totes les nits i feia un soroll… especial, que tenen una cosa rara. I era la radio La Pirenaica

 

P: I vosté, quan la guerra, era jove o era un xiquet menut o era…?

R: … vint anys

P: I vivia al poble o a un mas? Sempre al poble

R: Poble… al poble…

P2: Va nàixer al poble

R: Si.ara

P2: Però quina edat te vosté ara?

R: Noranta-tres

P2: Ah, ‘pos’ ha passat molt de temps, eh?

R: Sí, jejejeje. Vint anys tenia ‘entonses’… el ocho de noviembre i el moviment va estallar al 36 [ininteligible]

P: I vosté quan era xiquet, els seus pares a qué se dedicaven? Treballaven al poble a la ramaderia? Treballaven al camp?

R: Mon pare [ininteligible]

P: En eixa época, l’economia del poble era tot ramaderia i agricultura. No n’hi havia molta indústria

R: Hi havia indústria però va desaparèixer tot

P2: Hi havia fàbriques de tinte, no?

R: Ahí vaig treballar trenta- un anys

P2: Que era famosa, que després eixesles fàbriques van desaparéixer

R: Me vaig jubilar jo

P2: Allí a Morella?

R: A Morella, sí

P2: Ivivia allí a Morella o…?

R2: Anava baixant de jubilats…

P2: Ahhh… Vinaròs l’obriren més tard… ja, ja, ja… la fábrica de tinte

R: [ininteligible] vaig estar trenta-un anys treballant

P: I vosté se’n recorda, quan es va proclamar la República, quan va vindre la República va cambiar un poc la vida al poble? Les costums de la gent? Les festes? Se’n recorda de les festes?

R: [ininteligible]

P: I a l’escola qué anava, al poble? A l’escola del poble? Era pública?

R: [ininteligible]

P: A Escolapios.

R: Escolapios.

P2: Ara al col·legi dels Escolapios en Morella volen fer un… me pareix que un parador, no ho sé. No sé si és un col·legi o lo que era una fábrica

P3: No, el parador ho volen fer a Sant Francesc

P2: Bueno, allí n’hi ha, prop de l’església está tot un [ininteligible] que están acotades, perquè volen fer algo, jo crec que és un parador, crec.

P3: Però el parador està dalt, lo que es la iglésia, lo que es els escolapios [ininteligible]

P2: Els Escolpaios eren més baix

R: [ininteligible]

P2: Está molt abandonat ara …. El vaig vore jo la íltima vegada que vaig anar a Morella. Vam estar mirant tot aixó. I vosté anava a eixe col·legi? ‘Hasta’ quina edat?

R: Eh… Pocs anys

P2: Pocs anyets.

R: Pocs anys

P2: De seguida a treballar…

R: Als dotze anys [ininteligible] em van posar de monaguillo a Vallivana del 28 que jo estava de monaguillo, el 28

P: Quan la República del 31 ja no hi anava a l’escola? jo treballaria vosté? Al camp?

R: [ininteligible]

P: I a Marcos que el va conèixer, a la escola o ja de major?

R2: Perque anàvem a sa casa, anàvem a sa casa…

R: [ininteligible] Marcos

R2: Home, perque anaves a sa casa

R: Jo anava a sa casa però per algo seria, teniem amistat [ininteligible]

P2: Però de xicotets o de jóvens?

R2: De joves ja, eren joves

P2: Me referia jo a que no éreu nanos, ja éreu jovenets…

R: Si

P: I a son pare el va conéixer?

R: Sí, de voluntari. Estava de president de la Diputació i vam anar amb ell… tots els companys érem d’esquerra, tots nets que anàvem i portàvem un carta d’Esquerra Republicana [ininteligible]

P2: qué va anar de voluntari, vosté?

R: Si. [ininteligible] companyia de zapadores lunadores [ininteligible] em va destinar a Andalusia i em vaig passar tota la guerra treballant en trinxeres però tirs ni un

R2: Ja vau fer coses i ja va treballar prou, no?

R: Sí [ininteligible] la nostra faena…

R2: Tota la guerra [ininteligible]

R: [ininteligible] I sálvase quien pueda… i marxen cada ú al seu poble i allí…

P: Vosté com es diu de nom?

R: Andreu Vives

P: Andreu Vives Vinyals

P2: I va tornar vosté al poble?

R: Al poble [ininteligible] la comarca eixa del Ports, tots junts. A València, al arribar allí, la Guardia Civil me va invitar, que n’hi eren en tota la plaça de bous i nosaltres ens vam escabullir n’hi havia tren de [initeligible] ens vam fotre a un vagó que anava en direcció Castelló i…

P2: Ahhh

R: I al pasar per Almenara hi havia un camp de concentració però no mos van dir res

P: Va arribar a Castelló?

R: Va arribar a Vinarós i d’alli mos van anar a Sant Jordi a peu. I a l’altre dia arriven al poble, mos presentem a la Guardia Civil i ja mos anaven i ens dien “Escolte, escolte, vosté está ací a la llista” Y tornem. “Ací té vosté una denúncia que va anar a requisar una ràdio a una casa”

P2: Ho vas pagar tu

P: Ho van empresonar per açó?

R: No vaig anar a cap puesto

P2: ¿El varen acusar?

R: Em van acusar

P: El van jutjar i tot? va tindre un jui?

R:No me van jutjar perque no tenia…

P: No tenia

R: No tenia causa

P2: El van empresonar?

R: I allí mos envien a Benicarló perqué [ininteligible] i vaim estar 3 o 4 mesos hasta que em va tocar eixir a declarar, me van cridar per anar a declarar. I el Capitá no volia, que no tenia res d’ell. [ininteligible] en llibertat [ininteligible]

P: Pero sí que va estar uns mesos a Benicarló a la presó?

R: Si… tres o quatre mesos vaig estar

P: A Morella no n’hi havia presó? No tancaven a ‘nadie’ a la presó?

R2: No més estaven un temps allí baix del ajuntament allí al d’això

P2: I com va ser la vida a la presó de Benicarlo

R: Allí mos feien cantanr el ‘Cara al sol’, van entrar un par de xics, i una de les tantes [ininteligible] i havien de cantar. I Havia un home que no podia alçar la mà i els soldats que miraven per les finestres pues el van vore i es pensaven que tenia [ininteligible] no sé el pobre home aquell. Quina calamitat

P: I a Morella n’hi havia un alcalde que li van dir, que li deien Agustín Borrás, eixe no va estar a Benicarló, el van tancar a Morella i el van matar a Morella

R: El van fusilar a Morella, sí.

P: A ell i a dos més, un home de Ortells i un altre de Forcall. Eixos a Benicarló no van estar.

R: No, no, no, no…

P: Eixe li acusarien de totes les coses que han passat al poble, a lo millor, a la guerra.

R: [ininteligible] Mon pare estava de sepulturer entonces…

P: Perquè durant la guerra si que es van produir unes morts de capellans, pero eren de gent de fora, que venien de fora, eren milicians que venien de fora, no?

R: Sí. una denúncia

P: de Tortosa venien

R: una de Morella… que va dir que estaven els capellans aquells [ininteligible] de casetes

R2: T’en recordes d’aquella dona?

R: Estava tancada a Mallorca i allí va tindre un fill. No sé els anys que van estar allí

P2: Per qué la van tancar?

R2: Per denunciar

R: Per denunciar que havia capellans al poble.amagats. Van ser ells i un abogat, i el abogat de Molinet [ininteligible] i van matar als capellans [ininteligible]

P: Després hi havia un capellá que li diuen Agustín Gisbert, que tenia un germà que estava en Falange en Barcelona.

R: [ininteligible]

P: I al que era alcalde, Agustín Borrás a lo millor li acusarien de totes eixes coses

R: Ui, claro, en plena guerra, claro.

P: I el van afusellar?

R: Encara que no va fer res

R2: No el van tancar ni res i el van matar allí a Morella?

R: Sí… sí.

P: I després n’hi havia un altre alcalde que també era Domingo, Borrás també.

R: Domingo Borrás

P: També el van… Eixe va estar a Benicarló. Eixe també el van afussetllar. A Castelló

R: El van afusellar

P: El va conéixer també?

R: Sí. Pero no a la presó. Ja estava a casa

R2: El degueres conèixer de antes,

P: De joves es coneixien, de relacions amb ell i de…?

R: Vaig estar dos o tres anys [ininteligible] la quinta. Ens va tocar a mi i a un altre, Ximo, el pare d’ Alberto. Ens van destinar a Tarragona, al mes d’estar allí . No sé perqué, ho sabien… mos trasladen tots a l’África, ‘amb els militars.

P: A África? Aixó seria després de la guerra, ja.

R: Després de la guerra. Si. Trenta-cinc mesos

P: Trenta-cinc mesos de mili

R: A pesar que era de dreta la divisió eixa… fletxes negres, fletxes verdes i fletxes ‘asuls’. En la guerra eren italians… pero tots els italians se havien… érem espanyols. Entonses se componia d’espanyols. Els italians quan se va acabar la guerra se van marxar.

