Llibertat condicional i control de la vida quotidiana durant el primer franquisme: documentació de les juntes de llibertat vigilada a l’Arxiu de Vinaròs

Juan Luis Porcar GRMHC