Manuel Eixea Vilar, un militar al servei de la constitució i la república

A les vuit del vespre del 15 de juliol de 1939, en el camp de tir de Paterna, el coronel de la República En Manuel Eixea Vilar era executat d’un tret a la nuca. Havia estat condemnat a mort per Franco, acusat de ser «autor de un delito consumado de rebelión militar». Durant els anys del franquisme, la seua historia va ser silenciada. L’any 1983, Caries Vilar em va cridar I’atenció sobre Manuel Eixea. Al Ilarg deis anys he arreplegat testimonis de tot tipus i signe sobre el “comandant” , per uns, o el “capita” , per altres. Tots els testimonis orals d’aquells que el van tractar personalment el retraten com «home cult i militar instrui.t» la seua biblioteca, confiscada I’any 1939 a la seua casa de camp de Vila-real, confirma la seua extensa cultura.

DESCARREGA LA INVESTIGACIÓ


Autor: Vicent Gil Vicent

Fes camí amb Memòria

Vols col·laborar amb el Grup, vols rebre el nostre butlletí? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

    Scroll to Top