P: I vosté quan era jove ja tenia idees repubicanes. de esquerres? Ja se juntava? Izquierda Republicana era o…

R: Sí, sí.

P: Esquerra Republicana era o?

R: Van ser comunistes i tot…

R2: Era molt xulo ell

P: També coneixiria a Ramón Ortí que també el van matar, Ramón Ortí que era ‘concejal’ de l’ajuntament que era del Mas Gran, no?

R: [ininteligible]

P2: Aixina que vosté va estar en África, en Marruecos? Trenta-sis mesos? Allí vosté?

R: Allí trenta-quatre. Un mes que vam estar a Tarragona i els trenta-cinc mesos que vam… en jurar bandera ens enviarem cap a casa a mosatros. Trenta cinc, com haviem servit en la zona roja… Pues ho vam pagar. Els que havien servit algo amb els nacionals, eixos se els van eixir [ininteligible] van tindre perdóTrenta-cinc mesos… son [ininteligible], África…

P2: Una vida molt dura?

R: Si, jo tenia poca salut i a cada colp a l’hospital. I el capitá: “Perqué no es presenta als cursillos per a Cabo?” [ininteligible]

P2: Millor…

R: Millor. [ininteligible]

P2: O siga, que després quan va acabar el servei militar lo de cabo ja no li va… vosté ja no va ser cabo? Ho va perdre?

R: No res…

P2: No va ser cabo ni li van pagar mai com a cabo….

R: No, no, no, no… [ininteligible]

P: I quan va acabar de soldat, a treballar a la fábrica, no una altra vegà? Es va ficar a treballar al poble, es va quedar a viure a Morella?

R: Si, això si.

P: I se encarregaba de les calderes.

R2: Va ser, va estar a la presó…

P2: No, quan… quan va acabar el servei militar, els trenta-sis mesos on va anar?

R2: Al poble.

R: Al poble

R2: Deia que el van agafar…

P2: I com el van ‘resibir’ al poble? El van ‘resibir’ bé?

R: [ininteligible]

P: Ja no va tindre més problemes d’anar a la presó ni res?

R: La presó va vindre después. Quan un dia, amb un amic en formar una…

R2: Un grup

R: Un grup,

P2: De resistència?

R: De resistència

P2: Tat que si? Tenim un senyor al grup que va fer el mateix en Almassora. També va tornar y també va formar un grup de resistència. I anàveu fent coses, no?

R: [ininteligible] D’aquell Manzano mos van detindre… per quatre xarraes contra Franco.

P2: Però xarraes entre vosatros?

R: Entre nosatros.

R2: Entre vosatros.

R: Ens va descobrir

P2: qui els va descobrir?

R: Que perteneixia [ininteligible] me van apretar un dia, em van fer pujar tres vegades de la presó al hospital

P2: Al quartell, al quartell

P: En eixa época això era molt perillós

P2: Li van interrogar?

R: Home, clar, moltes vegades, i als altres…però ‘sospetxaven’ de que tenia a algú més jo. [ininteligible] pues els companys [ininteligible] perquè no sabia res

P: I eixa época va ser quan se parlava amb els maquis o un poquet ‘antes’?

R: Quan se parlava amb els maquis.

P: També van morir gent pel tema dels maquis… la Guardia Civil va matar a…

R: Jo una vegà pues vaig anar, em van dir si volia anar a portar un ‘recao’ als maquis allà a Montroig

P2: Ah, si

R: [ininteligible] traure un salvoconducte i em van fer un salvoconducte Servicios…. No sé que posava, el cas vaig anar, no sabia… hi havia de preguntat a algú de Morella on podia estar eixe Mas i vaig anar un dia [ininteligible] ‘entonces’ els vigilants que estava i tot en Montorig en el cotxe correguent, que anava a Alcanyís i a la eixida de Montroig ja em van indicar mica més o menos que estava en una baixà, allá baix en el mas en una pendent i no vaig arribar al mas. ‘Antes’ al vore que baixava un home, un xic, baixí de la moto em va dir a vore que volia, i li vaig donar lo que me havien dit que diera i no vaig vore els maquis. Els maquis a mi si que em van vore a cinquanta metros del mas. Que aquell mas después el vam cremar i allí van morir que estava el home Coque

P2: El mas eixe era el testimoni de Marcos

[ininteligible]

R: Allí al mas[ininteligible] vam estar allí a Vinaròs [ininteligible] el capellà

R2: Ah, sí, El mas este era d’ella o d’ell

R: Ell [ininteligible] No vaig arribar emell

R2: Però entonses ja estava amb un capellà

R: Un capellà peró que havien detingut en Castelló en secretari general dels socialistes, m’envià [ininteligible] a l’esglèsia

P: Hi havia un xic de Morella que també el van matar ahí a Morella: Victorino Prades que li dien Oronal el van…

R2: El van matar perqué allà va ser…

P: El van matar per les muralles.

R: A mi també me buscaven per això. Me van apretar perque ‘sospetxaven’ de que perteneixia a la d’això clandestina pero van detindre, van agarrar al Oronal ell va fer amistat amb aquell policia, el buscaven i ‘sospetxaven’ i va fer tanta amistat… a Castelló… i ho va cantar tot. Ho va dir tot i el van pujar a Morella i ‘entonces’ van començar a detindre gent [ininteligible]

R2: Se va escapar i en después per aquells montes [ininteligible]

R: [initeligible] I ‘entonses’ de allí de València se’n va anar a Barcelona.

R2: I ja no va acudir al poble

R: Però va anar a Barcelona i anava fent viatges [ininteligible] a entrevistar-se amb ells.

R2: arribaven al quartell i els calentaven com a taps

R: Jo en savia tot açó [ininteligible] Ningú em va dir res, i es passà lo meu ‘entonces’… entonses estant a València va ser quan van afusilar a [ininteligible] a València

R2: Ah, sí… de Miguel Àngel… de Moixacre

R: [ininteligible] Uns dies, una setmana vam estar allí el ‘ordenança’ mos havia… “han matat a Manolete”, quan va morir Manolete a Linares.

P2: El torero!, ah, el torero, sí

R: [ininteligible] era fascistes ìnintleigible]

R2: Quina memòria [ininteligibl+bueno pero…

P: I al mas de Guimerà qué va passar que diu que van matar a algú?

R2: Els que estaven a dalt de Guimerà

R: Els maquis, anaven els maquis…

R2: Doncs que estaven els maquis tota la nit a Moixacre

P: Jo si que sé que van matar a sis, a sis de Morella a Benicarló, els van matar. Sis que eren tot gent de macos ‘menos’ un, ‘menos’ un que era…

R2: D’eixe altre mas, cóm era?

R: De Benicarló

R2: Jo me’n recorde de un altres mas que venia el abuelo aquell a casa moltes vegades.

R: Dels Pous

R2: Dels Pous

P: Pero eixos eren col·laboradors, no eren maquis.

R2: Només era que ajudaven a nets, saps? I per això

P: N’hi havia un que no era masover, que era un comercial… Salvador.

R: Tío Milloro

R2: El tio Milloro

P: Salvador Querol

R2: L’abuelo de Milloro

R: Jo ho penso i no vull ni pensar mai perquè

P: Ortí [ininteligible]

R2: De Milloro

P: Seria Ortí.

R2: El del sastre

R: Después de casat jo no

P: Ell sempre vivia al poble…

R2: Si…

P2: Tot aixó que estàveu contant ara vosté és quan la época de la resistència del grup eixe que van formar vostés. No?

R: Si, si.

P2: Al tornar de la mili van formar el grup i tot el que estant contant ara és de eixa época. Val. Per situar-nos.

P: Eixos de Benicarló diuen que els van matar com a vengança perqué van matar un alcalde o un guàrdia civil en Portell o per allí, i van agarrar a sis i els van…

R2: Pero era perqué [ininteligible]

R: Tenia un amic de Teniente en la Guàrdia Civil i es va escapar i el Pepito la Fonda ambé

R2: Sí, també estava també el de la Fonda

P: I a la presó de Morella, a la costa que es diu, ahí van morir, en eixa época van morir uns quants penjats també, que diuen que era ‘sospechoso’ perque diuen que si se penjaven o si els penjaven a ells.

R: Si i a mi[ininteligible] una setmana ‘donde’ estàvem

R2: Ahí estàvem poc temps

R: Els tres viatges que vaig fer a la presó, al quartell [ininteligible]

R2: Era quan estaven Francisco i el teniente Mangas i tota la gent aquella que Francisco [ininteligible]

P2: va ser molt just Els viatges eixos?

R: La declaració que mos feien a Castelló, crec que…

R2: Però després ens vam casar, cada cop venia la Guàrdia Civil “Ale, puja p’al quartell”. “Meagüenla!”

P2: Però estàveu a Castelló?

R2: Ah, no, no…

P2: Es que ella ha dit després cap a Castelló.

P: La presó de Castelló.

