Model de sol·licitud per la retirada de la simbologia i nomenclatura franquista de les nostres localitats

Model elaborat pel GRMHC per presentar als grups municipals dels consistoris de les localitats de les nostres comarques sol·licitant la retirada de simbologia i nomenclatura contrària a la memòria democràtica