P2: Ah, la presó de Castelló, per aixó

R: I d’allí mos van enviar a València i que el ‘juez’ [ininteligible]

P: I vosté se’n recorda un cas que va passar? a lo millor no estava a Morella… quan van entrar els franquistes al poble… no estava vosté per ací, no? Que es lo que varen entrar en un mas, el mas de Zarceral? que van matar a una dona i al fill

R: Si

R2: I li van trencar una cama…

P: Volien abusar de les xiques

R2: De la filla

R: Els moros…

P: I van morir tots

R: I van morir…

P: El Vives, Vives era, la familia

R: El pare i els quatre germans, mon pare i el pare d’ella

P: Miguel Vives, que era el fill de la casa, no? Un dels fills, eixe el van matar.

R2: El tio d’este… de ‘Mandarina’

R: I el pare va morir

R2: El pare era?

R: el pare va morir ‘entonces

R2: [ininteligible] està a Morella moltes vegades. Li van trencar la cama [ininteligible]

R: [ininteligible]

P2: I a Castelló va estar molt de temps a la presó de Castelló?

R: Uns dies. D’allí mos van traslladar a València i allí vam sortir al mes d’agost mos van portar a València i el 16 de desembre mos van enviar.

P2: I quan vos van portar? No te’n recordes,,, però que estigueres allí? Tres mesos?

R: Tres, quatre mesos.

P2: Quatre mesos a València, més o menys.

R: Sí. Mos va prendre declaració el Comandant [ininteligible] “Usted quería cambiar el Régimen… es mejor que estén tranquilos en su casa porque ustedes no… lo de soltar a Franco no… es mejor que se queden tranquilos en casa y es verdad”

P: I del cas de Ramón Ortí, sap qué li va passar? Ramón Ortí que era concejal. Que el van matar, no el van afussetllar a este home,diuen que el van matar peró… al camp. Te’n recordes? Perque es coneixirien, de joves anirien als actes

R2: Era masover ell

P: El mas gran era

P2: S’ha mort ara el seu fill

P: Era el nebot, no?

P2: No. Sergi… Sergi Beser Ortí… el nebot o el net

R: Sí, Beser

P2: Nebot ?

P: Sí, nebot

P2: SíS’ha mort ara. Qu era… crec que ea nebot diu Juan Luis

R: Sa mare del Mas Gran

P2: Sa mare del Mas Gran?

R: Sín sa mare

P2: Clar es que directe, famliar directe

R: I son pare Felipe Beser

P2: Son pare Felipe Beser, jo crec que es nét

P: Ell mos contava de que Ramón Ortí el van matar, no va arribar al poble, no el van jutjar i el van afusellar, que el van jutjar sino que el van matar van anar al mas i se’l van carregar

P2: El que s’ha mort será net de…

R2: D’eixe, claro..

P2: Que el que s’ha mort tindria ja… setanta anys, setanta-cinc anys. O siga que per a ser ja…

P3: Sergio Beser Ortí. Es que no sé si seria net o nebot.

P2: A lo millor es nebot com dius tu, Juan Luis.Sí Perqué nét… massa gran. Seria nebot… seia nebot de…

P3: Jo crec que es el germá de la mare de Sergio.

P2: Ah… molt bé. Germà de la mare, clar perqué ell es Beser Ortí… el segon cognom.

P3: De totes maneres, eixo si voleu, el nét este cap de setmana está per Morella. El fill de Sergio está per Morella

P2: No, si mirant-lo, jo crec que te raó perque jo ho controle tot açó, m’he pogut equivocar

P3: [ininteligible]

P2: Vam conèixer a Sergio

P3: Si Sergio i ademés hem xarrat tantes vegades i tantes coses m’ha contat però com sempre mos trobavem aixina [ininteligible] que sa mare o sa abuela va estar a la presó de Santurce. Va fer un llibret de cuina… Sa mare era sa mare? Sa tia, Maria Beser, que va estar empresonà per republicana i a més li van dir, esto son coses que m’ha contat Sergio moltes vegades, hi havien unes coses de esglèsia al mobiliari i ella va dir “Porta-los a ma casa que a ma casa no entrarán” [ininteligible]

P2: Si, aixó ho va contar ell, peró quan l’homenatge de Sangüesa vam dinar amb nosaltres moltes vegades i el vam conéixer allí. Peró es aixó… I després qué? Quan se va acabar la presó de Valéncia? Cap a Morella,,,

R: me van retirar i em vaig casar ‘entonces’ i…

P2: I va ser quan vas començar a treballar a la fábrica i quan te vas casar

R: Si

P2: I ja vas deixar la resisténcia. Ja… ja no era posible.

R: Ja res, em vaig casar i

R2: Com sempre d’això cada quant el buscàvem [ininteligible]

P3: Si no [ininteligible] anaven a buscarlo

P2: Encara anaven a buscar-te?

R: Si… Moltes vegades.

P2: Pero perqué?

R: Per tonteries… No a mi, a molts del poble

R2: Anàvem a prendre la comunió de ma filla… La vespra, aquella nit, van vindre. I jo “Xé! Es que… no podem estar tranquils encara” i “No, que bajará enseguida” me va dir.’Entonces’ els coneixia als civils

R: “La Pirenaica” havia dit algo de Morella i mos preguntaven a vore si teniem algú a França que poguera comunicarse amb ells pa dir el que passava en la comarca i no res, tonteries mos preguntàven però [ininteligible]

P2: Un interrogatori, encara?

R2: Mentrestant…

P2: Si no era per lo de “La pirenaica” qué més vos podien preguntar?

R: No res, no res… “La Pirenaica”… i avant

P2: Es portava fatal lo de la radio. Es que esto va durar molt de temps. Va ser una ‘espinita’ per al régim.

P: I després, abans de que morira Franco també es va crear un grupet de socialistes a Morella que estava Fabregat

R2: Entonses estava Fabregat

P2: Va ser al setanta

P: Setanta o per ahí…

[ininteligible]

P2: Es que van fer un homenatge a Morella, el dia de l’exposició, l’homenatge de quan es va crear el PSOE, quan es va fundar el PSOE a Morella. En el setanta-i-pico. I es quan estava… vosté estava allí eixe dia. No? I va ser quan va contactar en tu

P:

P2: Ah… ja me’n recorde, si, si me’n recorde. Ara me’n recorde de quan vaig parlar amb ell

P3: Això va ser en el 78. De hecho va celebrar que va fer trenta anys pero en [ininteligible] pero que va

R: [ininteligible]

P2: Així que no diga que no té memòria perqué té molta memòria. O siga que, ja quan es va casar i…i quan la democràcia no s’ha apuntat a ningún partit ni res.

R2: No, no, no, no.

P3: [ininteligible]

R: Me vaig posar allà dalt ja no

R2: El germà major

P2: Quan vas baixar a Vinaròs?

R2: I en después [ininteligible] i aixi va seguir hasta qye van baixar aquí. Aquell era més encara que ell

P2: Més actiu? Ell va decidir descansar més

P: I vosté quan la guerra també vivia a Morella?

R2: La guerra estàvem a València a Godella

P: Evaquats?

R2: No, no. A valència allí

R: Si, el seu pare també…

R2: També el van matar

P: I va vindre…?

R2: I després, al quedar-se ma mare sin seny, ens van portar a Morella que estava ma abuelo i una tia.

P: La familia seua era de Morella, que va anar a Godella

R2: I ‘entonces’ ens vam anar a Morella, ma mare i nosaltres que n’erem tres.

P: I a son pare també el van matar? A Godella a València.

R2: [ininteligible]

P3: Gonzalo Yuste Martínez

P: Però son pare era de allí de Godella.

R2: Si. I viviem allí. Allí n’hi havia unas [ininteligible] Nosaltres com érem crios viviem al costat, que de Godella allí a Paterna anàvem a peu. Estava propet. I vam anar un dia iel van vore hi havia una sèquia gran. I el tiraren de damunt d’una paret, i a la voreta de la séquia, amb una pedra. Quan els tiraren, saps que els tiraren estes? [ininteligible] si mos hagueren vist

P: I quan van apuntar a son pare se van vindre ací a Morella, que tenia familia.

R2: Va vindre ma tia i mos en va emportar ací a Morella.

R: [ininteligible] A Tarragona [ininteligibñe] eixien a fusellar. Nosaltres [ininteligibñe]

R2: [ininteligible]Això no ho vas trobar per internet.

R: [ininteligible] el portaven molt calladet, apenes t’enteraves de que havien sortir a fusilar

R2: El capellà, i estava el capellà que havia estat amb ell a la mateixa casa que mon pare estava servint, el capellà aquell també. I el va confesar i el va aixó peró… no el va…

P2: I aixó en quina época.. de quina any parla? Te’n recordes? No, es que ell està parlant també de quan en Tarragona…

R2: PuesEntonces’

P2: De la mateixa época estem parlant, no?

R: Tarragona es de després

P: Aixó en el llibre de Vicent Gabarda, “Els afusellaments al País Valencià”, està tota la gent que van fusellar a Paterna

P3: [ininteligible] cementeri de Paterna i al ìninteligible] dels afusellats vaig trobar curiosament ho vaig mirar el 16 de novembre per la nit allí [ininteligible] i el van matar el dia 17, [ininteñigibñe] i de professió ponia llauraor. Curiosament el vaig mirar una nit, el aniversari era al endemà

P2: A vosté com li diuen?

R2: A mi Amparo Marcoval Serrat perquè mon pare i ma mare no estaven casats entonses i això no podiem com ara que està més…P2: No, no, per tindre el nom de vosté

R2: En la familia mos han fet sempre molt

P3: Seria Yuste

R2: Yuste

P3: [ininteligible] Gonzalo i jo este matí

R2: Mon pare

R: Feia memòria alguna coseta de [ininteligibñe]

P2: Però per eixemple vosté quan era jove se va fer de Izquierda Republicana?

R: No

P2: No

R: Era voluntari perque treballava al poble en la fàbrica i me va destinar el comité a treballar a Mas pero posar un altre [ininteligibe] de la iglèsia van posar al meu puesto. I vaig estar una semana a la [ininteigible]

P: I a on el van destinar? Cap al sur o cap al…?

P2: El que pasa es que a vosté el va enviar el comité. De quin comité parla vosté?

R: Del comité que hi havia entonses. Em va enviar al Mas

P2: El comité popular. El comité [ininteligible]

P: Ahí estava Agustí Borràs en el comité?

R:

P2: Però vosté no estava afiliat ni a Izquierda Republicana

R: No, no, no

P2: Tenia les seues idees però no…

R: [ininteligible] tenia entonses

P2: Ah, entonses tampoc tenies cap idea encara?

R: me va eixir la ràbia?

P2: Ah, te va eixir més tard, no? Però primer era la juventut, no? Era per il·lusió, per…

R: Estava afiliat a un club deportiu [ininteligible]

P2: I que era això. Això del Club Recreatiu que era?

R: Un club deportiu de futbol

P2: Ah, de futbol era

R: De futbol, sí

P: Ahí ja coneixia a Marcos vosté? Marcos Sangüesa ja el coneixia?

R: No recorde ni quan el vaig conèixer ni comunicarse

P: Perquè era molt esportista també diuen, que jugava a futbolm i a la pilota

R:

P2: Ahí qui jugava a la pilota? Qui estàveu ahí al comité eixe? Ai, al comité, al club. Al club deportiu de futbol quo estàveu? Te’n recordes?

R: Felipe Beser de president

P2: Felipe Beser

R: [ininteligible]

P2: Quatre- cents. Ah, ja éreu gent

R: Masovers del poble. Maovers molts i…

P2: I n’hi havia un altre club més o només que eixe?

R: Només

P2: Només que eixe

R: Només pa la juventut només

P2: Pa la juventut només. Pa ballar i tot això no havien?

R: AL teatro

P2: Ah, i com li dien al teatro que havia

R: Teatro Municipal

P2: Teatro Municipal

R: Sí. Allí dins se feia el ball i el cine que el socios tenien algo de rebaixa. El teatro era el mateix club.

P2: El teatre era el mateix club esportiu?

R: Sí, i el ball també

P2: I el ball també?

R: El ball també?

P2: I el socis pagaveu allí diners? No pagaveu?

R: Una peseta o dos

P2: Ja

R: Venia el mes a cobrar i la pesseta no la teniem [ininteligible] No tenía una peseta pa pagar el mes.

P: I durant la guerra, quan va començar la guerra hi havia problemas de fam al poble? Falta d’aliments i tenia que fer racionament o va ser després

R: No, no després

R2: La fam va vindre después

R: Jo ja la xica [initeligible] les fascistes

P2: Lo que també, quan tornarieu a Morella no se viuria igual després de la guerra les costums canviarien molt, no?

R: Si, havien canviat

P2: Havien canviat

R: Havien canviat

P2: Els matrimonis que se casaven per la iglesia

R: [ininteligible] amb metralladora me van destinar a la playa de les Delicies i allí estava tot el dia tranquil i bé. Els altres xics s’anaven a [ininteligible] a on estava el estava a 1 kilòmetro campament i allí estava tot el día en la ametralladora que no la vaig usar mai i no sabia com se disparava

P2: Això sí que es gran, si no sabies com qué anaves a fer? Que anaves a fer si hagueres tingut que..

R: (riu) [ininteligible] no mos van ensenyar. Però allí estaves

P2: Allí estaves

R: I allí m’ho vaig passar molt bé. En l’altre costat de platja hi havia un altre igual que jo i alli [ininteligible] general Jumilla, general de la divisió em  va preguntar: [ininteligible] no li havien augmentat

R2: [ininteligible]

R: Em va donar cinc o sis cigarrets. Però vaig vore una barqueta que venia per la vora i antes d’arribar a la playa mos va parar. No sabia qui era i luego vaig vore que se baixa [initeligible]

R2: A l’esquena

R: i después el ajudant [ininteligible]

P: I vosté després de soldat treballava? El seu treball en que consistia?  Ha dit que en les calderes de la fàbrica

R2:

P: Sempre? Ha estat tota la vida treballant en les calderes?

R: Sempre vaig estar allí hasta que me vaig jubilar. En el 85 me vaig jubilar

P: Però això ja va ser después de tornar de València?

R:

P2: [ininteligible] això podria ser, fa un momento has dit que de jove allí al poble que estaves en el club esportiu de futbol i diu lo de afiliar no res, això va ser després quan me va entrar la ràbia. A quina ràbia te refereixes?

R: Me van detindre sense…

P2: Ah, perquè te van detindre sense… ja

P: Quan el van acusar de robar la ràdio, no?

P2: La primera vegada que te van acusar de robar la ràdio, perquè la segona vegada sí que estaves en [ininteligible] això ja és una altra història

R: [ininteligible] no van saber res de mi perquè no me van apretar molt però no…

P2: Sí, sí això ho ha dit abans

R: Denuncie a ningú

P: Quan va acabar la guerra, molta gent que havia estat evacuada a pobles de València quan van tornar al poble li van fer la vida impossible, no? Van tindre que declarar a la Guardia Civil perquè diuen que n’hi havien més de cuatre centes persones evacuades, moltíssimes famílies que abans d’entrar els fascistes se’n van anar del poble

R2: La mare de Rafael [ininteligible]

P: En els xics i tots i després Van tornar i al tornar el ambient seria hostil

R: [ininteligible]

P: O siga, que no podien fer vida normal, anaven a per ells

R: Son pare són germans i el fill els van juzgar el dia que van baixar, vaig baixar jo a Benicarló a jutjar-me però com no tenia que [ininteligible] pena de mort, a son pare i al fill trenta anys… no sé, alli posaven penes de mort per no res

P: I a este hombre, Agustí Borràs que va ser alcalde, la familia ja no sap que va passar. La familia va continuar en Morella, se’n van anar a Vinaròs… no se’n recorda

R: No tenia familia

R2: No?

P: No tenia fills. Estava casat però no tenia…

R: Estava casat

R2: Amb qui estava casat?

R: En [ininteligible]

R2: Ah, sí

R: No tenia familia

R2: No van tindre familia

P: No té familia a Morella ja eixe

R2: Jo crec que no [ininteligible]

P: Però sí que té familia, eixe no és de… és que a un acte que van fer de los de Sangüesa el l’acte eixe que van fer en la taula que va parlar Sergi, nosaltres i tal, després va vindre una dona que diu que va ser criada per, no era filla de Agustí Borràs però que havia segut com la seua, que havia estat en ell i vivia a Vinaròs. I estava molt interessada en parlar amb mosatros i li van perdre la pista

R2: Qui era?

P: Una dona d’uns 60 anys

R2: Te’n recordes ?

R: ìninteliguble] poques cosetes podria ir

P: No tenia fills però va com a adoptar una xiqueta o algo. Va estar en ell

R2: Allí havia una que sempre n’anaven dos, saps?

R:

R2: I aquella crec que era

R: [ininteligible] cosina

P3: Perquè este Agusti Borràs tenia relació amb estos del Restaurant 148?

R2: En Carmen i…

P: Com li dien…

R2: La mare de Rafael d’este del nostre nebot?

R: Eixe que tenia el 148 era fill de Domingo Borràs [ininteligible]

P2: Ah, ja sé de qui parles, ja m’ha vingut a mi al cap, sí. Que estava a Vinarós, en Vinaós. No era una persona que treballava portant un camió

P: No ho sé

P2: De transport, de camioner

P: Era una dona, una dona era

P2: Pues a mi ara me ve al cap. A vegades mos conten coses

P: El policia [ininteligible] vull parlar en vosatros fiqueu-vos en contacto i Sevi ja vos dirà

P2: Però es que Borràs hi havia algú que s’havia anat a França. N’hi havia una persona que en el testimoni de Marcos Sangüesa se’n va fugint de la seau casa a Morella perquè el van a buscar i ell se’n va per la porta de darrere. Açò que les cases tenen dos nivells?

P:

P2: I eixa persona va a França. I después té un fill que feia viatges en un camió de transportista. I que vivía a Vinaròs. Te ve algú al cap que faça aixina [initeligible+ pero és que no sé per on va la llum jo

P3: A vore, es que… que vivien al carrer Maestro Carbo baix de… baix de… [ininteliegibñe+

R2: Baix de la [ininteligible]

P: Baix de [ininteligible] pots ser?

R:

P2: Elías Prades, ai no… si. Elías, Elías

P3: Eixe va ser el que va fugir [ininteligible]

P2: Sí, Elías, Elías [ininteligible]

R: Va ser detingut en misa, detingut amb mi i va portar la xiqueta li va portar el dinar i allí li va posar un paperet. Ell sabia que havien d’anar a per ell. Elías

P2: Elías

R: I a pesar que no es parlaven[ininteligible] un era comunista i l’altre era socialiste però va saber no se com i li van enviar un paperet en [ininteligible]

P2: Era elías i [ininteligible] tenian una relació en Vinaròs o no?

R2: Una filla tenia

R: Una cunyà

R2: La cunyà estava ací a Vinaròs, si

P: [ininteligible]

R2: No sé si era d’ella , eixa dona

P2: A lo millor vos estic dient tot això i no es exactament

P: Es que ahí n’hi havia familia pero…

P2: Home, l’heu localitzat que era Elías

R2: Elías eixe tenia una xica

P3: [ininteligible]

R: [ininteligible] una xica que no la vaig conèixer

P2: Una xica. i la que tu dius és una altra rama

P: És una…una dona que estava en Agusti Borràs

P2: Si. Elías era un altre no tenia que vore amb Borras. És una altra familia, es una altra familia. Sí, que m’ha vingut a mi

P3: Perquè el apellit d’ Elies . Se’n recorda? Elietes, Elietes que se’n va anar per una porta i vindràn a buscar-te per una altra

P2: Es que clar, això ho va contar Marcos Sangüesa, clar, ara ja no està i a lo millor això també ho sabria Sergi Beser que tampoc està, se’n va anar

R2: Quan era jove treballava en una fàbrica de filats que n’hi havia i mira tots críos allí. I quan li apareixia pujava damunt d’un caixó

P: El Elías

R2: Sangüesa

P2: Ah, el Marcos

R: Marcos i: “Hala, senteu-se ahí que vos vaig a fer un mitin” [ininteligible]

P2: Era molt graciós

R: Era molt tremendo

P3: Este Borràs Aguilar també lo agradava…

P: Pues esteAgustí Borràs vivia al carrer Prats, no sé… Jualian Prats. El carrer Julián Prats, una casa ahí. I la dona no sé si seria Ángeles Milián pot ser?… Ángeles Milian… quan el van matar la dona, la única noticia que tenim és que en Vinaròs n’hi ha una xica que la van adoptar o la van tindre. No van tenir fills però la van…la van acollir. No sé qui seria

P2: Eixa és la que volia parlar i la que [ininteligible] localitzada

P: Eixa és la que va dir: “Per mi Sergi Beser [ininteligibñe] tancar amb mi” Desués n’hi havia un altre, un home que era industrial de Morella o comerciant, Jacinto Vergel, va morir a la presó de Burgos. algú de una fàbrica, Jacinto, no… Serien dos o tres casos de gent de Morella que van… que ara pues hem detectat que estàn pues afussellats fora de Castelló, o en Burgos, o en Barcelona, per si els coneixia

R2: [ininteligible]

P: I un altre que era del Mas Roureda, el coneix?

R2: Roureda

R: Roureda

R2: També el van matar

P: Juan Francisco a d’ell, tampoco el coneixia

P2: Eixe també el van anomenar en el testimonio. No sé si te recordaras que el Cremor, el camí del Cremor de Castelló, al final havia un maset que ahí vivia un de Morella que, a vore si me’n recorde jo ara del nom, es que tenia un nom molt particular, no es Pepe ni Paco. Bueno, que me pareix que també s’ha mort, que té… el seu fill és periodista en Barcelona. Escriu molt de temps en la Vanguardia. Ai, com… Cecilio? no

P3: Que escriu en la…?

P2: Martí li diuen de congnom, al… al… Marí crec que era el cognom. No sé si és fill o és el nét, es que eixes coses… si que era periodista. Bueno, una persona un poc reconeguda aixina en el món literari i el seu pare… es que com està Aniceto Rallo que… no però Ani… Ani… no sé

P: Aniceto?

P2: Sí…

P3: Agapito?

P: Artemio?

P2: Artemio! Artemio, Artemio

P: Rallo

P2: Eixe es Rallo també, no?

P3: Eixe és germà d’Aniceto

P2: Germà d’Aniceto, ah.

P: El fill és un càrrec important ara

P: El fill té un càrrec important ara

P3 És l director General de Protecció de dades

P2: Ah, sí, si, eixe. Pues Eixe vivia ahí al Cremor

R: [ininteligible] també a MOrella

P: Te relacionaves amb ell?

P2: Eixe, quan me va… quan Marcos va parlar d’Atermio va parlar també de d’ell però [ininteligible]

P3: [ininteligible] D’Artemi Rallo perquè [ininteligible] d’Aniceto, Aniceto si que el vau conèixer.

P2: Però Artemio encara viu?

P: Sí, si [ininteligible] el dia de l’acte

P2: Si haguera sagut que era eixe home. Eixe home viu allí al… al…

R: [ininteligible] claro que el conec

P2: Pues ese també home a lo millor també l’haguera entrevistat [haguera pogut. Encara viu allí al paseo de Cremor?

P3: Per allí prop, sí

P2: Jo sé a on és exactament perquè [ininteligible] després t’ho contaré, sí el conec

P3: Eixe home està molt bé

P2: Pues mira que eixe dia si haguera sagut que ese era Artemio [ininteligible] perquè quan jo estava allí de menuda per [inentiligble] me van dir que ahí … però clar, eixe home se va establir ahí després. Quan estava jo havia altres persones perquè estava llogat a altres persones. es veu que Se va fragmentar en dos i ell va comprar un trosset i es va retirar a viure ahí. Clar, jo  primer només volia localitzar perquè jo estava allí i [ininteligible] va arribar després. Pues eixe home si a lo millor per a lo que es la història de tot això que estem parlant

P: I després de la época del maqui, més endavant quan detenien a la gent pel tema de maquis, te’n recordes d’un home que li diuen Asensio

P2: [ininteligible] preguntes concret

R2: Se feia això [ininteligible] noms

P: Sergi Carceller que apareix vegaes en documents o registres que morí en [ininteligible] per coses de

P2: Pues ell, quan van decl… a l’any 1931 quan van declarar la República seria un xicuelet

R2: Divuit o dèneu anys devia tindre

P2: Ja tan gran?

P: Tretze o catorze

P2: No, tretze o catorze anys. D’això no te’n recordaràs.

P: Si van canviar la bandera,i van fer música. d’això se’n recorda de quan la República?

R: [ininteligible]

P2: A vore, conta-nos un poquet això , que això no sabem res mosatros

R: Estava Primo Rivera, Primo Rivera pues el van destituir era un dictador i [ininteligible] va entrar després Berenguer i va ser quan va estallar la República i Berenguer [ininteligible]

P: Mateu en unos eleccions muncipals li van guanyar republicans. Van guanyar. I van fer festa. Van una festa entonses?

R: Claro, claro. [ininteligible]traure el rey Alfonso XIII el van desterrar

P3: I a Morella se va celebrar això o..?

R: Sí, se va celebrar

P2: Com?

R: La música i [ininteligible] fa mesos que eren republicans [ininteligible] entoses por si

P2: Ereu molts? molta gent del poble republicana?

R: Sí, si que n’hi havia [ininteligible] el Casino Republicà

R2: El Casino Republicà.

R: Antes se feien moltes coses rodatives a Vallibana demanat aigua [ininteligible] de republicanes, van eixir tres o quatre amb [ininteligible]

P: Que aixó ma tia Sangüesa també ho va fer, no? allà al costat quan puges [ininteligible] Vallivana el portal de la [ininteligible] que diuen se va eixir la gent a l’ajuntament a esperar i va l’alcalde a presidir l’acte, claro, i ma tia Sangüesa [ininteligible]

P2: Havia pique

P: I allí al [ininteligible] també va haver un any problemes en la República, no?

R: Sí, els musics van entrar en el santo Cristo la custodia a la iglèsia entonses van tocar la [ininteligible]

P2: O sea, que també n’hi havien beates allí al poble, eh, moltes, eh?

R2: oh, allí sí que havien per totes parts

R: Se van pegar o no sé que va passar però va haver ruido

P: I d’alli d’Ortells coneixia vosté dels que estaven en esa época..?

R:

P2: Havia un que li dien Nicanor

R: En Ortells

P: I un altre que era milicià que tenia molta… tenia molt de poder en els milicians. Diuen que si era el que durant la guerra… va detindre als capellans i tot que era d’Ortells

R: Sí, el coneixia. No me’n recorde ara del nom. El coneixia, sí tenia molt de mando a Morella, era una caiguda 

P2: I una altra cosa, i de cooperatives se’n van fer ahi? de cooperatives se’n van fer al poble? ara que parlavem de la República , van fer alguna cooperativa de [ininteligible]?

R: Cooperativa ja n’hi havia una, Cooperativa obrera que va continuar después de… a on està…

P3: Siurana, la casa Siurana

P2: Si la ca Siurana pero ja estava abans de…

P3: Si, anterior

P2: Era anterior. Ja, ja. Que estàs mirant? lo del senyor este?

P3: Fernando Giner [ininteligible]

P2: Fernando Giner, ahí . Ahí n’hi ha… la fàbrica Giner, en Morella n’hi ha la fàbrica Giner que ara és un restaurant aixina de estos…

R: Fernando, si li dien Fernando, sí

P: Fernando, eixe era D’Ortells y era el que més sort tenia, no?

R: Sí, tenia molt de poder a Morella. Sí, Fernando

P3: Una pregunta, la fàbrica era Juan Giner

R:

P2: No tenien res a vore un en l’altre

R: No, no, no

P2: Ja, ja. I eixe que diu Juan Luis tenia molt de poder però de poder… de quin tipus de poder? o sea, que vols dir?

R: I este Fernando

P2: Fernando

R: Fernando se manejaba en el barco entoses, en el comité [ininteligible] Morella

P2: Ja, ja. El comité qui ho formava? persones de quin partit. Te’n recordes o no te’n recordes?

R: La CNT

P: Sindicats de partits, no? [ininteligible] partit

R:

P2: Esquerra Republicana, de la CNT, te pareix?

R: Esquerra Republicana y la CNT me pareix que era de la CNT [ininteligible] també

P: N’hi havien com dos poders, no? L’ajuntament y el comité. Inclús n’hi ha coses que entre ells no se ficaven d’acord

R: Claro, claro, i si [ininteligible] el Comité, la CNT i si [ininteligible] a Castelló detingut que justet que [ininteligible] però sempre anava

R2: [Ininteligble] els trenta de dalt

R: Sempre anava [ininteligible]

R2: Aquella xica

R: Amb l’autobús mira, tenia curiositat la gent que sortia i el vaig trobar alli al [ininteligible] i un dia [ininteligible]

P: S’escapava de Morella

R: [ininteligible] la presó

R2: Entonses [ininteligible]

R: [ininteligible] Jaume no ens va dir bon dia però estava al cantonet que anava esposat i Ximo [ininteligible] i la parella de la Guàrdia Civil i anava a Vallivana i parava sempre a [ininteligible] al ca de un mes encara tenia senyals a la munyica, quan estiraves se veien uns dents, vaig estar molt de temps en les senyals d’ell de les esposes.

P: I després l’ajuntament nou quan entren els franquistes el primer alcalde va ser un metge Plácido

R2: Sí, don Plácido

R: Don Plácido

P: Eixe se havia amgat durant la guerra?

R: No, no no estava amagat

P: no? que estava en lloc públic o algo

R: [ininteligible]

P: I el van fer alcalde de Morella?

R: La nit de matines pos tota la gent estava a missa a les dotze, la majoría i mosatros nh’i havia una taverneta es dia l’andalús me pareix que li dien

R2: on està el estanc?

R: On està el estanc. I ens vam juntar cinc o sis i allí va passar…

R2: La missa

R: I no sé qui se va enterar i mos va denunciar i mos va fer pagar un duro l’alcalde

R2: Per no anar a missa

R: Per no anar a missa i per armar ruido que vam armar perquè…

P2: A vore si ho cansem, o no? com està, està cansat? està cansat?

R: Pues mira, cansat

P2: No, estem parlant molt de rato i

R2: [ininteligible] recordant-se de coses

P2: No, ha recordat coses

R: No parle jo mai de…

P2: Has recordat moltes coses

R: Ni en la dona

R2: Estem tots els dies els dos a soles i tampoc però mira, n’hi ha vegaes que allò que trau la conversa

R: I conforme [ininteligible]

P2: Si?

P3: Pues jo no sabia que Plácido havia sigut alcalde de Morella

R2: També era polero

P: I el Hermelando que [ininteligible] es?

R2: Después potser

P: Un Sangüesa va ser després, no? un Sangüesa

R2: Hermelando va entrar, después

P3: [ininteligible] seria Hermelando Martí Calduch

R: Hermelando Martí

P: Però en eixa època els alcaldes se implicaven en les denúncies, reprimien a la gent o era més cosa de la Guardia Civil i els militars? no se ficaven

R: La Guardia Civil [ininteligible]

P: Però també era, jo no crec

R2: Ell va ser el que va llevar la basa del drap

P3: Però hasta el punt de posar-se [ininteligible]

R: [ininteligible] el camp de futbol [ininteli]gible] perquè la balsa aquella era 

R2: Era molt bonica, tenia peixets

P: [ininteligible] Teodosio Sangüesa

P2: Tepdosio Sangüesa.

P3: Eixe va escomençar. Va escomençar a finals del 50 principis del 60

P2: Eixe va ser el que li va fer la proposta a la mare de Marcos, a la vídua, del tema de la casa,que la va agarrar el Auxilio Social, eixe li fe la proposta de com una compra- venta- Però eixe és com familia, era familia d’ells

P3: Crec que algo de relació tenien

P2: Sí, eren cosins o algo aixina

P3: De fet és que Teodosio es… era auelo del que actualment es portaveu  del PP a Morella, Guillermo Sangüesa. I jo sóc prou amic del pare, o siga que el fill de eixe alcalde, de Guillermo que está en la Caixa Rural i deien que algo de relació sí que n’hi havia

P2: Jo sé que una xica del pare…

R2: Eren parents?

P2:

P3: Jo crec que sí

P2: I a la dona que li dien Carmen, la vídua de [ininteligible]

P3: [ininteligible] era el metge de Plácido [ininteligible] jo pensava que després de la guerra havia sigut Hermelando i després farmacèutics hi havien dos que eren Blancs, no? Ernesto Blanc que era…

R2: Pare d’Ernesto

P3: Pare de Ernesto

P: El pare d’Ernesto que també va ser militant del PSOE , el pare que també vam conèixer allí

R2: A on estava allò de tot a cent i la farmàcia de…

P: Eixa farmàcia en la guerra estava ja? ja funcionava en la guerra

R2: Ahí on havia casa Manero i al costat i l’altra eixa.

P2: Ahí es casa Manero?

P: [ininteligible] farmàcia

R2: Que va ser on estava ta mare_

P2: Casa Manero, que Manero qui era Manero?

P: Manero es una tenda de…

R2: N’hi ha de tot allí

R: Deu ser molt antiga

P3: Una ferreteria que ara és de alimentació

P2: Que està per els Portalets, per el carrer Central

R:

P2: Vale, per saber-ho

R2: I allí on estava la porteta d’entrà i el d’això que tenen per allí estava la farmàcia, allí n’hi hagué una farmàcia i después ho va comprar tot Manero va fer més gran la

P3: [ininteligible] el apellido no ho sé

R2: el nom no ho sé [ininteligible]

P2: Ara n’hi ha una de la farmàcia i el carrer

R2: I después quan

P2: jo he entrat varies vegades a vore…

R: no

P2: Vale, vale

R2: Entonses va comprar les dos… va comprar l’altra farmàcia i només n’hi havia una ja

P: Que això ho va fer José María Guimerà, no?

R2:

P: Que eixe va ser qui se va quedar la de dalt

R2: Sí, i l’altra, les dos. les dos

P2: Que Vinaros está prop de Morella, no? Estava pensant de la montanya [ininteligible]

R2: (riu)

P2: Eh [ininteligible] esteu propet

P3: Sí, n’hi ha tres quarts.

P: Pujen alguna vegà a Morella?

R2: Pues ara ja fa molt perquè me fa d’això de pujar en ell ja

R: Moltes costes

P2: N’hi han moltes costes allí

R2: I n’hi ha voltes que m’agradaria pujar i voltar però me fa…

P2: Clar

P: Des del día eixe de l’acte ja no van tornar ja?

R: No

R2: Aquell dia havia estar tota la setmana gitat

P2: Ara me’n recorde d’ell pero quan no… ara m’ha vingut la imatge de quan va entrar per allí, o sea, que tu vas parlar en ell

P:

R2: Sí, no es trobava bé eixe dia, no estava fi

P2: No estava fi

R: Ja no mos van quedar a dinar ni res

R2: Li va agarrar la mania que havien de baixar a dinar ací

P: Van parlar en Ernesto

P2:

P: En Ernesto Blanc me pareix

P2: En ell si que vam parlar

P: I en Artemi Rallo vam parlar un rato

P2: Pero jo [ininteligible]

P: Artemi van parlar [ininteligibl]

R2: I va baixar Carmen [ininteligile]

P: I después també van parlar eixe dia en Fabregat que va ser el general d’alcalde, no, Javier? mos va donar també contactes de gent de Forcall. En una dona de Forcall que hem parlat també en ella que van matar a son pare. També té contactes eixe home, Fabregat.

R2: S’auelo també era…

P: Pues en Morella, a banda de l’acte este no, porten anys que estàn ahí en contactes en l’ajuntament de investigació, dels arxius i mirar, si. si

P2: No i també perquè els van rebre molt bé l’ajuntament de Morella. Ens han donat molta acollida

P3: Te faciliten la labor [ininteligible]

P2: S’ha portat sempre molt bé en mosatros , ens han cuidat molt, ens han cuidat, ens han cuidat

P: Esta documentació per eixemple mos la van deixar [ininteligble] documents de la Guerra, llistat d’afiliats al partit, de gent que evacuava, els afusellats, la gent que va desaparèixer d’acò és de l’arxiu de l’ajuntament de Morella

P2: Tot bé?

P3: De Manolete? no el torero, el maqui

R2: L’altre

P3: [ininteligible] la mare

P2: Manolete

R2: Saps que va passar amb aquell?

P: Que se’l va carregar la mateixa Guardia Civil

R2: Se’l va carregar la mateixa Guardia Civil quan van saber si [ininteligible]

P2: Eixe és el Cavanilles el de… el viejo del [ininteligible]

R2: Quan van saber tot lo que volien saber el van matar i avant

P: [ininteligible] el va fer Guardia Civil

R2: Si, sí, si

P: Eixe és el que va cridar a la porta de un… que estaven els maquis i quan van cridar li van pegar un tir

R2: Se’n van anar que entonses s’anava molt al quartel, anava a fer-li les faenes al teniente Mangas i se’n van anar. I en després van dir: “Ui, es que han eixit els maquis i l’han matat.”

R: El van matar

R2: Ells mateixa el van matar

R: La Guardia Civil el van matar

P2: La mateixa Guardia Civil

P: [ininteligible] no era d’ací de la zona

R: No sé de a on era aquest xic

R2: No sé de a on era

P3: De Terol o de Cuenca o per ahí

R2: I claro, li van traure tot lo que van voler i quan ja no sabien res més que traure-li a d’ell

P2: El teniente Mangas el tenies controlat?

P3: El teniente Mangas [ininteligible]

P2: No, perquè l’ heu anomenat dos o tres vegaes ja

P: Manuel Torres Camallonga, era ixe

P2: Es el Manolete

P: No tinc el poble de a on era, no. Van morir tres eixe dia en La Pobla de Benifassà. Ventura i un altre. Ventura, Manolete i…

R: Germà del capitá Lorente A mi me va fotre una patà eixia del cuartel: “Ustedes se meten en… ahora voy a echar [ininteligible] hemos cogido unos cuantos” [ininteligible] i me van fotre una patà al genoll [ininteligible] el Capità Lorente

R2: No se’n recordava

R: De la Divisió Azul era sargento en la Divisió Azul i el van destinar i se va pasar a la Guardia Civil ,i era capità

P: Sí, el Mangas si que tenia molt mala [ininteligible] en Morella se va convertir en un centre de ciclament de gent

P2: Però te va pegar la patà fou Lorente?

R: Lorente

P: El Mangas i un altre, n’hi havia un altre que era com a superior. El Mangas era teniente, después hi ha un comandant de Morella també

P3: Jo el teniente Mangas si que he sentit molt parlar, de fet el maqui de Terol, el Lobo, quan els trasladaven a Morella només demanaven que no estiguera [ininteligible] igual que el trasladaren a Castelló i va tindre una alegria perquè se n’anava ja de Morella

P2:

P3: Morella era… El teniente Mangas va ser el que va anar a lo de la Pastora, a lo de Teresa Pla Meseguer, va ser el que va anar amb tots els [ininteligible] de Morella que era Pla de Marti el que [ininteligible] Pastora?

R2: Era Pla de Martí.. i qui més… el del Prat?

P3: I el del Prat, i el del Prat. Van anar [ininteligible] teniente Mangas a vore com era la Pastora

R2: La van fer despullar i en después

P2: Això es lo que contava Josep?

P:

P2: Contame

R: Si era home, si era dona, si era… la van fer despullar pero saber-ho

R2: La van fer despullar

P: I als de la Mola la Garumba també els van matar per estar ahí, als cinc que man matar a la Mola la Garumba, Però no eren de Morella eran de Salt, de Coves, de Albocàsser

P3: De Coves, de Albocàssr, eixe curiosament va vore morir, perquè ho va vore, el meu sogre, el que és sogre meu, va vore que quan van vindre les families per mig d’Aniceto perquè Aniceto ho sabia. Entonses, quan les families van voler interessar-se estava de concejala Elena, Elena Doménech. I li van preguntar i diu:”Pues açò…tu ho pots saber ” Entonses, claro quan [ininteligible] el primer que pregunten sempre a Morella era Aniceto, i Aniceto va dir: “ el sogre de Marcoval va vore com el mataven” Sí, sí. Se’ls van carregar al cinc allí sense cap delit

P: El teu sogre era Pastor?

P3: Si, si Bueno, entonses el meu sogre era un del tants que se traslladava dels ma que vivien [ininteligible] s’evaquaven cada nit per motiu dels maquis

R2: Els maquis s’amagaven tots al mas

P3: Entonses en el moment que passaven ell i sa mare, perquè son pare crec que estava… no sé a on està. Passaven ell i sa mare i van vore com els fusilaven 

R2: La madrastra

P: Els van baixar d’una camioneta?

P3: El meu sogre… el meu sogre…

R2: Entonses era jove, clar

P3: El meu sogre tindria set o vuit anys… set o vuit anys

R2: Més, més, home

P3: No el meu sogre té ara 65 o 66

P: Viu?

P3: Sí, sí no deu tenir més, no. El meu sogre va nàixer al acabar la guerra i això va ser al 47- 48. I eren,no res, si es que no estaven en política ni res eren un algo de pintors que havien anat a pintar el cuartel de la Guardia Civil [ininteligible] i van anar a cobrar la… van dir que tenien els diners pa pagar lo que havien pintat… i quan van anar a cobrar, no sí tots o uns pocs perquè havia un que era pintor. I quan van anar a cobrar li van dir: “Tu te quedes acÍ y els van trasladar a Morella i bueno

P: El van apallissar allí o la presó o..?

P3: Les pallisses a Morella eren…

P2: [ininteligible] una repressió molt forta

P3: En Morella… i en el llibre de registre civil… en el jutjat de Morella que vaig estar fa uns mesos, allí . Moren en la presó alguns suicidio, asfixia… n’hi ha quatre o cinc que moren a la presó i parlant en el jutge d’alli, Enrique Querol , no sé si el coneixes, me va dir: “No açò no es que se moren a la presó es que els penjaven i apareixien penjats però no…

R2: Els havien penjat. D’avorrits que estaven a la presso l’havien penjats però era entonses estaven…

P2: Bé molt bé

R3: Que té fred?

P2: No, estic bé

R3: Encenem l’estufa

P2: Primer tenia calor i ara

R3: Que no es quedeu a dinar?

P2: No, no

R2: Quedeu- se

P: No, que tenim ja…

P2: No perquè a la familia no li havien dit que mos quedaven. Jo he dit que… tu has dit algo?

P: No, que…que tornariem

P2: Que tornariem, veritat?

R2: [ininteligible]

P2: No, de veritat, moltes gràcies però hem dit que tornariem

R2: El dinar [ininteligible]

P2: De fet he matinat per deixar-me les coses un poc preparades perquè normalment com el dissabtes sempre estic ahí per casa

P: Antes estaven comentant no sé si tu sabrás millor el tema que de Agustí Borràs que va ser alcalde de Morella, quan la guerra, Agustí

R2: No me’n recorde

P: Que en un del acte que van fer fa uns anys per lo de ma tia Sangüesa va vindre una dona que vivía a Vinaros, que va dir que ella era, no la filla perquè no havia tingut fills eixe home, sinò que havia sigut com la xiqueta que havien adoptat i tal

R2: És que no ho sé de allí de casa…

P: Que volia parlar amb mosatros [ininteligible] que tenia molt interés. De vinaros té sona alguna dona que tinga relació amb Morella

R2: Saps qui pot ser?

P3: Jo es que el que tampoc si si en esto del 50 aniversari, este que va morir fa poc que va ser concejal, com li diuen?

R2: Ara… Pep, potser?

P3: Però no sé si són d’estos Borràs o no

R2: Son pare era germà de…

P3: Però estos tenien algo que vore amb este Agustí Borràs que va ser alcalde?

R2: La sogra de Isabelín, el pare que tenía algo que vore en eixe Borràs ?

R: Quin Borràs dieu?

P3: Este que va ser alcalde

R: No, no eren familia

R2: No? pues entonses [ininteligible]

P2: Si vols la lleve. O la deixem per si pero algun cas diu algo?

R3: Ara m’he quedat… no sé com ho podríem averiguar tu no tens fotos ni res pa vore-la perquè a lo millor sé qui es però…

P3: Home, si està en aquell acte…

R3: O siga, a Morella va estar ella

P2: Però no en este acte últim

R3: [ininteligible] Pues a lo millor veient fotos si surt alguna foto jo si que puc mirar, o buscar-la inclús. No és tan gran, més o menyos ens coneixem tots

P2: Clar

R3: Si que ho podriem… sí, home. si n’hi ha fotos que la veig i..

P3: Si n’hi ha fotos de l’acte i apareix ella se pot…

P: Ja, ja

R3: Sí, home si la localitzeu jo si. O inclús si la conec diliu a ella que se pose en contacte amb vosatros, claro

P: Recordar que era Sergi, per cert. Parleu en ell que ja mos [ininteligibñe]

R2: [ininteligible]

R: [ininteligible]

P2: En canvi, en la d’ell que has parlat abans eixe si, Marc, Marc el fill si que te pot donar raó

P: Marc i Artemi podíem parlar en Artemi també

P2: Artemi també però Marc t’ho localitzarà a d’ell perquè ademés jo ho tinc apuntat, Juan Luís. Ja t’ho miraré jo que el tinc apuntat en unes fulles [ininteligible que tu parles

P: Perquè podiem comentar per a la la exposició nostra vol aportar una fotografía seua o…

P2: Ah

P: De quan era… eh?

P2: Que n’hi hauria? el testimoni i la foto?

P: Tenim una exposició, bueno, la que està a Morella. Tenim una exposició, apareix gent que ha passat per la presó, afusellats… Si voleu, si el vol fer un parell de la seua història a la presó en alguna foto pues nos…

R3: Si el vol…

P: Ho penseu i ja mos lo direu

R3: Claro. Per què no, no?

P: Si n’hi haguera una foto d’època de quan va ser soldat o alguna cosa aixina…

R2: Si, no? De quan era soldat no, de después

P: O de després, una foto de quan era jove

P2: Bueno, de després, que fora un poquet

R3: No havia una vestit de soldat? Qui és aquell? em sembla que si n’hi havia una,. no?

R: [ininteligible] em vaig fer una

R2: Sí, però en companyia de tots, no?

R: No, sol

R2: Sol?

R3: Si, jo me’n recorde

R: Vam anar deu dies de descans a Jaén i me vaig fer una foto. Està per ahi

P2: En quines ciutats vas estar de Jaén? ai, de Jaén, de Andalucía. En Jaén vas anar a descansar

R: Vam estar en [ininteligible] cortijos, a última hora en Alcaudete i vam estar [ininteligible] però de visita en Andújar

P2: Andújar, a vore

R: I últimament, se va acabar la guerra vam estar a…

P2:Bueno ja està

R3: Normalment sí que se’n recorda [ininteligible]

P2: No, t’ho he preguntat perquè me donava curiositat

R: En un poble Arjona que està dalt de Andújar, allí va ser on se va acabar la guerra

P2: Com has dit? Andújar és de Jaén

R:Sí I Arjona

P2: Això, Arjona

R: [ininteligible] està damunt d’Andújar. Se va acabar la guerra i mos entregar tota la companyia als fascistes que venien que van ocupar un poble aquella nit. El comisari que tenien que era del poble i el van afuselar aquella nit ja. I nosatros pues baixen cap al poble si podem i alli ja faren lo que siga

P2: O siga que van estar per Jaén. Per Jaén, però al voltant de Jaén vau estar?

R: Sí, vam estar a Guadix com…

P2: Ah, això és de Granada

R: De Granda quan vam sortir de Castelló

P2: A Granada

R: A Guadix

P: A Guadix, Baza també està per allí

R: Baza. Vaig estar a l’hospital de Baza

P2: [ininteligible] Guadix és el poble de les covetes

R: Moltes coves

P2: La gent vivía a les coves

R3: I allí pa que vas estar a l’hospital? que te va passar?

R2: Pensava que se moria de quan va estar tan mal

R: [ininteligible] hepatitis

R2: Hepatitis, se dia el aliacrà

P2: Te mossegava i te punxava un aliacrà [ininteligible] tenies que tindre molt de cuidao perquè eixa punxa era mortal

R2: Entonses se pensaven que se s’haguera mort

R: Em van portar a l’hospital de Guadix i alli no me van agarrar. Me van portar a Baza, a l’hospital de Baza que era més important que el de Guadix i allí em van [ininteligible] en el metges allí en cuarto tota la nit sol allí gitat, es pensaven que m’ haguera mort. Al fer-se de dia em van passar a la planta

R2: [ininteligible] no s’ha mort

R: Allí un mes o mes i pico

P2: I te vas recuperar

R: I ací estic

P2: Això t’anava a dir jo, que se pensaven que t’anaves a morir i te quedava molta corda, eh? però molta corda

R2: En lo mal que va estar i el metge

R3: Mira, tots els que [ininteligible] s’han mort i ell encara està ací

R2: De company [ininteligibe]

R: [ininteligibñe]

R2: Però eixe… vale

R: Eren set i no el podien tindre els pares i els enviaven als masos a guardar serdos i lo que podien entonses . Jo que tenia poca salut sempre vaig estar al poble

P2: Ai, mira, poca salut

R3: Si?

R: Ma mare va dir que si era capellà

R3 [ininteligible]

R: I em van posar a una escolaneta a Vallivana [ininteligible] a l’any 28 [ininteligible]

R3: Sí, però no té una foto ni té res, això si [ininteligible] a vore si poguera conseguir alguna foto

R2: Entonses no. [ininteligible]

R3: [ininteligible] no n’hi ha res

P2: Aixina que vas estar de escolanet

R:

R2: Es que sa mare era molt molt

R: Molt catòlica

P2: Els seus pares eren de dretes?

R2: Molt, molt [ininteligible] i catòlica

P2: I sa mare molt catòlica

R: Molt bona persona

P: [ininteligible] Morella

R: [ininteligible] i loi mal que ho pots pasar Deu ho ha volgut aixina

R2: Sí, si

P2: I de bona fe, home sempre n’hi hagut de tot. En todas las partes

R2: Sí, si

R3: Això de generalizar no està bé

P2: Però clar sempre [ininteligible] la veritat

P: pues si voleu aportar…

R3: Si buscarem la foto i

P: I un text de vosatros mateixa

R2: Vorem si la trobem i

P: Sí un no molt llarg

R3: Eh, Joan

P: Lo Què?

R3: Lo del panel i explicar una miqueta…

P: I si coneixeu [ininteligible] que puga aportar fotografies

P3: N’hi ha que posar…a vore si ho he entés,el teléfon i el correu perquè ahí és que [ininteligible] ho miraré i ho apuntaré

P: Jc Marcoval

P3: Jc Marcoval

P2: Que ha sigut [ininteligible]. Que has dit

P3: Dic: “Ho he de mirar a Morella” dic erò no me’n recorde ara que es. I una cosa de la dona esta. Això m’ho he apuntat ací

P2: Lo de Elías, lo de Elías no era, no?

P3: Lo de Elias, molt bé

P2: Lo de Elías era?

P3: Lo de Elías i la relació que puga tenir en

R2: Tenia una cunyà però a eixa dona no la veig ja. S’haurà mort aquella dona. La cunyà de Elíes si és aquell [ininteligible]

R: Aquella dona s’haurà mort ja

R2: Sí, aquella dona s’haurà mort ja

R3: [ininteligible]

P2: És que no haviem fet compte

R3: [ininteligible] apuntar tota la famìlia [ininteligible] el nét

P: La foto

P2: Ah, sí, la foto. M’havia oblidat jo.

R2: Som bisabuelos

P2: Ah, ja està bé

R2: Sí. Ara ja sabeu on vivim. Quan voleu algo

P2: Sí [ininteligible] seriem capaços de trobar-la, Haz tu una, després jo. Vols que faça jo una altra i axina estàn de les tres formes. Hala, ja està

[ininteligible]

R2: Sempre vaig en el delantal

[ininteligible]

P2: Vale, ara posa’t tu

P3: Va poseu-se

[ininteligible]

P2: On mos posem, aquí darrere. Quin comboi, no?

R3: Ai, mira (riu)

[initneligible]

P2: Això que es eixa mancha? Ah no,ara era la llum. Estem bé

R2: Sí, hala?

P2: Una taca i tot i dic ostras… ens haviem posat s’una manera que feiem sombra

P: Ara que tinc el teu correu també…

P3: Tu envies coses perquè a lo millor

P: Correu de grup

P3: [ininteligible]

R2: Ni heu menjat ni… què voleu algo?

P2: No, no [ininteligible] hem begut aigua, jo estic bé ara

[ininteligible]

P2: Si tornem una altra vegada vegada mos quedem a dinar. Quedem aixina

R3: A mi, a ell o a qui siga, el teléfon ho sabeu tots i [ininteligible]

[initeligible]

P2: Bueno, pues aquí ens això, Juan Luis

P: Has agarrat la gravadora, no?

P2: No, jo encara no he agarrat res [ininteligiblr]Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt